GIS

Det er og blir utviklet en rekke koplinger  mellom Telemator og forskjellige GIS-systemer. En slik kopling gjør registreringen enklere, samtidig som det gir bedre oversikt og enklere behandling av gravemeldinger, rørtrase utbygging og lignende.

GIS koblinger

De GIS-systemene som brukes mot Telemator kan benytte de fleste kart og filformat som bakgrunn.  Noen av de kan brukes både for kart (utendørs kabling) og bygningstegninger (innendørs kabling).

TelMe

Micado AS lager koblingen TelMe (Telemator Map Extentions).  Løsninger bygger på MapInfo.  Her finnes også TelMe Plan for å planlegge FTH nett (Fiber Til Hjemmet)og Kartserver for enkel web-basert lesetilgang til informasjonen.

Telemator Google Kart

MX Data har laget koblingen Telemator Google Kart.  Løsningen bygger på Google Maps sine API’er.

Powel Explorer Extention/Gemini Utforsker

Powel Energy Management AB Sverige, lager koblingen Powel Explorer Extentions.  Løsninger bygger på Powel Explorer/Gemini Utforsker som igjen bygger på ERSI Map Objects.

Bransjerettede NIS (Nett Informasjon System) koblinger

OpenNIS

Cascade har laget koblingen mellom OpenNIS og Telemator.  Dette er en løsning som i første rekke henvender seg til energiselskap og bredbåndsselskap som benytter OpenNIS fra Cascade.

Isy.Nis.TelematorLink

Isy.Nis.TelematorLink er en kobling mellom WinMap og Telemator.
Den er utviklet av Norconsult.  Dette er en løsning som i første rekke henvender seg til energiselskap som benytter WinMap.

NetBas

Powel har laget koblingen mellom NetBas og Telemator.  Dette er en løsning som henvender seg til energiselskap og bredbåndsselskap som benytter NetBas fra Powel.

GeoNIS

Geodata har laget koblingen mellom GeoNIS og Telemator.  Dette er en løsning som henvender seg til energiselskap og bredbåndsselskap som benytter GeoNIS fra Geodata.

ARGUS

Powel i Danmark lager koblingen mellom ARGUS og Telemator.  Dette er en løsning som i første rekke henvender seg til de energiselskap og bredbåndsselskap som benytter ARGUS fra Powel.

NetMap

Vitec i Sverige har laget koblingen mellom NetMap og Telemator.  Dette er en løsning som henvender seg til energiselskap og bredbåndsselskap som benytter NetMap fra Vitec.

API til Telemator

Telemator støtter DDE og Automation som kan benyttes til kommunikasjon til/fra andre program.  Dette kan for eksempel være GIS- eller tegneprogram.  Hvis du ønsker å utvikle en slik kobling kan du henvende deg til MX Data for å få de tekniske spesifikasjonene på grensesnittet.

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!