Nyheter

Telemator 2019

Telemator 2019 sendes ut med e-post i siste halvdel av februar til alle kunder med vedlikeholdsavtale.   Med vedlikeholdsavtale får man bl.a. en komplett oppgradering pr. år, tilgang via Internett til løpende utvikling samt support.  Se priser her.

Har du ikke vedlikeholdsavtale kan du oppgradere Telemator til en lavere pris enn nypris!

De nyttigste forbedringene

Mange hastighetsforbedringer

Bare dette punktet alene er grunn nok til å oppgradere!

 • Zoom kartotekene: Stor ytelsesforbedring ved visning og ruting i fibre som er «sammenhengende skjøtt»
 • Bedre ytelse i Nettdiagram
 • Bedre ytelse i Telemator Google Kart fordi man kan slå av kartlaget Tracks
 • Utskrift Trasé > Alle > Datakvalitet
 • Linjer > Alle > Linjer, stor ytelsesforbedring ved filter på alias/telefon
 • Generelt ytelsesforbedringer her og der

Nettdiagram

 • Nytt alternativ ‘Trasé/Rør’ viser alle rør og kabler sammen med traséen
 • Alternativet ‘Rør og kabler’ er endret til ‘Rør og snitt’.  Mengden tekst er kraftig redusert fordi kabler er flyttet til alternativet ‘Trasé/Rør’
 • Egen knapp for liggende/stående utskrift
 • Egen avkryssing for ‘modell’
 • Viser det nye feltet ‘etasje’
 • Endret sortering av punkt med lange kabler gjør at nettet vises mer kompakt og er derfor lettere å forholde seg til
 • Vertikal sentrering av skjøte-skjematikk inni punkt
 • Bedre ytelse

Eksport og import

 • Ny sammensatt fil for spesialimport av utstyr med utgangspunkt i maler og forutbestemte ID’er.  Filen importeres med menyvalget for import av sammensatt fil.  Klikk her for hjelp
  •  
 • Menyvalg for eksport av “En valgt linje med alle punkt, kabler, traséer og rør den går igjennom”.  Nyttig for å motta komplett informasjon om en innleid linje (mørk fiber) fra underleverandører, som kan importeres rett inn i egen database.  Menyvalg: Eksport/Import > Eksporter sammensatt fil > En valgt linje med punkt, kabler, traséer etc.  Klikk er for hjelp

 Telemator Google Kart

Telemator Google kart‘ er et enkelt alternativ for å komme i gang med kartregistrering (kartregistreringene kan overføres til en mer avansert 3. parts kartmodul hvis behovet melder seg).  Se demo video av løsningen.

‘Telemator Google kart’ følger inntil videre gratis med Trasémodulen.  Har du ikke Trasémodulen, har du en prøveperiode med full funksjonalitet i 30 dager etter datoen lisensen gjelder fra.

Telemator Google Kart modulen har bl.a. fått følgende muligheter i denne versjonen:

 • Mulighet for å skille på etasjer i bygninger (klikk her for hjelp):
  • Plantegninger i .png format kan legges inn for hver etasje (klikke her for hjelp)
  • Etasjevelger i kartet benyttes for å velge plantegning og skjuler nett som ikke tilhører valgt etasje (klikke her for hjelp)
 • Farge på traséer kan konfigureres (klikke her for hjelp)
 • Måleverktøy for å måle lengde på traséer og andre ting
 • Trasé lengde vises kontinuerlig på traséen mens du tegner

Online-hjelpesystem

Menyvalget: Hjelp > Bruk on-line hjelp, gjør at hjelpeteksten hentes fra Internett når du trykker funksjonstast F1 eller en hjelpeknapp i ett av dialogene. (klikke her for hjelp)

En av fordelene med å benytte on-line hjelp er at du har tilgang til absolutt siste versjon av hjelpeteksten.

Alle forbedringene

Men Telemator 2019 har fått en rekke forbedringer!

Se detaljene her: Telemator 2019

Forbedringer i eldre versjoner:

Telemator 2018
Telemator 2017
Telemator 2016
Telemator 2015
Telemator 2014
Telemator 2013
Telemator 2012
Telemator 2011
Telemator 2010
Telemator 2009
Telemator 2008
Telemator 2007
Telemator 2006
Telemator 2005
Telemator 2004
Telemator 2003