NKOM Rapportering

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) samler inn data for oversikt over ledig kapasitet og fysisk infrastruktur som brukes ifm. statestikk-utarbeidelse, oversikt, diversitets- og beredskapskontroll av elektronisk høyhastighets kommunikasjon.

Telemator 2023 har menyvalg for de første 4 av disse innleveringene:

  1. EKOM-portalen: For lovpålagt deling av ledig kapasitet i passiv infrastruktur (fremføringsveier, master, bygninger og rør for kabler). Det finnes også en valgfri mulighet for å markedsføre ledig overføringskapasitet i kabler (f.eks. mørk fiber).
  2. Dekningsdata: For statistikk og oversikt på geografisk bredbåndsdekning
  3. NKOM-klassifisering: Liste med viktige punkt og utstyr som er NKOM klassifisert for nødvendig beredskap i fred, krise og krig
  4. FIP-sikkerhets portalen: For sjekk for å unngå at lands- og regionnett for de forskjellige operatørene går i samme kabler
  5. Ekom statestikken: Dette er aggregert statistikk over abonnement, omsetning, trafikk mm. Den finnes det ikke eksport for i Telemator.

Menyene ligger under menyvalg: Eksport/Import > NKOM (Nasjonal kommunikasjons myndighet).

Se mer under Telemator hjelp her

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!