Telemator 2003

Detaljer om noe av hva som var nytt i Telemator 2003

Punkt kartotek

 • Bedre oversikt over innhold i punkt med flere arkfaner/lister.
 • Mulighet for å se alle brukere som har ruting i punktet.
 • Flere navigeringsmuligheter fra punktet ved hjelp av høyre museknapp i lister.
 • Ekstra linje i adressefelt (støtter nå 3 linjers adresse).
 • Støtte for å definere egne ledetekster på adressefeltet.
 • Mulighet for å registrere leiedetaljer om punkt.

Zoom punkt

 • Hurtig navigering til kontakt med ønsket linje via en liste med alle linjer i punktet.
 • Bruker navn for ruting vises i listen.

Utstyr kartotek

 • Forenklet import av utstyr og kort.
 • Ny funksjon for å erstatte kort og omterminere kabler iht. malkort.
 • Ekstra linje i adressefelt (støtter nå 3 linjers adresse).
 • Mulighet for å definere egne ledetekster på adressefeltet.
 • Fritekstsøk er utvidet til også å ta med kort og port.

Zoom Utstyr

 • Hurtig navigering til port med ønsket linje via en liste med alle linjer i utstyret.
 • Setting/VLAN blir presentert i listen.  Det gjør ruting med VLAN enklere.
 • Bruker navn for ruting vises i listen.
 • Sortering på port merknad er mulig.
 • Ruting flyttes fra port til kabel ved finterminering av kabel i utstyr.
 • Finterminering funksjon for å kopiere port/signal kan nå kopiere finterminering/signal fra enhver port i utstyret (ikke bare forrige).
 • Fritekstsøk er utvidet til også å ta med kort og port.

Kabel kartotek

 • Utvidet funksjonalitet for innleide linjer.

Linje kartotek

 • Bedre oversikt over linjen med flere arkfaner/lister.
 • Mulighet for å se alle brukere som er knytt opp mot linjen.
 • Mulighet for å se ruting detaljer i punkt.
 • Flere navigeringsmuligheter fra linjen ved hjelp av høyre museknapp i lister.
 • Ny funksjon for splitting av ruting for linjer (kan splitte både ruting og tråder).
 • Flere felt i avansert modus.

Linje feil

 •  Alle linje feil har fått en unik ID som kan brukes til referansenummer mot kunde.
 • Feil for alle linjer kan vises i samme liste.
 • Det er mulig å navigere fra en vilkårlig feil til den tilhørende linjen.

Nettdiagram

 • Ny forenklet visning uten alle punkt som ikke har utstyr (Vis menyen).
 • Nå blir også utstyr uten forbindelser tatt med.  Dette gjelder også visning i Visio.
 • Mulighet for å sette på rammer og tittelfelt på utskrifter.

Utskrifter

 • Linje kort viser aktiviteter og seksjon for ruting er noe omorganisert for bedre lesbarhet.  Rekkefølge på rutingen ved parallell- og stjernekoblinger er endret slik at hver gren tegnes ut komplett før neste starter.  Ruting rekkefølge ved ruting uten kabel (f.eks patching til utstyr) blir nå også handtert.  Kolonner for kabel og leder kan velges bort.
 •  Grafisk linje kort sin informasjon om ruting er noe omorgansisert for bedre lesbarhet og kolonner for kabel og leder kan velges bort.
 • Kabel kort viser aktiviteter og alle innleid detaljer som har data.
 • Punkt kort viser aktiviteter og har også mulighet for å vise ytterste kabel/leder i en skjøt.
 •  Kryss kort er mer konfigurerbart, kan vise bruker navn og handterer patching til utstyr mye bedre.
 • Utstyr kort viser aktiviteter og antall ledige og opptatte porter for hvert kort.
 • Bruker kort viser aktiviteter og har fått egen seksjon for feilhistorikk.
 • Innleid linje katalog er utvidet.
 • Linje katalog er utvidet.
 • Nye økonomiutskrifter for innleide linjer og punkt.
 • Bruker katalog viser e-post adresser.
 • Utskrift for varsling av kunder ved feil på utstyr og kabler.  E-postadresse og telefonnummer hentes fra merknadsfeltet i Bruker karotek. (Meny:  Utskrift > Valgt utstyr > Brukere med linjer i utstyret og Valgt kabel > Brukere med linjer i kabler).
 • Filter for utskrift av standarder og materiell.
 • Mer nøyaktig beregning av luftlinje avstander når UTM koordinater benyttes.
 • Traséer, traséer for valgt kabel og traséer for linje kan vises i kabelnettdiagram, Visio eller GIS.
 • Tittelfelt og rammer mulig på alle utskrifter.
 • Forbedret visning av utskrifter i Excel.

Diverse

 • Nye menyer med Office XP utseende for lettere gjenkjenning av symboler på verktøylinje.
 • Parvisning for alle typer kabel (ikke bare parkabel) gir bedre oversikt i lister og utskrifter.
 • Menyvalg for å veksle mellom standard og avansert modus.
 • Enklere å skjøte fiber med nytt skjermbilde og grafisk presentasjon.
 • Import/Eksport: Flere elementer enn tidligere kan eksporteres og importeres.
 • Import av ledere leser nå ledere skrevet på formen 5b, 6a.
 • Import tillater nå kolonnekoder fra flere tabeller på formatet [tabell1,tabell2,tabell3].felt.
 • Import av kort importerer også relasjon til overordnet port.
 • Flere alternativer for koordinatsystem. Svensk språk kan velges i tillegg til norsk og engelsk.

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!