Planlegging av FTH- og FTB-nett samt fortetninger

Dette er en løsning for planlegging av fibernett for privat- og bedriftskunder i eksisterende nett og i nye områder

Løsningen bygger på en integrasjon mellom Google Maps og Telemator som er enkel å bruke for entreprenørene.  Det er ingen ekstra installasjon og ingen tilrettelegging av kart.  En minimumsløsning kommer på kr 25.400,- (ekskl. mva) pr. entreprenør (Grunnmodul og Trasémodul)

Det fungerer slik:

 1. Entreprenør registrerer det nye nettet i det område netteier har bestilt og med de ID’ene på element og prosjekt netteier har forordnet.
 2. Entreprenør zipper og mailer ferdig databasen til netteier med menyvalg: Fil > Database vedlikehold > Send kopi av nettområde til > e-post
 3. Netteier åpner databasen og sjekker dataene både angående ID’er (så de ikke er lik eksisterende ID’er i skarp database) samt registreringskvalitet.  Hvis kvaliteten er for dårlig gjennomføres aktuelle forbedringer (av entreprenør eller netteier)
 4. Når dataene er godkjent, flettes databasen inn i skarp database med menyvalg: Eksport/Import > Flett inn et annet nettområde
 5. Importresultatet gjøres kompatibelt med TelMe sitt format og kan dermed brukes direkte i TelMe

Her er en detaljert liste på hvordan registreringskvaliteten kan sjekkes.

Tips ifm. registreringen:

 1. Registrer prosjektet i Prosjektkartotek og legg det inn som «Default prosjekt»
 2. Importer eventuell maler fra netteier (menyvalg: Eksport/Import > Maler > Importer maler fra fil) eller hent de fra nett (menyvalg: Eksport/Import > Maler > Hent nye TEMPLATE-TM- maler fra mxdata.no)
 3. Åpne Google Maps ved å trykke på knappen «Google Maps» i Telemator.
 4. Opprett første punkt ved å høyreklikke i kartet der du skal ha det og benytte knappen «Opprett nytt punkt her i Telemator»
 5. Benyttet knappen «Opprett ny trasé fra her».  Klikk deg bortover kartet ved å klikke i hvert knekkpunkt på traséen.  Dobbeltklikk når du har kommet dit du skal ha neste punkt.
 6. Velg mal for punkttypen du skal ha i andre enden av traséen og trykk OK.
 7. Velg mal for trasétypen du skal benytte.  Bruk helst mal uten rør og kabler i denne omgangen.
 8. Slik fortsetter du til du er ferdig med å registrere alle punkt og traséer i området.
 9. Legg  rør og kabler fra aksesskap til tilhørende kundetermineringer med  mengdeopprett funksjonen.
 10. Legg rør og kabler fra node til aksesskap.  Det må du gjøre en for en, men du kan legge en felles stor størrelse for alle (for eksempel 1000 fibre) og deretter «krympe» de til nærmeste størrelse du har på lager, når autofunksjonen har skjøtt og lagt reserve i alle aksesskapene.  Tips: Benytte gjerne en rør-mal med en kabel-mal på 1000 fibre inni, så får du lagt både aksess-rør og aksess-kabel i samme operasjon.
 11. Skjøt kablene i kummer og skap med  mengdeopprett funksjonen.
 12. Skal du rute linjer i kablene og det er flere enn ett håndfull kabler, kan du benytte menyvalg: Ruting > Mengdeopprett og rut linjer på skjøtte fibre mellom punkt, se  mengdeopprett funksjonen.
 13. Finterminer kabel i ODF’ene

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!