Telemator Automation / REST server

Automation / REST server er en egen modul som benyttes av andre program eller script når det ikke er ønskelig å forholde seg til et brukergrensesnitt.

Kartserver.no og TelMeWeb er et par eksempler som bruker modulen til bl.a.:

 • PDF utskrifter:
  • Nettdiagram for linje (begrenset til 1 øy hvis det ikke er sammenhengende rutet)
  • Tekstbasert linjekort
  • Utstyrskort
  • Kunder berørt av feil på kabel
  • Kunder berørt av feil på trase
  • Kunder berørt av feil på linje
 • «Skjøt stopp ende» – for å vise hvor langt fibre er skjøtt igjennom fra valgt punkt.
 • «Rut stopp ende» – for å vise hvor langt linjen er rutet fra valgt punkt
 • Vise feilsted i kartet når man vet avstanden til feilen
 • Vise «komplekse» linjer i kartet
 • Ledige fiber i et punkt

Du må mao. ha lisens på Telemator Automation / REST server for å få disse tilleggsfunksjonene i TelMeWeb og Kartserver.no

Automation uten brukergrensesnitt

Jobber som skal starte på gitte tidspunkt kan startes ved at Windows Task Scheduler starter et script som utfører ønskede operasjoner i Telemator. Blant annet kan alle former for «sammensatt fil» import som er tilgjengelig med menyvalget «Eksport/Import > Eksporter importer tabeller» automatiseres slik.

Andre program som ønsker at Telemator skal gjøre noe for seg kan forholde seg direkte til Automation-grensesnittet og starte Automation server med CreateObject().

Teknisk informasjon for programmerer:

 • MX Data vil veilede deg når du forklarer ditt behov.
 • REST/JSON Server er et tillegg som gjør noen av mulighetene i Automation Server tilgjengelige via http.  REST/JSON Server beskrivelse (pdf)
 • Spørsmål sendes til support@mxdata.no

Automation med brukergrensesnitt

Det er utviklet en rekke kall målrettet for kobling mot geografiske informasjonssystemer (GIS) og tegneprogram. Dette er tilgjengelig med trasémodulen.

Funksjonalitet og brukergrensesnitt for kobling mellom GIS og Telemator:

Teknisk informasjon for programmerer:

Last ned Telemator:

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!