Visio

Telemator kan benytte Microsoft Visio (tegneprogram fra Microsoft) for å tegne ut sammenhengen mellom punkt og kabler, punkt og traséer eller en forbindelse (linje, samband) gjennom kabelnettet.  Dette kalles et kabelnettdiagram eller skjematisk fremstilling av kabelnettet.  Du kan også navigere fra denne tegningen og til valgt objekt i Telemator ved å høyreklikke på det i Visio og velge «Go to Telemator».

Nettdiagram i Visio

Du kan selv bestemme hvilke data du skal se på hvert objekt ved å kryss av for det i dialogen «Alternativer».

Alternativer i Visio

Har du laget en oversiktstegning over kabelnettet eller et område i kabelnettet i Visio kan du også lage navigeringsfunksjon til og fra tilsvarende objekt i Telemator.  Da kan du ha oversikten i Visio og detaljene i Telemator.

Benytt disse menyvalgene i Visio for å knytte objekter i Telemator og Visio.

Telemator sine menyvalg i Visio

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!