Nyheter

Telemator 2017

Telemator 2017 sendes ut med e-post den 2. mars til alle kunder med vedlikeholdsavtale.   Med vedlikeholdsavtale får man en komplett oppgradering pr. år samt løpende tilgang via Internett til ny utvikling.  Se priser.

Har du ikke vedlikeholdsavtale kan du oppgradere Telemator til 33% rabatt i forhold til nypris!

De nyttigste forbedringene

Utskrift for å sjekke dokumentasjonskvaliteten i FTTH nett (Anbefales)

 • Menyvalg: Punkt > Alle > Datakvalitet > Vis leveransepunkt som mangler ferdig skjøtt fiber til node (Excel) (FTTH Datakvalitet)
 • Menyvalg: Trasé > Alle >Datakvalitet > Vis traséer mellom punkt med tomme rør

 Skjøt ledere i punkt

 • Nytt felt for å registrere Prosjekt på hvert skjøteintervall. Dette gjør det mulig å se hva som er eksisterende og planlagte skjøter.  Planlagte skjøter går automatisk over til eksisterende når fullførtdato på prosjektet er utfylt.
 • Viser planlagt-status på de skjøteintervallene det gjelder
 • Ny kolonne for prosjekt i listen
 • Endret arkfanen «Plan» til «Utkast»

Kabellengde kalkulator

 • Kan nå oppgi forskjellig lengde for kveil i ende A og B
 • Egen avkryssing for å opprette kveiler i via-punkt der røret som kabelen går i IKKE er skjøtt

Kabel finterminering

 • Nytt felt for å registrere Prosjekt på hver delterminering. Dette gjør det mulig å se hva som er eksisterende og planlagte fintermineringer.  Planlagte fintermineringer går automatisk over til eksisterende når fullførtdato på prosjektet er utfylt.

Eksport og Import

 • Mulighet for å importere en lang rekke maler direkte fra mxdata.no  på en av 4 språk (NO, SV, DK, EN)
  Menyvalg: Eksport/Import > Maler > Erstatt TEMPLATE-TM- maler med nye fra mxdata.no

Nettdiagram

 • Stiplet strekstil benyttes nå bare for planlagte objekter (punkt, traséer, kabler, skjøt, finterminering, utstyr, linjer, kunder), dvs. objekter som er tilknyttet et prosjekt som ikke har “Fullført dato” fylt inn.

Google maps integrasjon (Trasémodul)

Google Maps integrasjonen er ikke en erstatning for en kartmodul, men et billig og enkelt alternativ å komme i gang med kartregistrering på (ved behov kan kartregistreringene overføres til en 3. parts kartmodul i fremtiden).  Se demo video av løsningen.

Google maps integrasjonen følger inntil videre gratis med Trasémodulen.  Har du ikke Trasémodulen, har du en prøveperiode med full funksjonalitet i 30 dager etter datoen lisensen gjelder fra.

Google maps integrasjonen har bl.a. fått følgende muligheter i denne versjonen:

 • Googles kraftige søkefunksjon (øverst i høyre hjørne i kartvinduet)
 • Mulighet for å konfigurere hva som skal tegnes ut i kartet (Konfigurer “Vis hele nettet” med alle/ingen punkt, alle/ingen traséer og hvilke kabeltyper som skal tegnes)
 • Flere endringer i Telemator oppdaterer nå kartet uten behov for å «skrive ut» kartet på nytt.
 • «Utskrift av valgte» under Google-knappen  i Kundekartotek viser alle leveringspunkt med fremføringstraséer for valgt kunde
 • Nye kartalternativer: Norgeskart, Sjøkart
Nye funksjoner i sidemenyen:
 • Rediger > Ny kabel mellom 2 valgte punkt
 • Rediger > Ny linje og ruting mellom 2 valgte punkt
 • Rediger > Slå sammen 2 valgte punkt
 • Rediger > Kopier knekkpunkt fra TRACK- til trasé
Nye valg i info-vindu for punkt:
 • Vis valgt punkt i StreetView
 • Opprett trasé fra valgt punkt
Nye valg i info-vindu for traséer:        
 • Vis i StreetView
 • Rediger knekkpunkt på trasé
 • Kutt trasé (eller kabel)
 • Sett inn nytt punkt
 • Flytt valgt punkt hit

——–

Men Telemator 2017 har fått en rekke forbedringer! Se detaljene her:

Telemator 2017

Forbedringer i eldre versjoner:

Telemator 2016
Telemator 2015
Telemator 2014
Telemator 2013
Telemator 2012
Telemator 2011
Telemator 2010
Telemator 2009
Telemator 2008
Telemator 2007
Telemator 2006
Telemator 2005
Telemator 2004
Telemator 2003