Planlegging av fortetninger

Dette er en løsning for planlegging av fortetninger for privat- og bedriftskunder i eksisterende nett og av stamnett 

Løsningen kan også benyttes for mindre FTH-nett.  For større FTH-nett anbefales TelMe Plan.

Løsningen bygger på en integrasjon MX Data har utviklet mellom Google Maps og Telemator som er enkel å bruke for entreprenørene.  Det er ingen ekstra installasjon og ingen tilrettelegging av kart.  En minimumsløsning kommer på kr 21.800,- (ekskl. MVA) pr. entreprenør (Grunnmodul og Trasémodul)

Det fungerer slik:

 1. Entreprenør registrerer det nye nettet i det område netteier har bestilt og med de ID’ene på element og prosjekt netteier har forordnet.
 2. Entreprenør zipper og mailer ferdig databasen til netteier med menyvalg: Fil > Database vedlikehold > Send kopi av nettområde til > e-post
 3. Netteier åpner databasen og sjekker dataene både angående ID’er (så de ikke er lik eksisterende ID’er i skarp database) samt registreringskvalitet.  Hvis kvaliteten er for dårlig gjennomføres aktuelle forbedringer (av entreprenør eller netteier)
 4. Når dataene er godkjent, flettes databasen inn i skarp database med menyvalg: Eksport/Import > Flett inn et annet nettområde
 5. Importresultatet gjøres kompatibelt med TelMe sitt format og kan dermed brukes direkte i TelMe

Her er en detaljert liste på hvordan registreringskvaliteten kan sjekkes.

Tips ifm. registreringen:

 1. Registrer prosjektet i Prosjektkartotek og legg det inn som “Default prosjekt”
 2. Importer maler fra netteier (menyvalg: Eksport/Import > Maler > Importer maler fra fil) eller hent de fra nett (menyvalg: Eksport/Import > Maler > Erstatt TEMPLATE-TM- maler med nye fra mxdata.no)
 3. Har du fått et utgangsnett på fil fra netteier kan du importere det med samme menyvalg.
 4. Åpne Google Maps ved å trykke på knappen “Google Maps”
 5. Opprett første punkt ved å høyreklikk der du skal ha det og benytte knappen “Opprett nytt punkt her i Telemator”
 6. Høyreklikk på det nye punktet og benyttet knappen “Opprett ny trasé fra her”.  Bruk helst mal uten rør og kabler i denne omgangen.  Slik fortsetter du til du er ferdig med å registrere alle punkt og traséer i fortetningen
 7. Legg  rør ved hjelp av mal mellom 2 valgte punkter.  Hvis det skal gå kabel gjennom hele røret velger du rørmal med kabel inni (her vil det komme mengdefunksjonalitet for å legge rør fra aksesskap til tilhørende kundetermineringer)
 8. Legg kabler i rørene (her vil det komme mengdefunksjonalitet for å legge kabler fra aksesskap til tilhørende kundetermineringer)
 9. Skjøt kablene i kummer og skap (her vil det komme mengdefunksjonalitet for å skjøte en matekabel mot mange kundekabler)
 10. Finterminer kabel i ODF’ene
 11. Skal du rute linjer i kablene og det er flere enn ett håndfull kabler, kan du benytte menyvalg: Ruting > Mengdeopprett og rut linjer på skjøtte fibre mellom punkt