Nettdiagrammodul

Nettdiagrammodulen tegner ut en grafisk tegning av kabel- og trasénettet som bygger på registrerte opplysninger og relasjoner i Grunnmodulen og Trasémodulen.

 

Du kan:

  • Se punkt, (siter, kummer, utvendige skap, kundetermineringer ol.) og utstyr og hvordan de henger sammen med kabler og traséer.
  • Velge hvilket punkt det skal tegnes ut fra og hvilke informasjon du ønsker å se (slik som ID, type, adresse, antall par/fibre, ledige par/fibre, ol.)
  • Tegne ut et enlinjeskjema slik at du ser hvordan fibre er skjøtet i skjøtebokser og terminert i panel.
  • Tegne ut et enlinjeskjema slik at du ser hvordan rør er skjøtet i kummer og skap.
  • Navigere fra punkt og utstyr i nettdiagrammet ved å dobbelklikke på ønsket punkt eller utstyr og vise det direkte i Grunnmodulen.
  • Eksportere til Microsoft Visio (tegneprogram)
  • Dele opp tegningen i ark (f.eks A4 eller A0) som kan skrives ut på en skriver eller plotter.

Nettdiagram

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!