Ordremodul

Ordremodulen er en tilleggsmodul hvor man kan registrere bestillinger fra kunder på produkter og tjenester man leverer og administrere de arbeidsoppgavene i kabelnettet som må utføres for å etterkomme bestillingene.

Arbeidsoppgavene kan knyttes til de aktuelle nettelementene (Punkt, Trasé, Kabel, Utstyr, Linje, Kunde) som inngår i leveransen. Dette gir også grunnlag for komplett historikk på nettelementene.  Oppgavene kan tildeles de teknikerne som skal utføre jobben.  Hver tekniker får en liste over sine oppgaver som han kan velge i.  Han merker de med dato når de er utført, eventuelle merknader og annen logg.

Saksbehandler har full oversikt over status på alle oppgavene i en ordre.  Når alle oppgaver er fullført kan saksbehandler fylle inn levert dato og gi beskjed til bestiller.  Ordren er da ferdig.

Man kan også opprette maler med med ferdigdefinerte arbeidsoppgaver for hvert produkt/tjeneste man leverer og legge oppgavene i riktig rekkefølge slik at man får en definert arbeidsflyt på oppgavene.  Deretter knytter man element og teknikere til de forskjellige arbeidsoppgavene.


Ordre kartotek

Du kan slå av og på denne funksjonen under menyvalg: Fil – Databasevedlikehold – Konfigurer kabelnettområde – Arkfanen Diverse.  Dette gjelder også hvis du har en evalueringsversjon av Telemator. 

Konfigurer inn Ordremodulen

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!