Live demo

Demonstrasjon av Telemator og TelMe hos deg!

SkandinaviaVåre kundekonsulenter reiser rundt i Norge, Sverige og Danmark og holder demonstrasjoner av Telemator og TelMe ute hos de som ønsker det.  Vi kan også gjennomføre det som en fjerndemonstrasjon via Internett ved hjelp av en PC tilknyttet videoprojektor og konferansetelefon hos dere.  Vi legger opp demonstrasjonen etter dine/deres behov.  I utgangspunktet har vi 2 alternativer: Utendørs fibernett og Innendørs kobbernett
For at dette skal bli så kostnadseffektivt som mulig prøver vi så langt det går å legge det opp slik at vi kan ta flere demonstrasjoner på samme reisen.

Meld deg på besøkslisten nå, så tar vi deg med i reiseplanleggingen og sammen finner vi en tid som passer for dere.

Demonstrasjon av registrering av utendørs fibernett

Her viser vi hvordan man registrerer et kabelnett ved hjelp av kartmodulen TelMe og legger inn noder (med rack og panel), kummer (med skjøtemuffer), skap (med patchpanel), kunder (med veggkontakter). Videre traséer (grøfter, stolpetraséer osv.) med rør, trekkrør og mikrorør samt kabler og hvilke rør de ligger i.

Deretter skjøter vi rør og fiber, registrerer utstyr og viser hvordan man patcher opp forbindelser både i stamnettet og frem til kunder.

Videre viser vi kartbaserte-, skjematiske og listebaserte utskrifter for installasjon og drift av kabelnettet.

Se en videobasert demonstrasjon av Telemator og TelMe.

Se video om registrering av fibernett

Se TelMe video   

Vi demonstrerer også planleggingsmodulen TelMe Plan hvor man på en enkel og hurtig måte kan tegne inn planlagt kabelnett i et kart og få ut kart- og skjematiske utskrifter samt skjøte- og materiellister.

Se videobasert demonstrasjon av TelMe Plan.

Demonstrasjon av registrering av innendørs kobbernett

Her viser vi hvordan man registrerer stam- og lokalkabler med plinter og patchpanel. Deretter registrerer vi utstyr og viser hvordan man patcher opp forbindelser både i stamnettet og frem til vegguttakene.

Videre viser vi skjematiske og listebaserte utskrifter for installasjon og drift av kabelnettet.

Se video om registrering av innendørs nett