Prosjekteringsmodul

Prosjekteringsmodulen produserer anleggsunderlag for installasjon av strukturerte kabelnett og dokumentasjon med database for drift av kabelnett for små og store kontorbygg i løpet av få minutter!   Dette er en revolusjon for konsulenter og installatører!

Beskriv kontorbygget i 2 enkle skjermbilder! Lever et pristilbud kjapt og greit ved å trykke på en knapp. Får du tilslag på anbudet er det bare å trykke på en annen knapp og vips så er nettet dokumentert!

Prosjekteringsmodulen kalkulerer og lager automatisk et ferdig strukturert kabelnett for telefon, calling og data for et helt bygg med både kobber og fiber.

Standarden for OE Kombinett, Systimax® (tidligere kalt Universalnett) og Statsbygg er innebygget.

Dette er meget arbeidsbesparende, og krever minimal kunnskap til konstruksjon og kjennskap til standardene for strukturerte kabelnett.

Prosjekteringsmodulen oppretter:

  • alle bygningsfordelere (BF), etasjefordelere (EF) og arbeidsplasskontakter med navn og nødvendig størrelse, type ol.
  • alle kabler med navn, type ol. og riktig terminering i begge ender
  • kobber- og fiberkabel til hver arbeidsplass (telefon, calling og data)
  • ruter (krysser) linjene på riktige par i kablene iht. valgt standard
  • ferdig patching i patchpanelene
  • kabel til offentlig nett med bylinjer og eventuelt grensesnittskap

Utskrifter

  • Grunnlag for merkelapper og skilt
  • Ferdig kalkulert kabelnett
  • Bestillingsliste for materiell
  • Anleggsunderlag for kobling av kabelnettet

Bygningsbeskrivelse

Her beskriver du bygningen generelt.


Etasjebeskrivelse

Her bestykker du hver etasje.

 

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!