GDPR personvern

Personvern hos MX Data

Vi er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan vi samler informasjon om deg som besøker våre nettsider, og hvordan vi bruker denne informasjonen videre. Vi beskriver også hvordan vi lagrer personopplysninger på deg som er kunde i våre systemer.

Lagring av data og personopplysninger på brukere av våre nettsider

MX Data er ansvarlig for alt innhold på www.mxdata.no og ansvarlig for at behandling av personopplysninger er i tråd med EU’s personvernforordning (GDPR).

Formål med innsamling av data

Vi samler inn opplysninger du registrerer på nettsiden vår og i mailer vi mottar fra deg.

Formålet med dette er å kunne sende deg bekreftelse på din nedlasting av programvare, sende deg lisens i forbindelse med kjøp og vedlikeholdsoppdatering, sende deg diverse informasjon om tips og triks for registrering av kabelnett med Telemator, adresseoppdateringsforespørsel, kursinnbydelse og lignende.

Disse dataene lagres

  • E-postadresse (dersom du har samtykket til å motta bekreftelser eller annen informasjon fra MX Data)
  • Ditt navn
  • Firma du jobber i
  • Leveringsadresse
  • Fakturaadresse og annen fakturainformasjon
  • Dato og tid
  • Hvilken nettleser som blir benyttet
  • Bekreftelse på at vi kan benytte epostadressen din til formål beskrevet lenger opp.

Disse verktøyene benytter vi for innsamling av data

  • Outlook (generell epost kontakt)
  • JotForm (når du registrer deg i ett av våre formular på nettsiden vår)

Vi lagrer innsamlet informasjon om deg i et egenutviklet system for lisens og faktura informasjon.
Din epost adresse lagres til du selv melder deg av vår liste.
Du kan melde deg av vår kontaktliste via denne linken eller menyvalg: Kontakt > Avmelding kontaktliste på vårt nettsted https://mxdata.no.

Lagring av personopplysninger på kunder

Vi benytter ikke informasjonskapsler/cookies

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson, slik som navn, firma, telefonnummer, e-postadresse.

Vi oppbevarer og lagrer vår kommunikasjon med deg så lenge ditt firma er kunde hos oss eller du har avmeldt deg.
Vi registrerer og oppbevarer informasjon oppgitt tidligere samt historikk om deltakelse på kurs, tilsendt lisens ol.

All informasjon om deg lagres i et strukturert system i selskapets interne kunderegister. Se avsnittet om informasjonssikkerhet nedenfor.

Formålet med personopplysningene

Vi kan bare samle inn personopplysninger for bestemte, legitime formål og opplysningene skal ikke brukes til noe annet enn det de er samlet inn for. Opplysningene skal ikke utleveres til andre, med mindre kunden har samtykket til utleveringen eller det foreligger annet rettslig grunnlag.
Formålet med opplysningene er å oppfylle avtaler med kunden, gi god service, jevnlig oppfølging og ha kommunikasjon med kunden.

Retting og sletting av personopplysninger

Vi er pålagt å rette eller slette opplysninger om kundene våre om de er mangelfulle, feilaktige eller unødvendige. Plikten til å slette opplysninger om kundeforhold etter personopplysningsloven kan i noen tilfeller være tidsbegrenset av annen lovgivning.

Dine personopplysninger

MX Data selger ikke, eller formidler ikke, personopplysninger til tredjepart. Vi bytter heller ikke opplysninger med tredjepart.
MX Data behandler personopplysninger i henhold til bestemmelser i personvernlovgivningen. Vi har taushetsplikt om det vi under vår virksomhet får kjennskap til om kundenes forhold med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift eller vi har mottatt skriftlig samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger.

Informasjonssikkerhet på kundebase

Kundeopplysningene oppbevares i en intern database i MX Data, og er sikret mot uautorisert tilgang, endring, ødeleggelse eller spredning. Vi fører løpende tilsyn med hvem av våre ansatte som er autorisert for tilgang til databasen, og søker å opprettholde gode administrative og tekniske tiltak for beskyttelse av opplysningene.

Trygg kommunikasjon

Loven om håndtering av personopplysninger krever at vi legger til rette for trygg kommunikasjon med deg som kunde.

Var ditt firma allerede kunde før 25/5-2018?

Da anser vi de personopplysninger vi har registret om deg som godttatt inntil du eventuelt avmelder deg (omtalt lenger opp) eller ber om endringer.

Informasjon og innsyn

Som kunde hos oss har du rett til innsyn i selskapets rutiner for behandling av personopplysninger og informasjon for å få vite hvilke opplysninger som er registrert og oppbevares om deg. Du kan kreve at uriktige eller unødvendige opplysninger blir korrigert eller slettet. Du har i tillegg rett til å be om innsyn i hvilke retningslinjer MX Data har for å sikre korrekt håndtering av kundeopplysningene. Dersom du ønsker mer informasjon om dette, ta kontakt på support@mxdata.no.

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!