Telemator – fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!

MX Data er en del av Geomatikk-gruppen

Standardkurs i Oslo i september

Vi leverer programvare for prosjektering, dokumentasjon og drift av:

  • Bredbånd-, telefoni-, data-, kabel-TV og andre svakstrømnett
  • Kobber- og fiberkabelnett
  • Radio-, data,- og transmisjonsnett
  • Kabeltraséer med rør, subrør og mikrorør
  • Linjer (forbindelser) gjennom nettet
  • Inn- og utleie av linjer (forbindelser) og infrastruktur
  • Små og store innen- og utendørs kabelnett

  • Flerbrukerløsning
  • Tilfredsstiller krav for dokumentasjon satt av Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
  • For Microsoft Windows

Telemator er utviklet siden 1988 av MX Data i samarbeid med driftspersonell i tele-, data-, bredbånd- og installasjonsbransjen.  Telemator er markedsledende i Norge.

Typiske kunder
Teleselskap, bredbåndsfirma, kommuner, installatørfirma, lufthavner, oljeplattformer, fabrikker, jernbaneverk, vegvesen, energiverk, sykehus, skoler, militærleire, små og store kontorbygg og lignende.  Se vår kundeliste.

Funksjoner
Telemator inneholder de fleste funksjoner som er relevante i forbindelse med dokumentasjon og administrasjon av kabelnett.  Har du et enkelt kabelnett så ikke la alle mulighetene «ta pusten» fra deg.  Du trenger ikke bruke alle mulighetene og Telemators prispolitikk er utformet slik at du bare betaler for det du har behov for.  Se de mest vanlige funksjonene.

Kurs

I tillegg til bedriftsinterne kurs holder vi kurs i Oslo til fastlagte tider (normalt mars og oktober). Førstkommende standardkurs i Oslo blir i oktober 2024.

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!