Programvare

Generell beskrivelse

Telemator er kontinuerlig utviklet siden 1988 av MX Data i samarbeid med driftspersonell i tele-, data- og installasjonsbransjen.  Telemator består av 7 moduler.  Grunnmodul, Storbruker, Nettdiagrammodul, Trasémodul (med innebygget Google Kart og kobling til 3. parts kartmoduler), Trunkmodul, Ordremodul og Prosjekteringsmodul, samt en rekke tredje parts moduler.

Modulene_i_Telematorkonseptet

3 måter å presentere kabelnettet på…

3 sider av samme sak

Maksimal utnyttelse og rasjonell drift av kabelnettet krever et dokumentasjons- og driftsverktøy som til enhver tid viser alle ressurser og hvordan de er brukt.

Telemator er det markedsledende PC-verktøyet i Norge for planlegging, dokumentasjon og drift av små og store innen- og utendørs kabelnett.

Telemator håndterer både patchpanel og plint baserte kabelnett.  De kan bestå av både fiber og kobber.

Telemator har også funksjonalitet for dokumentasjon og administrasjon av komplette transmisjons- og bredbåndsnett.  Dette gjelder kommunikasjonsutstyret og trafikken på de og i kablene.

Registrering og administrasjon av kabel- og bredbåndsnett

Kabelnett blir stadig mer omfangsrike etter hvert som flere kommunikasjonsbehov melder seg. For å drive kabelnettet på en rasjonell måte kreves dokumentasjon som til enhver tid er oppdatert.

Telemator er et Windowsbasert flerbrukersystem som gir mange fordeler fremfor et papir- eller Excel basert system:

 • Bedret oversikt over kabelnettet fordi det kan presenteres på ulike måter etter behov.
 • Når du endrer noe ett sted vil dette automatisk oppdateres på alle berørte skjermbilder og utskrifter. Dette er rasjonelt og forhindrer uoverensstemmelser i dokumentasjonen.
 • Bruk av maler med mange kopierings og hjelpefunksjoner muliggjør gjenbruk av registrert informasjon i nye registreringer. Dette reduserer jobben med å taste inn data.
 • Komplette koblings- (arbeidsordre) og monteringsutskrifter.
 • Automatikk som forenkler prosjektering og drift av kabelnettet.
 • Hjelp til feilsøking i kabelnettet.
 • Alle med tilgang til systemet får se egne og andres endringer umiddelbart.
 • Sikkerhetskopiering og mangfoldiggjøring av dokumentasjon blir enkelt.
 • Dokumentert kabelnettet iht. til en standard.
 • Benytter dokumentasjonen til å administrere kabelnettet i dets levetid.
 • Mange montører kan jobbe i kabelnettet samtidig.
 • Grafisk visning av kabelnettet uten å tegne selv.  Kan eksporteres direkte til Microsoft Visio.
 • Telemator kan benyttes i alle faser av kabelnettets liv. Konsulenten benytter Telemator til prosjektering, installatøren installerer det konsulenten har prosjektert og driftsavdelingen benytter Telemator som dokumentasjons- og driftsverktøy.

Fiberkabel kabelnett

Telemator har funksjonalitet for å ta hånd om forhold relatert til fiber, slik som:

 • Visning av hver fiber i kablene og hva slags trafikk som går på de (linjer)
 • Funksjonalitet for å merke og håndtere feil på linjer, kabler og fibre
 • Terminering av kablene i ODF’er som står i rack, skap eller stativ
 • Skjøting av fiber i skjøtebokser
 • Skjøtekort med fargekoder
 • Skjematikk for grafisk visning av kabelnettet
 • Registrering av kummer og skap både der kabel er lagt i kveil eller tamp og der den er skjøtet igjennom.
 • Ved manuell ruting (patching) viser Telemator alle fibrene som er skjøtet sammen i en strekning
 • Helautomatisk ruting (patching) fra et sted til et annet sted i kabelnettet
 • Utskrift som tracer gjennom alle fibre ut fra eksempelvis et telerom og viser enden de er gjennomskjøtet til
 • Utskrift som forenkler analyse av testrapporter
 • Registrering av traseer med trekkrør, subrør, mikrorør og hvilke rør som er belagt med kabler
 • Kobling mot digitale kabelkart (GIS)
 • Tasting av data kan skje både via skjema og i kartet og er basert på maler (templater)

Utstyr

Telerom (datarom, utstyrsrom, koblingsrom, «sites», noder, kryssfelt og lignende) fylles mer og mer opp med elektronikk (utstyr). Telemator tar hånd om alle typer utstyr slik som sentral-, transmisjons-, data- og eventuelt bruker/kunde utstyr.

Man kan selv velge hvor detaljert man vil registrere et utstyr.  Fra generell informasjon, kretskort, porter på kretskort og ned til tilkoblinger (pinner) på hver port.

Registrert utstyr kan også benyttes som mal for å registrere nye utstyr eller kretskort.

Transmisjons- og bredbåndsnett

I Telemator kan du blant annet registrere komplette transmisjons-, bredbånds- og data kabelnett basert på IP, WDM, PDH, SDH ol.

Telemator ivaretar blant annet:

 • Opprettelse av bibliotek (maler) med forhåndskonfigurert utstyr som hele eller deler av utstyr kan importeres fra.
 • Kunde og stamnettlinjer
 • Porter, kanaler og eventuelle tidsluker
 • Digitale krysskoblinger
 • Trådløse forbindelser på radio- (linje) utstyr
 • Patching mellom porter på utstyr og patchpanel
 • Vise både nær- og fjern ende av et «transmisjonshopp» i samme skjermbilde (f.eks. ifm. CWDM)
 • Sammenheng mellom kunde- (aksess, lokal) og stamnett-(overordnet, trunk) side
 • Oversikt og administrasjon av ut- og innleide linjer (samband).

Innendørs kabelnett

Telemator ivaretar blant annet:

 • Alt av stam- og lokalkabling med finterminering i begge ender
 • Føringsveier
 • Krysskobling i fordelere og pathing i panel
 • Sentral-, overførings- og lokalutstyr (data, tele, brann, alarm)
 • Kunder
 • Personer bytter arbeidsplass
 • Merking av:
  – kontakter på arbeidsplassene
  – kabler
  – etasjefordelere og bygningsfordelere
  – eventuelle feil på par i kabler
  – splittadaptere
 • Ledige og opptatte:
  – porter på telefonsentral og annet utstyr
  – kontakter i patchpanel og klemmer på plinter
  – par i kabler
 • Bylinjer
 • Leide linjer
 • Arbeidsordre
 • Anleggsunderlag for å installere kabelnettet etter

Telemator inneholder også en egen modul for å prosjektere strukturerte innendørs kabelnett for tele, data og eventuelt calling for både kobber og fiber, og generere databasen automatisk.

Telemator i organisasjonen

Det er viktig å få til et samspill på tvers av organisasjonen, i forhold til arbeidsoppgaver, registrert informasjon og leverandører/kunder av interne-, utleide og eventuelt innleide linjer (samband). Telemator har en sentral plass i forhold til disse faktorene.

Telemator - et sentralt tannhjul i arbeidsflyten
Telemator – et sentralt tannhjul i arbeidsflyten

Vedlikeholdsavtale

Utviklingen av Telemator startet i 1988 og pågår kontinuerlig. Telemator utvikles i nært samarbeide med kundene og utviklingen styres av deres ønsker og behov.  Dette resulterer i et stadig bedre program og en ny versjon hvert år.  Kunder med vedlikeholdsavtale får tilsendt denne automatisk en gang i året (normalt februar).  Telemator oppdateres direkte fra vår hjemmeside.  Se mer om kundestøtte og vedlikeholdavtale her.

Typiske kunder

Teleselskap, bredbåndsfirma, kommuner, industriområder, installatørfirma, lufthavner, oljeplattformer, fabrikker, jernbaneverk, vegvesen, energiverk, sykehus, skoler, forsvar samt små og store kontorbygg og lignende.

Noen av våre kunder

Norge:

Agder Breiband, Agder Energi Bredbånd AS, Aktiselskabet Saudefaldene AS, Alcoa Lista, Alta Kraftlag, Andøya Rakettskytefelt AS, APPLY TB Sunnhordland AS, Audiovoice Norge AS, Austevoll Kraftlag, Avinor AS, Bilfinger Industrial Services Norway AS, BKK Fiber AS, Bofiber as, Borregaard AS, Br. Berg A/S, Bravida, Bredbåndsfylket Troms AS, Broadnet Nord Fiber AS, Bryggedrift A/S, Brønnøysund Elektriske AS, Buskerud Fylkeskraft AS, Bybanen utbygging, Bykle Breiband AS, Canal Digital Kabel TV AS, Coast Centre Base AS, Dalane Breiband AS, Drangedal everk KF, E-CO Vannkraft AS, Eeks Datek, Electron AS, Elektro Skagerrak AS, Elkem Aluminium, Energi 1 Follo/Røyken as, Etne Elektrisitetslag, Falconbridge Nikkelverk A/S, Fibra Networks AS, Fitjar Kraftlag, Fosenkraft AS, Forsvaret, Forsvarsbygg, Fr. Wangsvik A/S, Froland kommune, Gassnor as avd.Kollsnes, Get AS – Network services, GIG Networks AS, Hafslund ASA, Hafslund Driftssentral AS, Hafslund Nett AS, Halcom AS, Halden Dataservice AS, Halden Fengsel, Hallingdal Kraftnett AS, Hammerfest Energi Bredbånd AS, Hammerfest kommune, HardangerNett AS, Hattfjelldal kommune, Haugaland kraft, Haugesund Sjukehus HF, HelgelandsKraft, Helse Vest IKT AS, Hydro Sture, Hålogaland Kraft AS, Idrettsetaten Oslo Kommune – Holmenkollen, Ineos AS, Infonett Røros AS, Ing. Hagen AS, Ing. Hans Pedersen A/S, Institutt for energiteknikk, IPnett AS, Istad Nett AS, ITAS, J M Hansen A/S, Klepp Energi AS, Kommunenett Nordfjord, Kongsberg Teknologipark AS, Kragerø Energi AS, Kvam Kraftverk, Kvantel AS, Kvænangen Kraftverk A/S, KystTele AS, L/L Firdakraft, Lofotkraft AS, Lufttransport AS, Luostejok Kraftlag, Lyse Fiber AS, Lærdal Energi AS, Meløy Energi AS, Midt Nett Buskerud, Midt-Telemark Breiband AS, Mobil Tele Service AS, Mudenia Elektro AS, Multinett as, Narvik Energinett AS, NBN Elektro AS, Nedre Eiker kommune, Nesodden Kabel TV, Network Norway, Nokia Siemens Networks AS, Norcem AS, Norcem Kjøpsvik, Nordkontakt AS, Nordlandssykehuset HF, Nordmøre Energiverk AS, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Nornett AS, Norse Electronics AS, Norsk Fibernett AS, Norsk Folkemuseum, Norsk Hydro ASA, Norske Skog, Notodden Energi AS, NTNU-IT, Numedal Fiber AS, Odda Smelteverk AS, Oslo Lufthavn AS, Rauland Kraftforsyning, Rauma Energi Bredbånd AS, Relacom AS, Rikshospitalet, Ringeriks Kraft AS, Ringsaker Elektro, Rissa Kraftlag SA, Salten Kraftsamband A/S, Samferdselsetaten Oslo Kommune og Statens veg, Sandefjord Bredbånd KF, Sarpsborg kommune Seksjon IKT, Securitas – Oslo, Sentralsykehuset i Hedmark, Signal, Sira-Kvina Kraftselskap, Skien Kommune, SKL ASP, Skånevik Ølen Kraftlag BA, Sogn og Fjordane Energi AS, Sognekraft AS, Sola Bredbånd, Sporveien Oslo AS, St. Olavs Hospital, Standard Installasjon og Service AS, Statens Vegvesen, Statkraft SF, Statnett SF, Store Norske Spitsbergen Grubekompani, Stryn Energi AS, Sucom AS, Suldal Elverk KF, Sunnfjord Energi AS, Sunnhordland Kraftlag AS, Svorka Aksess AS, Sykehuset Buskerud HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuspartner Ahus, Sønnico Tele AS, Sør-Norge Aluminium AS, Tafjord Kraftnett AS, Tampnet AS, TDC AS, Tel-Ag AS, Telenor Eiendom, Teleplan AS, TeleSkandia ASA, Telia, Tel-Nett, Tidomat Norge AS, Tinn Energi, Trollfjord Kraft AS, Troms Kraft Nett AS, Trondheim Energiverk Kraft AS, TrønderEnergi Nett AS, Tussa IKT AS, Tyssefaldene, UNICOM A/S, Uninett AS, Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Varanger Kraft A/S, Verdal kabel-TV AS, Vest-Telemark Kraftlag AS, Viken Fiber, YIT AS, Ymber AS, Øvre Eiker Fibernett AS, Ålesund kommune, Årdal Energi KF

Sverige:

AllTele Företag AB, Arjeplog Kommun, Arvidsjaurs kommun, Bodens Energi AB, Bodens kommunikationsoperatör/BKOP, byNet AB, ComDaTe AB, Elsystem AB, FMLOG/LEDTEK TELE, Gotlands Energi AB, Gällivare kommun, HelsingeNet Bollnäs AB, IP Only Networks AB, Jokkmokks Kommun, Jönköping Energi, Kalix Kommun, Kiruna kommun, Länsstyrelsen Norrbottens län, Malungs Elnät AB, Oskarshamn Energi, RegNet, SFAB Södertörns Fjärrvärme, SUNET (Swedish University Computer Network), TDC AB, Umeå universitet, Vattenfall Eldistribution AB, Älvsbyns kommun, Öckerö Nät, Överkalix kommun

Danmark:

DSB data, Energi Fyn, Energinet.dk, Flyvestationen Karup, HEF Himmerlands Elforsyning, Københavns Lufthavne A/S, Naviair, Nord Energi Fibernet, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Sydfyns Elforsyning, Sydvest Energi, Tele Data Installation, TRE-FOR

Færøyene:

Føroya Tele Net

Disse har standardisert på Telemator:

 • Avinor
 • Forsvaret
 • Helsevesenet (sykehus)
 • Statens vegvesen
 • Bravida
 • Relacom
 • med flere

Fakta om noen av våre kunder:

 • IP-Only i Sverige er vår største kunde med 100 samtidige brukere
 • Telia Norge med mer enn 40 samtidige brukere
 • Lyse Fibernett (Altibox) har hele stamkabel- og bedriftskundenettet i en database og de fleste samarbeidspartnerne benytter Telemator
 • Oslo Lufthavn drifter hele nettet sitt med Telemator (alle svakstrømskabler, elektrokabler og tilhørende rør i en database).
 • Köbenhavns Lufthavn er Nordens største lufthavn

Kurs og kundestøtte

Kurs se her.   Kundestøtte gis GRATIS på telefon 76 95 13 50 og e-post.

Konsulenthjelp

Klikk her.

Databasen

 • I Telemator kan du velge mellom SQLite, Microsoft SQL Server.
 • Den innebygde databasemotoren krever så godt som ingen administrasjon. Det reduserer kostnadene ved installasjon og drift til et minimum.
 • ODBC og OLEDB drivere som lar deg gjøre SQL spørringer direkte mot databasen kan lastes ned gratis fra Microsoft.
 • Det finnes egne menyvalg for å opprette nye og å åpne databaser både for øvingsformål, backup, maler, flere kabelnettområder, historikk og tilsvarende.
 • Telemator er et flerbrukerprogram slik at mange brukere kan jobbe mot samme database samtidig.  Man kan kjøpe tilleggsbrukere etter behov.  Vår største kunde har over 110 samtidige brukere.

Norsk standard

NS-EN 50173 og 50 174 (Norsk Standard for Informasjonsteknologi, felles kablingssystemer) legger vekt på at administrasjon er et vesentlig aspekt ved felles kablingssystemer. Det anbefales på det sterkeste at man benytter et databasert administrasjonsverktøy.

Med et ordentlig dokumentert kabelnett i Telemator oppnår du en gevinst ved at du slipper å lete ute i kabelnettet hver gang du skal gjøre en jobb. Du registrerer det du skal gjøre på forhånd og får ut utskrifter (arbeidsordre) som du arbeider etter.

Språk

Eget menyvalg for å skifte mellom norsk, svensk, dansk og engelsk språklig program.  Forskjellige  brukere kan gjerne benytte hvert sitt språk og jobbe mot samme database.

Hjelpesystem og brukerhåndbok finnes for tiden bare på norsk.

Tips for ditt neste kabelprosjekt

Spesifiser i anbudspapirene at dokumentasjonen skal gjøres ved hjelp av Telemator. Da får du en ensartet dokumentasjon som også kan benyttes til å administrere kabelnettet med!

Underleverandører (elektroentreprenører) kan levere hver sine databaser som kan flettes inn i hoveddatabasen med eget menyvalg.

Alternativt kan underleverandører levere informasjonen på Excel-format som deretter kan importeres inn i hoveddatabasen.  Det er utarbeidet en egen Excel-mal til dette formål som kan levres til underleverandøren i forkant av en installasjons-jobb.

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!