Telemator 2020

Prosjektkartotek

 • Mulighet for mengdesletting ved hjelp av flervalg i arkfanene punkt, utstyr, trasé, rør, kabel, utstyr, kabeltrunk, utstyrstrunk, linje, kunde
 • Mulighet for å lage eksportfil ved hjelp av flervalg i arkfanene punkt, utstyr, trasé, rør, kabel, utstyr, kabeltrunk, utstyrstrunk, linje, kunde
 • Mulighet for å skrive ut nettdiagram ved hjelp av flervalg i arkfanene punkt og trasé
 • Ved sletting av prosjekt vises dialog med 3 alternativer: Det spørres om (1) hele prosjekt, (2) element i prosjekt eller (3) begge deler skal slettes (tidligere var det ikke mulig å beholde prosjekt)
 • Arkfanen rør: Fått flere nye kolonner
 • Arkfanen trasé: Ny kolonne for merknad på trasé

Punktkartotek

 • Hent adresse eller kartkoordinat:
  • Fra web, nye funksjoner:
   – Finn kartposisjon med utgangspunkt i adresse (Geocode)
   – Finn gate, sted og matrikkel med utgangspunkt i kartposisjon (reverse Geocode).
  • Fra lokal matrikkeldatabase: Oppdatert for 2020 med bl.a. nye kommunenummer i matrikkeladresser (kommune/gårdsnr/bruksnr)
 • Fritekstsøk på tjenester
 • Ny kopi av punkt har fått valgfri kopiering av ‘vis mer’ > arkfanen: leiedetaljer
 • Adressenavigator har fått nytt valg for rekkefølge på adresse, nå også adresselinje 2+3+1
 • [N] knapp for ny ID forslår nå «Neste ledige» iht konfigurering for Element ID, og alternativ «Ved bruk av mal: Foreslå ID basert på sist lagrede med samme type»
 • Bruker og tidspunkt for siste endring av punktet endres ikke når punkt flyttes bare noen centimeter fra GIS.
 • Arkfanene ‘Kabler’ og ‘Traséer’ over listen nederst har fått:
  • Flervalg og høyreklikk for å bytte retning «Bytt om ende A og B» for kabel og trase
 • Rack-dialogen under arkfanen for ‘Rack’ har fått:
  • Flere ‘tilgjengelige strømkurser’ kan registreres
 • Strømkurs-dialogen under arkfanen for ‘Strømkurser’ har fått:
  • Nytt felt for kabel type og lengde.
  • Mulighet for bokstav foran sikring størrelse for karakteristikk

Zoom Punkt

 • Fått valgfrie kolonner for linje start/stopp ende med adresselinje 1 og 2

Skjøt ledere i punkt

 • Valg av prosjekt i ‘Utfør skjøt’ er forenklet

Skjøt rør i punkt

 • Høyreklikk > Gi felles ID til sammenhengende skjøtte rør, er forbedret.

Trasékartotek

 • Menyvalget: Rediger > Kabel i trasé > Helautomatisk plassering av alle kabler i prosjekt i traséer, spør nå «Vil du kun bruke rør med EMC-krav?»
 • Nytt felt for dybde [cm].  Man kan legge inn en gjennomsnittsdybde eller et intervall, f.eks. 60-90.
 • Dialogen for å opprette rør: har fått felt for «Prosjekt»
 • Dialogen for å opprette rør: feltet for «Referanse» har fått knapp for ‘Valg fra standarder og materiell’
 • [N] knapp for ny ID forslår nå «Neste ledige» iht konfigurering for Element ID, og alternativ «Ved bruk av mal: Foreslå ID basert på sist lagrede med samme type»
 • Listen nederst har fått valgfri kolonne for «Anvendelse» av kabel
 • Legg inn rør i mange traseer:
  • Feilmelding når listen ikke inneholder noen traseer
  • Listen viser nå antall rør i hver trase

Kabelkartotek

 • [N] knapp for ny ID forslår nå «Neste ledige» iht konfigurering for Element ID, og alternativ «Ved bruk av mal: Foreslå ID basert på sist lagrede med samme type»
 • Ny kabel fra template med kveiler: Blanker innhold i EndA/B for å unngå at template-ender blir lagret i endene ved en forglemmelse. Vi faser samtidig ut muligheten for å registrere templater med kveiler.
 • Rediger > Kabel leder finterminering og skjøt > Mengde kopier finterminering til mange kabler, har nytt enklere og mer fleksibelt brukergrensesnitt

Zoom kabel

 • Har fått valgfrie kolonner for linje start/stopp ende med adresselinje 1 og 2

Utstyrkartotek

 • Ny knapp for å legge inn adresse for utstyr som ikke er plassert i et punkt:
  • Hent adresse fra web:
   – Fra kart
   – Fra kart- Fra oppgitt kartposisjon (reverse GeoCode)
   – Finn kartposisjon fra oppgitt adresse (Geocode)
  • Fra lokal matrikkeldatabase
  • Fra et annet punkt eller utstyr
 • [N] knapp for ny ID forslår nå «Neste ledige» iht konfigurering for Element ID, og alternativ «Ved bruk av mal: Foreslå ID basert på sist lagrede med samme type»
 • Mengdesletting: Hele slettingen avbrytes ikke hvis ett av de valgte utstyrene er låst for sletting
 • Kopi av port:  Valgfritt antall «steg opp med» for «kanal (tidsluke)». Default er 20

Zoom utstyr

 • Nye valgfrie kolonner for linje start/stopp ende med adresselinje 1 og 2

Linjekartotek

 • Fritekstsøk på tjenester for linje
 • Dobbeklikk på utstyr i «Punkt/Utstyr» listen navigerer til kort/port i utstyret for linjen (tidligere bare til utstyret)

Ruting

 • Mengdeopprett og rut linjer på skjøtte fibre mellom punkt
  • Ny knapp for valg av prosjekt
  • Konfigurerbar linje ID
  • Testkjøringsmulighet (Ikke skriv til databasen, men vis feilmeldinger)

Kundekartotek

 • Ny funksjon for å legge mange linjer til kunden
 • Bedre ytelse for kunder med mange linjer

Tekstutskrift visning

 • Hurtigtast Ctrl+0 for å zoome tilbake til 100%

Nettdiagram

 • Hurtigtast Ctrl+0 for å zoome tilbake til 100%
 • Når antall nivå=1 vises skjøt kun i valgt punkt (for utskrift av skjøtekort fra skjøt-dialog)

Telemator Google kart

Dette er en kartmodul for små nett med opp mot 20.000 traséer og punkt.

 • Nye menyvalg i kartet:
  • Vis/skjul
   • Separat avkryssing for streker for traséer og markører for punkt
   • Separat avkryssing for punkt ID, trase ID og info ID
   • Separat avkryssing for infopunkt-bobler med tekst fra merknadsfelt på info-punkt
   • Separat avkryssing for områder
   • Separat avkryssing for styling (parkering, bussholdeplass etc) i Google veikart
  • Rediger
   • Meny for oppretting av info-punkt
   • Meny for å slette valgte punkt (kan slette flere punkt i samme operasjon)
   • Meny for å slette valgte traséer (kan slette flere traséer i samme operasjon)
  • Bruk valgte
   • I Telemator: Lag SOSI-fil
   • Eksporter KML fil. Mottaker kan se nettet på mobiltelefon, nettbrett eller PC.  Det forutsetter at en KML-app er installert (f.eks Google Earth).
  • Tips
   • Flere nye menyvalg for hjelp og tips
 • Redigering i kart:
  • Frittstående utstyr kan flyttes i kartet på samme måte som punkt
  • Norske adresser hentes fra kartverket (mer oppdatert enn Google). Eventuell feilmelding fra tjenesten vises nederst.
   Matrikkeladresse overføres til databasen ved oppretting av punk (i tillegg til gateadresse og sted).
  • Når punkt opprettes byttes ‘opprett knappene’ ut med relevante ‘punkt-knapper’ i boblen.
  • Når trase kuttes byttes ‘trase-knappene’ ut med ‘punkt-knappene’ slik at det er klart til å tegne ny trase fra kutt-punkt
 • Annet
  • Nye symboler for strømstolpe, telefonstolpe, gatelysstolpe og ikke-kunde
  • Forutsigbart symbol: Når flere punkt har samme koordinat sorteres de med etasje øverst (øverste bestemmer symbol i kartet).
  • Bruk av MarkerClusterer (Samle punkt i klynger på lave zoom-nivå) kan velges i alternativ-dialogen under fanen ‘Vis’.

Nye utskrifter

 • Utskrift > Prosjekt > Valgt > Skjøtekort for kabler (tekstbasert).  Mulighet for å opprette en Excelfil med en arkfane for hver skjøt i prosjektet.
 • Utskrift > Punkt > Alle > Vis punkt der numerisk ID ikke er lik ExtSysId (for NetBas brukere)
 • Utskrift > Kabel > Alle > Vis kabler der numerisk ID ikke er lik ExtSysId (for NetBas brukere)

Utskriftsforbedringer

 • Utskrift > Punkt> Valgt> Punktkort
  • Flere alternativer i nytt brukergrensesnitt
 • Utskrift > Punkt > Valgt > Skjøtekort for kabler
  • kan skrives ut til Excel (egen avkryssing), men uformatert
  • knapper for Default, Normal og Excel innstillinger
  • valgfri visning av «Fra ende» kolonner
 • Utskrift Punkt > Valgt > Blåseplan for kabler i traséer (Excel)
  • Nytt kabel-filter gjør det mulig velge hvilke kabler som skal være med i utskriften
 • Utskrift Punkt > Valgt > Panelkort
  • Viser kabel ID til venstre for kabel i feil retning (gjør det lettere å finne ut hvorfor kabel mangler når den har feil retning (ende B/A)
 • Utskrift Punkt > Alle > Punkt
  • Flere valgfrie kolonner
  • Valgfri utskrift gjør det raskere å vise et filtrert utvalg i kart
 • Utskrift Punkt > Alle > Datakvalitet > Status for Punkt
  • Viste nå også kabler som går via i trase uten kveil (disse ble oversett tidligere)
 • Utskrift > Kabler > Alle kabler:
  • Filter er utvidet slik at kabler som inneholder ledere med en valgfri eier kan velges
 • Utskrift > Traseer > Alle traseer:
  • Kabel anvendelse kan vises i utskriften
 • Utskrift Utstyr > Valgt> Utstyrskort
  • Flere alternativer i nytt brukergrensesnitt
 • Utskrift Linje > Alle > Linjer
  • Viser nå finterminering for mer enn tråd A i start/stopp-ende
  • Kan vise ruting i kabel under hver linje
  • Kan vise ruting i utstyr i start/stopp-ender under hver linje

Eksport og import

 • Ny: Eksport/Import > KML eller SOSI > Importer KML-fil
 • Ny: Eksport/Import > KML eller SOSI > Døp om alle TRACK punkt og traséer
 • Ny eksport/import for utstyrstrunk
 • Validering av ENDRACK.PowerCirc bredde og innhold ved import
 • Stor ytelsesøkning på mange spesialimporter brukt av Altibox
 • Import av endringer på port i utstyr går mye raskere
 • Raskere testkjøring
 • Omfattende endringer i NETADMIN_CIRCUIT_EQ2DELIV_V1
  • Dersom det finnes linje i leveringspunktet rutes den på utstyrene og nyopprettet NETADMIN-linje fjernes (tidligere ble ikke ledere med linje brukt). Dette bl.a. for å unngå feilmelding om at det ikke finnes rutingsvei når det er ferdig rutet.
  • Lager kunde uansett hva som skjer med linje
  • Forteller når flere input-punkt blir mappet til samme db-punkt pga kort avstand
  • Viser ledetekst fra input-fil sammen med ID i noen feilmeldinger
  • Lag delivery punkt som ikke kunne mappes til nært punkt
  • Opprett utstyr selv om kort ikke er oppgitt
  • Finner punkt id på 4 måter nå:
   • match mellom importert-id og ID i Telemator-database
   • match mellom importert-id og alias i Telemator-database
   • match mellom importert-alias og ID i Telemator-database
   • match mellom importert-alias og alias i Telemator-database
 • Nye import-kolonner i NETADMIN_CIRCUIT_EQ2DELIV_V1
  • Equipment_SerialNo
  • Card_SerialNo
  • Port_Type
  • Customer_Function
  • Customer_MobPhone
  • Customer_Remark
  • Customer_Address3
  • Custpoint_UTMzone
  • CustPoint_Apartment (for valg av leilighet når flere har samme kartposisjon)
  • To_Site_UTMzone
  • From_Site_UTMzone
 • Ny AUTOGEN_CIRCUIT_START og AUTOGEN_CIRCUIT_EQ2DELIV
  • Tilsvarer NETADMIN_CIRCUIT_START og NETADMIN_CIRCUIT_EQ2DELIV_V1 men bruker prefiks AUTOGEN-

Diverse

 • Mengdefunksjon for å opprette kunderør, kundekabler, skjøte alle kabler i et prosjekt og rute linjer fra node til alle kunder
 • Overgang til 64bit versjon gir bedre ytelse
 • «Fil > Database vedlikehold > Flytt/slett eksterne koblinger»
  • ny dialog for valg av mappe.
  • nytt høyreklikk-valg: Endre valgte (flervalg) >  Lag importfil (Excel)
 • Færre spørsmål ved oppgradering av database
 • Søk/erstatt i dialog for merknader
 • Lister i filter har nytt høyreklikk menyvalg: «kopier valgte», Ctrl+A uten menyvalg
 • Velg fra liste, begrens søk: Valg om du vil ha eksakt søk eller søke etter det som starter på…
 • Innstilling ‘Tving bruk av [<] for standard og materiell’ gjelder nå også for kabel fargekode.
 • Menyvalg nederst i høyreklikk-menyer som viser antall element vist i listen.
 • Legg til set med filter: Hindre template i å komme inn i set der det aldri er relevant (relevant for utskrifter og slett-dialog)
 • Fiber finterm endret fra 7A til 7.A fordi konnektor A, pinne A ble uforståelig «AA» (nå blir det A.A)
 • Kundetilpasset funksjon for å lage underlag for beregning av eiendomsskatt er oppdatert for nye kommunenummer i 2020
 • Fletting av databaser kunne feile hvis begge databaser hadde like service-IDer.  Fikset
 • Bulk-ruting mellom mange punkt: Enklere å se i utskriften hvilke stopp-ender som ikke kunne rutes.

Automation med brukergrensesnitt (for GIS)

 • Nye kall:
  • SwapCableEnds(cable)
  • SwapCableTraceEnds(trace)
 • «ModifyCable» fra NetBas legger til kveillengde før lengden lagres til databasen.
 • GeoNIS kobling deaktiveres når Telemator konfigureres for å vise Trasemodulen (gjør det mulig å velge noe annet enn GeoNIS med lisens som aktiverer GeoNIS-koblingen)

Automation server (Telemator uten brukergrensesnitt)

 • Krever vedlikeholdsavtale
 • Nye kall for kartserver.no
 • GET telemator/cables/{kabel-id}/routstopend-splicestopend  viser ruting og skjøt stopp ender

GET/telemator/license/check

{}

RESTserver

 • Støtte for Java 9, 10 og 11 (i tillegg til Java 8).  Java 7 støttes ikke lenger.
 • Json resultat fra KABTER Plinth, PosInRack, Pos fjerner nå leading zero slik som eksport
 • Ny: DELETE /telemator/equipment/{id}
 • Ny: DELETE /telemator/points/{id}

SQLite innebygd filbasert database

 • Oppgradert til siste versjon, 3.31.

SQL Server

 • Anbefales når mange brukere benytter databasen samtidig.
 • Støtte for SQL Server 2019 (i tillegg til eldre versjoner fra og med 2008R2)

Oracle

 • Oracle kan brukes, men anbefales ikke for Telemator. MX Data gir ikke support på Oracle og Telemator har mye bedre ytelse med SQL Server enn med Oracle.
 • Endringer for bedre Oracle ytelse:
  • Latency påvirkning redusert med FetchBufferSize (færre og større TCP pakker).
  • CLOB via DBMS_LOB.SUBSTR(RemarkM,2000) der det er mulig.
 • Støtte for Oracle 18:
  • 12c ‘common user’ prefix C## tatt hensyn til
  • Oracle XE18c ODBC justering for: SYS.DBMS_APPLICATION_INFO.SET_MODULE()
 • Støtte for Oracle instantclient_18_3:
  • Løst problem ORA-24812: character set conversion to or from UCS2 failed

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!