Utleie av ledig infrastruktur


Maksimer verdien av din ledige infrastruktur!

Har din bedrift ubrukte ressurser? Enten det er rør, fiber, master, tårn eller annen viktig infrastruktur, er det tid for å omdanne dem til lønnsomme inntektskilder.


Hvorfor leie ut din infrastruktur?

  1. Økt inntektspotensial: Utnytt ubrukte ressurser og generer ekstra inntekt.
  2. Møt markedets etterspørsel: Med den økende etterspørselen etter infrastruktur, er din ledige kapasitet gull verdt.
  3. Bærekraftig forretningspraksis: Reduser ressursbruk og spar byggetid ved å utnytte allerede tilgjengelig infrastruktur.

Eksempler på etterspurt infrastruktur:

  • Rør: Ideelle for kabelføring.
  • Fiber: Møt behovet for høyhastighets internett og datatransport.
  • Master, stolper og tårn: Perfekt for kabler, antenner og trådløs kommunikasjon.
  • Tekniske rom og føringsveier: Rom, kabelbroer, sjakter, kulverter etc.! Viktig for innplassering av utstyr, rack, ODF’er, kabler etc.

Bruk NKOMs Ekomportal for å markedsføre ledig infrastruktur!

Ifølge NKOMs Ekomportal er det en økende etterspørsel etter tilgjengelig infrastruktur. Ved å registrere din ledige infrastruktur kan du enkelt nå potensielle leietakere. Se mer om Ekomportalen her.


Telemator har NKOM Ekomportal tilpasset eksport

Med menyvalget Eksporter/Importer > NKOM > Eksporter til Ekomportal får du tilrettelagte GeoJSON-filer som kan importeres rett i NKOMs Ekomportalen. Se mer i Telemators hjelpesystem.

Administer utleid infrastruktur i Telemator

Ved hjelp av funksjonen for innplassering i Punktkartotek, kan du administrere utleie av plass i tekniske rom, stolper og master, samt tilbehør.

Videre kan du administrere utleie av linjer (mørk fiber), rør, rack, punkt (rom, nodehytter, antennehytter) i Kundekartotek.

Du kan også leie ut hele kabler og utstyr, men det er det ikke støtte for i EkomPortalen.


Kontakt oss gjerne for å komme i gang

Ønsker du å utforske mulighetene for din ledige infrastruktur? Ta kontakt med vårt team for en uforpliktende samtale.

MX Data, support@mxdata.no, +47 76 95 13 50


Telemator – gjør dine ressurser til aktive inntektskilder...

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!