Partnere

Samarbeidspartnere

Fiber.no

Kirkegata 7
3770 Kragerø
Kontaktmann: Jørn Markussen
Mobil: +47  900 14 068
E-post: jorn.markussen@fiber.no

Geodata AS

Brobekkveien 80
0504 OSLO
Kontaktmann: Tor Erik Hagen
Telefon: +47 23 24 90 00
Mobil:
E-post: tor.erik.hagen@geodata.no

Geomatikk AS

Økernveien 94
0579 OSLO
Kontaktmann: Geir Hansen, Konsernsjef
Mobil: +47 90 17 28 76
E-post: geir.hansen@geomatikk.no

Geomatikk Sverige AB

Stockholm
Kontaktmann: Roger Lundgren, Vice VD, Sälj & Marknadschef
Mobil: +46 072 – 560 58 37
E-post: roger.lundgren@geomatikk.se

Micado AS

Guldbergsvei 21
0375 Oslo
Kontaktmann: Paul Hinsch
Mobil: +47 93 40 65 47
E-post: paul@micado.no

Norconsult
Informasjonssystemer AS

Ingvald Ystgaardsv. 3A,
7047 TRONDHEIM
Kontaktmann: Martin Bartnes
Mobil: +47 454 04 648
E-post: Martin.W.Bartnes@norconsult.com

Volue Technology AS avd Trondheim

Klæbuveien 194
7037 TRONDHEIM
Kontaktperson:
Ingvart Strand Mølster
Telefon  +47 73 80 45 00
E-post: Ingvart.Strand-Molster@volue.com

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!