Nyheter

Telemator 2022

Telemator 2022 sendes ut i løpet av februar 2022 med e-post til alle kunder med vedlikeholdsavtale.   Med vedlikeholdsavtale får man bl.a. en komplett oppgradering pr. år, tilgang via Internett til løpende utvikling, samt support.

Har du IKKE vedlikeholdsavtale kan du oppgradere Telemator med 33% rabatt i forhold til ny pris!

De viktigste forbedringene:

4 eksporter til NKOM (Nasjonal kommunikasjons-myndighet)

NKOM har kommet med krav om 4 forskjellig innleveringer fra 1. oktober 2021. Telemator 2022 støtter alle 4. Hvilke innleveringer din bedrift skal levere kan du få en oversikt over her og detaljene finner du på hjemmesiden til NKOM. Du finner menyvalgene i Eksport/Import menyen.

Telemator Google Kart (TGK) integrasjonen i Trasémodulen

Dette er en kartmodul for nett opptil 20.000 traséer

 • Redusert minnebehov gjør det mulig å vise større nett
 • Raskere, spesielt på fysiske PCer med grafikkort (ikke like bra på virtuelle maskiner)
 • Tegnforklaring nederst til venstre hjørne
 • Mulig å bare vise element tilhørende valgt prosjekt
 • Geometri for Telemator Google Kart (TGK) (GeoJSON, SOSI, KML, KMZ eller KOF)
  • Ny: GeoJSON eksport
  • Ny: GeoJSON import
 • Fjernet støtte for “Microsoft Internet Explorer” – en feilmelding forklarer forholdet
 • Valgfri visning av aktive innleide (menyvalg)
 • Fjernet kabler med nedkoblet dato
 • Fjernet tekstetikett på tracks
 • Eksport til KML viser samme symbolfarge som kartet f.eks. når node tegnes oppå kundeterminering
 • Trase fra punkt til multipunkt (mange punkt oppå hverandre) lar deg velge ønsket punkt
 • Det var ikke mulig å legge til punkt der det ikke fantes adresse (på havet).  Det er fikset.
 • Når punkt opprettes fra mal med etasje benyttes mal-etasjen dersom ikke en annen etasje er valgt i kartet (ved hjelp av etasjevelgeren i høyre kant)
 • Meny holdes åpen etter menyvalg ‘Oppdater siden’
 • Utilgjengelige dansk kart ga feilmelding. Det skjer nå bare når dansk kart er valgt

Noen utskriftsforbedringer

 • Utskrift > Prosjekt > Valgt > Vertikal visning av kabelnett i bygninger (SVG-tegning)
  • Bygning tas fra adresse 1 som før, men det etter komma fjernes nå pga denne skrivemåten: Bygg 123, Rom 356
  • Bedre handtering av kabler mellom bygg
  • Korrigert underetasjer rekkefølge, tilpasset sortering av U og L etasjer
 • Utskrift > Punkt > Valgt > Punktkort
  • Strømkurser: Viser kort i samme kolonne som utstyr
  • Finterminering (vis alle fintermineringer) viser Linje stopp-ende (kundepunkt)
 • Utskrift > Punkt > Valgt > Rack innhold (Excel tegning)
  • Fikset feil når rack hadde bokstaver i «Utilgjengelige posisjoner», f.eks: U4-U8
 • Utskrift > Punkt > Valgt > Rack innhold (Excel Tegning)
  • Serieutskrift (mange punkt i samme utskrift)
 • Utskrift > Kabel > Valgt > Varsling til kunder med linjer i kabelen:
  • Viser nå hvilke fibre linjene bruker i kabelen
 • Utskrift > Utstyr > Alle > Datakvalitet > Status for utstyr
  • Teller alle porter i utstyr med >0 aktive linjer
 • Utskrift > Linje > Valgt > Linjekort (tekstbasert), Rutingsvei for tråd ‘A’- Ny kolonne for leder eier og leder merknad
 • Utskrift av endringslogg for ett valgt element har endret default periode fra 1 til 365 dager

Diverse

 • Fil > Database vedlikehold > Konfigurer nettområde
  • Arkfanen: «Punkt kategori»: Node og kunde typer
  • Arkfanen: «Eksport for Altibox og Nettaliansen»: Punkt kategorier
  • Arkfanen: «Eksport til Nkom Ekom-portalen»: Punkt og trasé kategorier
  • Arkfanen: «Diverse»: Aktivere innplassering (for administrasjon av utleie av plass og utstyr i punkt)
 • Vis > Eier, Ny avkryssing «intern (ikke ekstern)» for «egen eier»
  • Nkom > FIP, Brukes i valgfritt filter for hvilke eiere som skal skrives eksporterer
  • Nkom > Dekningsdata for fiber og kabel-TV (Excel).  Fiberpunkt viser om det er egen eier eller ikke

Alle forbedringene

Men Telemator 2022 har fått en rekke forbedringer! Se detaljene her: Telemator 2022

Forbedringer i eldre versjoner:

Telemator 2021
Telemator 2020
Telemator 2019
Telemator 2018
Telemator 2017
Telemator 2016
Telemator 2015
Telemator 2014
Telemator 2013
Telemator 2012
Telemator 2011
Telemator 2010
Telemator 2009
Telemator 2008
Telemator 2007
Telemator 2006
Telemator 2005
Telemator 2004
Telemator 2003

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!