Sjekk av registreringskvalitet

 1. Pakk ut Zip-filen du har fått fra entreprenør og lagre det i en egen mappe.
 2. Åpne databasen.  Menyvalg: Fil > Åpne nettområde
 3. Importer «Innmålt SOSI-fil til Telemator».  Menyvalg: Eksport/Import > SOSI > Importer SOSI-fil
 4. Skriv ut nettet i Google Maps med knappen Google Maps.
 5. Slå på kartlaget «Tracks».  Menyvalg i Google: Vis tracks > Under

I sjekklisten under kan du benytte de punktene som er mest relevant for hvert prosjekt som du skal importere.  Du vil etter hvert få erfaring i hvilke som passer best i de forskjellige typene prosjekt:

 1. Punktkartotek:
  1. Sjekk at punkt-ID’ene ligger i tildelt «range» og stemmer ihht. punkttype og geografisk plassering (hvis prefiks for kommune eller område benyttes).
  2. Sjekk posisjoner i forhold til innmålt fil vist som tracks i Google Maps.
  3. Sjekk om alle spesifiserte felt som skal fylles ut er utfylt.
 2. Trasékartotek:
  1. Sjekk at trasé-ID’ene ligger i tildelt «range» og stemmer ihht. trasétype og geografisk plassering (hvis prefiks for kommune eller område benyttes).
  2. Sjekk at traséene «ligger på» innmålt fil (tracks i Google Maps).
  3. Sjekk om alle spesifiserte felt som skal fylles ut er utfylt.
  4. Sjekk om alle rørene ligger i traséene.
  5. Sjekk om trasénettet henger sammen (ikke er oppdelt i øyer).  Menyvalg: Utskrift > Nettdiagram > For traséer (Hak av for «Vis øyer uten forbindelse til valgt punkt» i arkfanen Alternativer)
 3. Kabelkartotek:
  1. Sjekk at kabel-ID’ene ligger i tildelt «range».
  2. Sjekk om alle spesifiserte felt som skal fylles ut er utfylt.
  3. Sjekk om kablene ligger i rør.
  4. Sjekk om kabelnett henger sammen (ikke er oppdelt i øyer) og er finterminert i ODF’er og skjøtt i skjøtene.  Menyvalg: Utskrift > Nettdiagram > For kabler (Hak av for «Vis øyer uten forbindelse til valgt punkt» og «Vis fiberskjøt og finterminering skjematisk» i arkfanen Alternativer)
 4. Linjekartotek:
  1. Sjekk at linje-ID’ene ligger i tildelt «range».
  2. Sjekk om alle spesifiserte felt som skal fylles ut er utfylt.
  3. Sjekk om linjene er rutet, f.eks. ved å velge arkfanen «Kabler med ruting» over listen nederst.
 5. Zoom Punkt:
  1. Sjekk om fibrene er skjøtt helt til endepunktene (f.eks. kundetermineringene) ved å velge nodepunktet og krysse av for «Vis stopp-ende for skjøt»
  2. Sjekk om linjene er rutet helt til endepunktene (f.eks. kundetermineringene) ved å velge nodepunktet og krysse av for «Vis stopp-ende for ruting»

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!