Telemator 2005

De viktigste forbedringene i Telemator 2005

Punkt kartotek

 • Skjøt ledere tar nå også kobberkabler og innleide linjer (støttet bare fiber tidligere)
 • Nytt felt: ProsjektID

Zoom punkt

 • Mye raskere enn før

Utstyr kartotek

 • Nye felt: SNMP community, prosjektID og 3 kundespesifikke felt i «Vis mer» dialogen
 • Radiofeltene er flyttet fra utstyr til port på utstyr slik at man kan ha flere antenneretninger på samme utstyret

Kabel kartotek

 • Ny «kabeltype» for radiolinje (for link mot GIS)
 • Kabel lengde kalkulator ifbm legging av kabel i trase

Trase kartotek

 • Høyremenyvalg for Slett rør og NyKopi rør
 • Justert dialog for enklere redigering av rør i trasé
 • Mulighet for å skjøte rør i traseer
 • Når man legger kabel i et rør finner systemet alle rør som eventuelt er skjøtt sammen og legger kabelen i de også
 • Rør skjøt eksport/import

Linje kartotek

 • Automatisk skjøt av fibre hvis linjen går via tamper i fiberskjøter
 • Mulig å knyte linje mot kunde direkte i Linje kartotek (hurtigmeny)
 • Når aktiv linje ikke har kunde og Kunde kartotek velges fås nå spørsmål om kunde skal opprettes eller tilknyttes valgt linje
 • Fjernet utskrift av resultat ved helautomatisk ruting

Kunde kartotek

 • Mulighet for å slå sammen opplysingene om 2 kunder (Flett kunder funksjon i Rediger menyen)

Standarder og materiell

 • Intervallsletting (Slette fra og med)

Nettdiagram

 • Filter også på innleide linjer og radiolinjer
 • Oppslag i GIS fra kabelnettdiagram (høyre menyvalg)
 • Filter på kabel prosjekt ID ved utskrift av traséer i kabelnettdiagram
 • Nettdiagram kan også «skrives ut» til GIS
 • Dobbelklikk i kabelnettdiagram går direkte til punkt eller utstyr (ikke til zoom slik som tidligere)
 • Nettdiagram alternativer har eget kryss for fiber skjematikk
 • Nettdiagram alternativer har eget kryss for rør skjøt
 • Kryssnr støttes på porter på utstyr
 • Trådløse forbindelser lager ikke forbindelse mellom to utstyr med ulikt kryssnr.

Utskrifter

 • Utstyr kort: Utskrift av linjer og kunder som er rutet på hver port
 • Linje dato med på berørte linje/kunde utskrifter
 • Nytt kryss i utskriftsfilter for «Alle linje datoer»
 • Velg Rack/Rad/Plint fra liste sorterer nå numerisk på plint
 • Linje kort: Aktiviteter for kabel/punkt/utstyr er med
 • Punkt kort: Mer luft grupperer skjøtte ledere bedre
 • Punkt kort: Rack/Posisjon kan velges bort
 • Kabel og leder eier: Ledere pr. eier viser også lengde (egen modul for ledereiere)
 • Materiell katalog: Nytt felt for prosjektnummer i filter
 • Registrerte linjefeil: Kan også vise rettede feil
 • Utstyr kort: Kan også vise plassert i punkt og type

Diverse

 • Overføring til og fra SQL Server database
 • Automatisk skjøt av uterminerte fibre i rutingen for valgt linje
 • ’Flytt eksterne linker’ har fått slettefunksjon og info om hvilke kartotek og ID link tilhører
 • Eksterne koblinger: ’Sist endret/endret av’ er med i listen
 • Alle datofelt støtter også klokkeslett (man kan legge inn klokkeslett etter dato)
 • Advarsel ved ruting på linje/kabel/punkt/utstyr med aktiviteter
 • F11 + F12 for navigering mellom Telemator og GIS
 • Konfigurerbart forslag til ID på nye element (virker også fra GIS)
 • «Globus knappene» fører direkte til GIS programmet (spør ikke om kabelnettdiagram/Visio)
 • Adressenavigator filter på type

Grensesnitt mot GIS

 • Støtter både DDE og OLE Automation
 • Kallet SplitCable og SplitCableTrace kopierer nå alle felt
 • Automation kan blanke kabel/trasé ender
 • Nytt kall: CopyEnd()
 • Events til GIS ved endringer i Telemator
 • Pluss flere nye kall

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!