Kursinnhold

Her finner du i grove trekk hva de forskjellige kursene inneholder.

Grunnkurs

Kurs 1: Telemator – Grunnkurs  i registrering av fiberkabel

Lengde: 1 dag

 • Registrering av punkter (noder, kummer, skap, kundetermineringer ol.)
 • Registrering av traseer med rør
 • Nettdiagram (skjematikk) av registrerte traséer
 • Registrering av kabler og legge de i rør i traséer
 • Registrering av kveiler
 • Nettdiagram (skjematikk) av registrert kabelnett
 • Finterminering av kabler i panel (ODFer)
 • Opprette av rack
 • Skjøting av fibre
 • Registrering av utstyr (manuelt og fra mal)
 • Registrering av linjer (samband, forbindelser)
 • Registrering av kunder og knytte linjer til de
 • Rute linjer gjennom kablene (automatisert og manuelt)
 • Rute linjer på porter på utstyr
 • Forenklet drift av kabelnettet
 • Diverse (fargekoder på kabler, innleide linjer)
 • Diverse nyttige utskrifter (vedlegg til arbeidsordre)
  • Rørplan
  • Blåseplan
  • Skjøteplan for fiber
  • Skjøtekort
  • Nettdiagram med skjøteskjematikk
 • Låsing, plassering, forsendelse (CD og e-post) og backup av databasen
 • Tips for navnsetting av komponenter
 • Import og eksport av informasjon

Kurs 2: TelMeWeb – Grunnkurs i registrering av utendørs fiberkabel

Lengde: 1 dag

 • Gjennomgang av basisfunksjoner
 • Gjennomgang av datamodell og registreringsprinsipper
 • Registrere punkt fra kart
 • Registrere traser fra kart
 • Opprette rør fra kart
 • Opprette kabler i traseer fra kart
 • Opprette og rute linjer fra kart
 • Slette punkter og traseer
 • Lage mal for punkt, trase og kabel
 • Importere SOSI data
 • Endre tegnstiler på kartsymboler
 • Importere bilder og filer i kartet
 • Skjøte fiber
 • Utskrift av kart i målestokk

Kurs 3: TelMe Plan – Grunnkurs i registrering av fiber til hjemmet (FTH)

Lengde: 1 dag

 • MapInfo 17 introduksjon (grunnkurs)
 • TelMe Plan introduksjon
 • Tegne inn kabler og koblingsbokser i kartet
 • Lage ny plan og bygge et lite kabelnett
 • Tegne inn rør og traseer
 • Endre tegnstiler på kartsymbol
 • Redigere fiberfordeling, adresser og boks ID’er i skjematikken
 • Lage materialliste
 • Lage skjematikk fra node og optimalisere fiberfordeling
 • Punktkort og termineringslister
 • Legge til punkt- og kabeltyper
 • Utskrift i målestokk
 • Filer og kataloger

Videregående kurs

Kurs 4: Telemator – Videregående kurs

Lengde: 1 dag

Kurset er tenkt for de som har brukt Telemator en stund.  Kurset legges opp som en dialog mellom kursholder og deltakerne hvor man går igjennom det deltakerne ønsker, tips og triks som deltakerne ønsker å dele med andre og fra kursholder, pluss følgende:

 • Oppretting av maler (Hovedkartotekene)
 • Forhåndsdefinerte IDer (Konfigurer kabelnettområde)
 • Egendefinert informasjonstekst i statusbildet
 • Vis skjøtte ledere ut fra valgt punkt (Zoom Punkt)
 • Opprett linje og rut til mange kunder (Zoom Punkt)
 • Kopier finterminering til mange kundetermineringer (Kabel kartotek)
 • Masseendring av IDer – Import av IDer
 • Masseendring av data (eksport/import)
  • Felles kolonnekode fra flere tabeller
  • Rediger i kartotekene ved hjelp av Excel
  • Importer eksisterende informasjon inn i Telemator
 • Automatisert ruting – nye muligheter
 • Automatisk skjøt av fibre i valgt linje som ikke er finterminert (tamp)
 • Utvalgte utskrifter:
  • Bruk av skjematiske utskrifter for rør, fiber og blåseplan (fungerer ikke i NetBas)
  • Overvåking av flaskehalser i kabelnettet
  • Muligheter for sjekking av kvaliteten på registreringen
 • Nettdiagram: Forenklingsmuligheter
 • Kontroller skjøt av ledere ut fra valgt punkt
 • Tips ved skjøting av fiber – der man registrerer informasjon om boks, kassett og spor
 • Skjøt fiber: Forklaring på skjøtetype ”Hel fiber” og ”Kappet fiber”.
 • Vise feilsted (i kartet) når avstand til feilen er målt
 • Flere muligheter for navigering ved å høyreklikke i listene i de forskjellige kartotekene
 • Registrering av demping på linjer og kabler
  • Målte nivå for en linje
  • Demping på kabel
 • Kabellengde-kalkulator er endret for endekveiler
 • Fiber til hjemmet (FTH): Legg mange kundekabler i valgte rør ut fra et skjøteskap eller tilsvarende
 • Forenklet drift – nye muligheter i forbindelse med PON (Passivt optisk kabelnett)
 • Registrering av tjenester på linje
 • Registrering av WDM-utstyr
  • Slik ruter du en linje gjennom et WDM-system
  • WDM-utstyr med Add/Drop funksjonalitet
 • Sammenkobling med tegneprogrammet Visio
 • Mengderuting av linjer til mange kunder
 • Bruk av Google Maps og Google Streetview
 • Registrering av strømkurser i noder
 • Ordremodulen
 • Her kommer flere ting som du som deltaker kan påvirke ved å sende oss en e-post med hva du ønsker at vi skal gå igjennom

Kurs 5: TelMe Plan – Videregående kurs i registrering av fiber til hjemmet ( FTH)

Lengde: 1 dag

 • Multirør funksjoner og fokus på rørpakker
 • Trasesnitt
 • Registrere rør-ende
 • Topologi i trasènettet
 • Klippe rør
 • Lagkontrollen
 • F2, F3 og Shift+F4
 • Legge til et WMS kart
 • Brukerdefinerte knapper
 • Riktig bruk av Plan_Kladd, Plan_Linje, Plan_Trasé, Plan_Stolper og Plan_Punkt
 • Utveksling/overføring/versjoner av TelMe Plan planer
 • Importere kundedata (BB_Kunder)
 • SOSI import/eksport
 • Lag/åpne sikkerhetskopi av Plan
 • Kobling til bilder tatt med GPS kamera
 • Endre typer
 • Utskrift
 • Bolignummer
 • PON
 • Innspill/ønsker fra deltakerne

Kurs 6: TelMe – Videregående kurs i registrering av utendørs fiberkabel

Lengde: 1 dag

 • MapInfo 17 funksjonalitet
 • Funksjonstaster F2, F3 og F4
 • Spørringer
 • Verktøy
 • SOSI Import
 • Konvertere valgte punkter til TelMe og Telemator
 • SOSI eksport
 • Slå sammen punkter/traseer
 • Telemator-knappen i TelMe
 • Oppdatering, Shift+F11
 • Utskrifter
 • Brukerdefinerte knapper
 • Ønskemål og innspill fra deltagerne

Kurs 7: Jobbtrening TelMe/Telemator

Lengde: 2 dager

Bakgrunn: Deltakerne må ha benyttet TelMe/Telemator tidligere

Kurset er lagt opp som en praktisk øving der en av deltakerne registrerer deler av et fiberkabelnett og de andre deltakerne følge med på felles skjerm (projektor eller TV).  Man tar opp og diskuterer problemstillingene man kommer opp i underveis.  Innspill, tips og ønsker fra deltakerne tas opp underveis.  Registreringen går på omgang blant deltakerne.

Kurs 8: Telemator – Grunnkurs i registrering av kobberkabel

Lengde: 1 dag

 • Introduksjon av Telemator konseptet
 • Registrering av bygningsfordelere, etasjefordelere og arbeidsplasskontakter
 • Registrering av kabler
  • Stigekabler (kobber og fiber)
  • Lokalkabler
 • Terminering av kabler på plinter og i patchpanel
 • Registrering av utstyr i kabelnettet
 • Registrering av forbindelser (linjer/samband) og krysskoble/patche disse i fordelerne:
  • Forenklet
  • Manuelt
  • Automatisk
 • Registrere kunder av forbindelser
 • Fargekode på kabler
 • Registrering av feil på kabel
 • Registrering av feil på forbindelser (linjer)
 • Utskrifter
 • Administrasjon av arbeidsoppdrag
 • Tips for å forenkle registreringen
 • Navnesystem på punkter og kabler
 • Eksempler på løsninger fra kursdeltakernes egne kabelnett

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!