Trunkmodul

Trunkmodulen er en tilleggsmodul hvor du kan kjede sammen kort og porter i flere utstyr for å lage en utstyrstrunk eller knytte ledere/fibre til en kabeltrunk mellom ønskede punkter i kabelnettet. I Utstyrtrunk kan du også opprette digitale krysskoblere.

Det er en arkfane for kabeltrunker og en for utstyrstrunker.

Arkfaner for kabel- og utstyrstrunker

Utstyrstrunk

En utstyrstrunk består av kort og porter som jobber sammen i en kjede eller ring av utstyr.  Normalt er det 2 kort (vestlig og østlig retning) som er konfigurert med de antall kanaler som finnes i trunken.  Eksempler på dette er WDM, SDH og PDH utstyr.

Oppretting av utstyrstrunker forenkler jobben med å rute linjer på kanaler i flere utstyr og holde oversikten på hvem som er ledig og opptatt.  Det blir også enkelt og holde rede på redundant ruting i ringer av utstyr (eksempelvis ”protected mode” i SDH utstyr)

Utstyrtrunk kartotek

Kabeltrunk

En kabeltrunk er en ferdig planlagt ”motorvei” mellom 2 valgte punkter i kabelnettet hvor man ønsker at trafikken primært skal gå. Den består av ledere eller fibre i utvalgte kabler underveis og kan bestå av så mange kabelhopp og ledere som man ønsker.

Muligheten av å benytte kabeltrunker forenkler jobben med å rute linjer mellom hovedpunkt i kabelnettet, ved at man slipper å forholde seg til alle kablene underveis.

Kabeltrunk

Du kan slå av og på disse funksjonene under menyvalg Fil – Databasevedlikehold – Konfigurer kabelnettområde – Arkfanen Diverse.  Dette gjelder også hvis du har en evalueringsversjon av Telemator.

Slå på utstyr- og kabeltrunkkartotekene

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!