Bedriftsinternt kurs

Opplæring hos deg

“Jobbtrening” for 1-2 deltaker(e) og bedriftsinternt kurs (for inntil 12 deltakere) holdes på forespørsel ute hos kundene.

Her kan vi holde standardkurs eller legge opp undervisningen slik at vi går igjennom og dokumenterer et lite område av kabelnettet ditt.

Deretter kan deltakerne begynne å registrere andre områder av kabelnettet; fortrinnsvis de de kjenner best selv.  Etter hvert som deltakerne støter på utfordringer, kan de få svar på dette fra kursleder.

Etter kursdagene kan kurset gå over i en mer målrettet registrering av kabelnettet og kursleder kan fungere på timebasis fra en dag og oppover avhengig hva som er ønskelig og nødvendig.  Kursleder kan også delta i registreringen og svare på spørsmål.

Det viser seg at når man sitter i et team i et rom og registrerer kabelnettet sammen og kan hjelpe hverandre ved eventuelle spørsmål, får man også det beste resultatet.

Etter denne perioden kan hjelpen gå via telefon- og e-post.

Kartmodul

Hvis din bedrift har anskaffet en kartmodul til Telemator, anbefaler vi at dere også gjennomfører opplæring i den i samme runde som Telemator.  Da kommer en kursleder fra leverandøren av kartmodulen.  Vi kan koordinere tidspunkt med kursleder hvis det er ønskelig.

Kunden må holde:

  • Kurslokale (eget eller leid)
  • PC til hver deltaker (inntil 12)
  • Flippover eller Whiteboard (må ikke være skjult bak projektorlerret)
  • Videoprojektor eller tilsvarende
  • Eventuell lunsj for deltakerne

Kursenes innhold

Klikk her for å se hva kursene inneholder

Priser

Klikk her for å se priser