Telemator Automation

Automation uten brukergrensesnitt

Automation server (egen modul) benyttes av andre program eller script når det ikke er ønskelig å forholde seg til et brukergrensesnitt.

Jobber som skal starte på gitte tidspunkt kan startes ved at Windows Task Scheduler starter et script som utfører ønskede operasjoner i Telemator. Blant annet kan alle former for “sammensatt fil” import som er tilgjengelig med menyvalget “Eksport/Import > Eksporter importer tabeller” automatiseres slik.

Andre program som ønsker at Telemator skal gjøre noe for seg kan forholde seg direkte til Automation-grensesnittet og starte Automation server med CreateObject().

Teknisk informasjon for programmerer:

  • MX Data vil veilede deg når du forklarer ditt behov.
  • REST/JSON Server er et tillegg som gjør noen av mulighetene i Automation Server tilgjengelige via http.  REST/JSON Server beskrivelse (pdf)
  • Spørsmål kan rettes til Gaute Moxnes

Automation med brukergrensesnitt

Det er utviklet en rekke kall målrettet for kobling mot geografiske informasjonssystemer (GIS) og tegneprogram. Dette er tilgjengelig med trasémodulen.

Funksjonalitet og brukergrensesnitt for kobling mellom GIS og Telemator:

Teknisk informasjon for programmerer:

Last ned Telemator: