Auto-import fra utstyr-management og CRM-system

Telemator har et format for import av informasjon fra utstyrmanagement system når det gjelder utstyr, kundeutstyr og linjer og fra CRM-system når det gjelder leveransepunkt, adresse, kundenavn og tjenester kunden abonnerer på.

Dette gjelder systemer som:

  • Altibox Analytics fra Kapany og InfoNova R6
  • Altibox OBI (Oracle Business Intelligence) fra Siebel og Gridmanager
  • NetAdmin
  • Egne datavarehus
  • Andre utstyr management- og kundesystemer

Man lager en spørring som henter ønsket informasjon fra utstyr management og CRM-system og fyller det inn i Telemator sitt importformat. Ofte kan man også benytte en eksisterende rapport som utgangspunkt. Her kan MX Data hjelpe til over fjernhjelp (Teamviewer)

Dataene overføres til Telemator hver natt, eller så ofte man ønsker.

Telemator sørger for å opprette svitsjene, linjene og kundene og rute linjene på riktige porter i utstyrene og riktige fibre gjennom kabelnettet fra ODF til kundepunktene. I tillegg knyttes linjene til sine respektive kunder.

Informasjonen man henter ut gjør at fysisk og logisk nett blir koblet sammen i Telemator.

Da får man koblingen fra svitsj via ODF og helt ut til kundepunktet.

Under import lages en logg-fil som presenterer eventuelle avvik i dokumentasjonen. Dette gjelder bl.a. leveransepunkt som finnes i mangementsystemet, men ikke har sin motpart i Telemator. Det gjelder også der Telemator ikke finner en gjennomskjøtt fiber mellom ODF og kundepunkt eller man finner flere kunder på samme adresse.

Loggen brukes som en arbeidsliste for hva som må rettes opp i Telemator eller managementsystemene.

Det finnes også et importformat for å importere utstyrene i stamnettet og linjene mellom, og hvilke porter de er rutet på i begge ender. Linjene må deretter rutes manuelt i kablene i Telemator.

For mer informasjon kontakt MX Data på epost support@mxdata.no eller telefon 76 95 13 50

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!