Trasémodul og Telemator Google Kart

I Trasémodulen registrerer du kabeltraseer slik som grøfter, kulverter, kabelbruer, lav- og høyspent traseer, tunneler og lignende.  Traséer kan inneholde rør, subrør og mikrorør (rør inni rør).  Rørskjøter kan dokumenteres.

Kabler kan plasseres direkte i traseen, i rør, subrør eller mikrorør.

Trasékartotek
Trasékartotek

Du kan også skrive ut en skjematisk visning (Nettdiagrammodulen) av hele eller deler av traseene i et område.

Skjøting av rør

I Trasémodulen kan du også skjøte rør på en enkel måte.

Skjøting av rør
Skjøting av rør

Kart (GIS)

Traseene kan kobles mot traseer som er tegnet i digitale kabelkart (GIS).  Det finnes koblinger mot en rekke GIS- og NIS- programmer. Se mer om det her.

Telemator Google kart

Trasémodulen har også en kartintegrasjon med Google Maps som bl.a. har gratis WMS kart som dekker det meste av verden med en grei oppløsning for registrering av kabelnett.

Den har nasjonale kart (norsk, svensk og dansk), satellitt- og terrengkart, den har en målrettet streetview funksjon (for virtuell befaring) og den har en kraftig søkefunksjon for å finne gateadresser og bedrifter.  Den er enkel å bruke og det er ingen ekstra installering eller oppsett, det er bare å trykke på Google-knappen.

Denne funksjonaliteten er ikke en erstatning for en kartmodul fra en av våre partnere, men en billig og enkel måte å komme i gang med geografisk registrering for små netteiere.

Løsningen kan også benyttes som en kartviewer når du ikke har kobling til en kartmodul, f.eks. hvis du tar med deg en kopi av databasen.

Med denne integrasjonen kan du:

 1. Vise registrert nett geografisk i en webleser. Traséer, kabler og linjer tegnes som rette streker mellom punktene.
 2. Enkelt få oppdatert adresse og kartkoordinat på punkt fra kartet.
 3. Velge et område i kartet, gjøre oppslag og ta utskrifter i Telemator
 4. Opprette punkter fra maler med koordinat og adresse som hentes fra kartet
 5. Opprette traséer fra maler som tegnes som en rett strek mellom 2 valgte punkt i kartet.  Du kan også tegne knekkpunkter hvis du ønsker eller importere de fra en innmålt fil.
 6. Opprette og legge rør i traséer mellom 2 valgte punkt i kartet
 7. Kutte traséer
 8. Slå sammen traséer (både parallelle og etterfølgende)
 9. Opprette og legge kabler i traséer og rør mellom 2 valgte punkt i kartet.
 10. Opprette og rute linjer mellom 2 valgte punkt i kartet.
 11. Importere en innmålt fil (som regel i formatet SOSI i Norge) og vise den i kartet.  De innmålte traséene (track) kan slås av og på etter behov.  De kan ligge som et «dødt lag» og vise hvor traséene går i virkeligheten.  Ønsker du å kopiere knekkpunktene til traséene kan du også gjøre det.

Se videodemo 

Punkt og traséer i Google Maps
Punkt og traséer vises i Google Maps. Grå streker er innmålte traséer. Gul strek og gulrøde punkt er valgt trasé og punkt.

Registrering og visning av punkt og traséer i etasjer

Du kan legge inn plantegninger for hver etasje i bygninger og tegne punkt og traséer i etasjene.

Såsnart du panorerer kartet slik at du får en bygning med etasjer innenfor nettleservinduet vil det dukke opp en etasjenavigator i høyre kant av vinduet med de etasjer som finnes i alle bygningene du kan se.  Du navigerer deg mellom etasjene ved å trykke på ønsket etasje i navigatoren.

Registrering av punkt og kabelgater i etasjer innendørs

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!