Telemator 2015

Noen av forbedringene i Telemator 2015

Status i dag

 • Ny knapp for å vise registrerte feil på linjer i GIS
  • Vis leveringsadresser berørt av feil på linjer og kabler
  • Vis traséer for linjer med feil

Punktkartotek

 • Leiedetaljer – nye felt:
  • Areal ute og inne
  • Høyde og høyde over havet
  • Elektrisitetsforbruk: Måler ID og målepunkt ID
  • Mulige fiberleverandører
 • Kabel-liste (arkfanen nederst):
  • Viser første finterminering for kabel istedenfor den for leder 1
  • Viser ikke finterminering for via-kabler
  • Viser også kabler til utstyr i punkt.
 • Prosjekt arves ved kopiering
 • Knapp for å legge inn kartposisjoner i andre posisjonsformat
 • Fritekstsøk i listene nederst via høyremenyen
 • Funksjonalitet for å registrere strømkurser:
  • Ny fane for Strømkurser viser alle strømkurser i punktet
  • Fane for utstyr viser strømkurser for hvert utstyr i punktet
  • Fane for rack viser strømkurser tilgjengelige for hvert rack i punktet
 • Linjer kan feilmeldes via høyremenyen i listene som viser linjer

Zoom punkt

 • Kan nå sortere på kolonnen «til ende type» (fint når man skal finne alle kundetermineringer som sogner til valgt punkt)
 • Kolonnen «Pos i rack» sorteres slik at den posisjonen som er nærmest golvet kommer nederst. Stigende eller synkende sortering bestemmes av oppsett for racket.
 • Avkryssing for å skjule alle ledere for finterminering med ledetekst «skjøt».
 • Naviger i/vis sammenhengende skjøt viser nå også kabeltrunk
 • Ny funksjon for å gi nytt navn til panel og plinter med bokstaver. Høyremenyvalg: Flytt finterminering – Arkfane: Bokstaver
 • Mengde finterminering: Egen avkryssing for at ‘Posisjon i rack’ skal kunne minke når panel nummer øker nedover i et rack (når høyeste posisjon i racket er øverst)
  Posisjon i rack
 • Endret kolonnerekkefølge
 • Sortering i listen utelater kolonnen ‘Pos i rack’ når det ikke klikkes på den kolonnen (når det klikkes på rack, boks, odf eller kontakt)

Skjøt ledere i punkt

 • Husker valgt filter «Vis kun fiber» / «Vis kun kobber» til program avsluttes
 • Støtte for mer enn 999 ledere i ett skjøt-intervall
 • Stor ytelsesforbedring på auto-skjøt og slett-skjøt (100 ganger raskere på store skjøter)
 • Bedre validering av input
 • Kolonne «Ende A/B» kan nå vises permanent (ble skjult ved oppdatering før + infotekst etter A/B ved internkabel)
 • Fane finterminering: Separate kolonner for rack, posisjon i rack, boks og kassett.spor

Rack i punkt

 • Nytt felt for å legge inn hvilke strømkurser som er tilgjengelig i racket (semikolon-separert)

Skjøt av rør i punkt (trasémodul)

 • Forslag kan begrenses til kun rør med EMC kategori

Trasékartotek (trasémodul)

 • Ny funksjon: Rediger > Trasé > Bytt om trasé ende A og B
 • Ny funksjon for å slå sammen etterfølgende traséer: Rediger > Trasé > Slå sammen to traséer
 • Kabel finterminering og endekveiler tas nå med ved bruk av rør-maler: Rediger > Trasé > Legg inn rør i traséer
 • Mulighet for å knytte kunde mot rør (ved utleie av rør)
 • Fritekstsøk i listen nederst via høyremenyen

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

 • EMC: Feilmelding når du prøver å legge en type kabel i et rør som er reservert for en annen type kabel
 • Dialog rør i trasé:
  • EMC: Rør kan reserveres for ulike kategorier av kabeltyper
  • Høyremenyvalg i listen for å legge inn rør fra mal

Kabelkartotek

 • Når kabel opprettes fra mal kopieres også kveiler i kabelendene fra malen
 • Mengdefinterminering husker alternativene til programmet stoppes
 • Fritekstsøk i listene kan gjøres via høyremenyen «Finn»
 • Prosjekt ID arves ved kopiering
 • Nye kabeltyper (EMC C3) for «kjørestrøm» og «kjørestrøm jord»
 • «Velg fra liste» har fått valgbar kolonne for «netto periodekostnad»
 • Innleid linje og kabel har fått nytt felt for «DtPriceAdj1»
 • Endret «kalkulatoren» «Beregn lengde for kabel i trasé»
  • Kveiler må opprettes før kalkulatoren tar hensyn til dem. Tidligere var det mulig å ta med kveiler som ikke var registrert i beregningen
  • Overskriving av lengde må bekreftes av brukeren før det blir lagret.

Zoom kabel

 • Menyvalg: Rediger > Kabel leder finterminering og skjøt > Kopier og lim inn leder informasjon: Nå kan man kopiere ønsket intervall av ledere (tidligere kun alle ledere i kabelen)
 • Menyvalg: Ruting > Kopier/flytt ruting fra en kabel til en annen
  • Kan velge kabel fra «siste brukte»
  • Kan nå kopiere ønsket intervall av ledere (tidligere kun alle ledere i kabelen)
 • Hurtigmenyvalg: Naviger i/vis sammenhengende skjøt: viser nå også kabeltrunk
 • Redigering av kabeltrunk i ledere er forbedret. Høyremenyvalg: Rediger merknad, feilkode, reservasjon eller demping

Kabel finterminering

 • Fritekstsøk i listen via høyremenyen

Kabeltrunk (trunkmodul)

 • Kabeltrunkkartotek har blitt mer fleksibelt til å planlegge bruken av ledere i kabelnettet. Man kan nå velge å rute på deler av kabeltrunken – man trenger ikke rute gjennom hele.
 • Arkfane for «horisontal visning»
 • Nytt felt for «prosjekt»
 • Høyremenyvalget: Legg til ledere fra linje – på valgt trunkleder: Gir mulighet for å legge kabel ledere fra og med valgt trunkleder
 • Legg til ledere kan også legge til ledere som er skjøtt mot valgte ledere (valgfritt)
 • Fritekstsøk i listen nederst via høyremenyen

Utstyrkartotek

 • «Ny kopi» kan kopiere kabler som er tilkoblet porter (valgfritt)
 • Vis mer dialogen har fått nye felt for å administrere utleie av utstyr. Referanse, Binding til dato og Kunde
 • Port: Dialogen for radiorelatert informasjon har fått nytt felt for «Antenne diameter» (for parabolantenner)
 • Listen for porter har fått kolonne for å vise merknad for type fra «Standard og materiell»
 • Fritekstsøk i listene nederst via høyremenyen
 • Strømkurser på kort kan velges fra en liste som viser strømkurser i det punktet som utstyret er plassert

Zoom utstyr

 • Enklere ruting av CWDM når du har to motstående utstyr
  • Når du ruter på en port blir du spurt om du i tillegg vil rute på port med samme kanal i motstående utstyr/CWDM (det forutsetter at utstyrene er knyttet sammen via en linje på overordnet port).
  • Når du sletter ruting på en port blir du spurt om du i tillegg vil slette ruting på port med samme kanal i motstående utstyr/CWDM
 • Nå er det enklere å fjerne kabel på port
 • Ruting på utstyrsport uten kabel: Forslag til antall repetisjoner er endret fra 1 til minimum av antall pinner på porten og antall tråder i linjen.

Utstyrstrunk (trunkmodul)

 • Fritekstsøk i listen nederst via høyremenyen

Linjekartotek

 • Når start/stopp ende velges i listen er det ikke lenger nødvendig å trykke på lagre etterpå.
 • Prosjekt arves ved kopiering
 • Liste «Kabler med ruting» viser finterminering i ende A og B
 • Fritekstsøk i listene nederst via høyremenyen
 • Nye valg i Ruting-menyen
  • Slett hele rutingen med unntak av i ‘Innleid linje’
  • Slett hele rutingen med unntak av på ‘port uten kabel i utstyr’

Automatisert ruting – foreslå ledere

 • Husker valgt metode til program avsluttes
 • Ny avkryssing for å tillate at en tråd rutes gjennom både like- og oddetalls ledere. Den samme avkryssingen tillater også at det ikke kreves at begge ledere i et par er ledige ved ruting av 2-tråds linjer

Manuell ruting

 • Det er nå mulig å rute i en valgfri del av en kabeltrunk
 • Det er nå mulig å rute i en valgfri del av en skjøtt strekning (bør kun gjøres hvis man rett etterpå fjerner skjøt)
 • Når valgt leder er skjøtt og/eller inngår i kabeltrunk presenteres brukeren for hele strekningen.  Brukeren kan velge å bare rute i en del av strekningen

Kundekartotek

 • Knapp for å slå opp organisasjonsnummer på web. For norske organisasjonsnummer gjøres oppslag i Brønnøysundregistrene. Svenske og Danske organisasjonsnummer benytter en tilsvarende tjeneste.
 • Prosjekt arves ved kopiering
 • Fritekstsøk i listen nederst via høyremenyen
 • Ny fane for å håndtere leide rack (rack du har oppgitt kunde-id på)
 • Ny fane for å håndtere leide rør (rør du har oppgitt kunde-id på)
 • Ny fane for å håndtere leide utstyr (utstyr du har oppgitt kunde-id på i «vis mer»)
 • Linjer kan feilmeldes via høyremenyen til listen som viser linjer

Ordrekartotek (ordremodul)

 • Fritekstsøk i listen nederst via høyremenyen

Prosjekt

 • Fritekstsøk via høyremenyen til listen (høyreklikk)
 • Funksjon for å endre ‘I drift dato’ på element:
  • Kan nå endre både ‘Lagt dato’ og ‘I drift dato’ for kabel
  • Kan nå endre ‘Etablert dato’ for kabeltrunk

Standarder og materiell

 • Fritekstsøk i listen nederst via høyremenyen

Forenklet drift fra utstyr

 • Funksjon «Ruting» + knapp [Forenklet]
 • Listen skjuler nå alle ledere med ledetekst «skjøt» i punktet
 • Ny avkryssing for å skjule alle ledere med finterminering ledetekst «skjøt»

Forenklet administrasjon av master og antenner

 • Nytt menyvalg: Vis > Administrasjon av master, antenner og frekvenser

Eksterne koblinger

 • Fritekstsøk i listen nederst via høyremenyen
 • Flere valg i høyremenyen (Vis, Rediger, Åpne som administrator)

Visio

 • Telemator er nå kompatibel med Visio 2013, både 32 og 64 bit

Excel

 • Stabilitetsforbedring ved overføring av data til Excel. Noen var plaget med ustabilitet i Excel sin Paste-funksjon. Telemator benytter derfor ikke lenger den Excel-funksjonen.

Nettdiagram

 • Hovedmenyen og alternativdialogen er erstattet med bånd
 • Tegner patch-snorer mellom deler av utstyr som er vist splittet
 • Valgfri visning av adkomst til punktet
 • Skjøt skjematikk:
  • Viser rack og boks i skjøt-skjematikk
  • Mange små justeringer for å forbedre tegningen
 • Nye alternativer i nettdiagram for linje:
  • Vis linjer som valgt linje er rutet gjennom > Og linjer relatert til disse
  • Vis alle linjer med ruting i oppgitt utgangspunkt for nettdiagram

Utskrifter

 • Hovedmenyen er erstattet med bånd
 • Grafisk visning med mulighet til å bytte til «ren tekst»

Nye utskrifter

 • Kabel>Valgt>Linjekort (tekstbasert) for linjer i kabelen
 • Kabel>Alle>Trekkliste (traséer kablene går gjennom)
 • Kabel>Alle>Datakvalitet>Vis kabler uten rør i trasé med rør

Noen utskriftsforbedringer

 • Punkt > Valgt > Vis rør i GIS/Visio/Nettdiagram
  • Filter på trasé retning
 • Punkt > Valgt > Punktkort finterminering:
  • Ny valgfri kolonne for «skjøtt til terminering type»
  • Separate kolonner for Rack, posisjon, panel og kontakt
  • Ny filtermulighet på kabel bruk og minimum antall ledere
 • Punkt > Valgt > Krysskort:
  • Ny filtermulighet på kabel bruk og minimum antall ledere
 • Punkt > Alle > Punkt:
  • Ny valgfri kolonne for desimalgrader
  • Kan skrives ut med filter fra GIS
 • Trasé > Alle > Traséer
  • Ny kolonne «rør leietaker navn «
 • Kabel > Alle > Kabler/Innleide med linjer og kunder
  • Ny kolonne «linje referanse»
 • Utstyr > Alle > Utstyr
  • Ny avkryssing for å vise utstyrene (punktene utstyrene er plasser i) i GIS
 • Linje > Valgt > Linjekort
  • Rutingsvei lengde blir nå riktig selv om linjen er rutet frem og tilbake flere ganger i samme kabel
 • Linje > Valgt > Felles element for valt linje/redundanskontroll
  • Hurtigmenyvalg for å lime inn og fjerne element i listene
 • Linje > Alle > Linjer
  • Ny avkryssing for å vise alle traséer linjen går gjennom i GIS
 • Kunde > Valgt > Kundekort
  • Ny seksjon for leide rack, rør og utstyr
 • Punktkort finterminering:
 • Ny valgfri kolonne for «skjøtt til terminering type»
 • Trasé > Alle > :
  Utskriften «Rør leie»:

  • Byttet navn til «Kabel/rør og subrør/rør eier konflikter» på grunn av at normal registrering av rør-leie er endret fra å se på eier konflikter til å registrere leietaker/kunde direkte på røret.
  • Ny kolonne for diameter.
 • Problemer med utskrift til Excel er løst.
 • Excelskjematikk lederintervall forbedret for kobber.
 • Utskrift av serier: Nye hurtigmenyvalg for å fjerne element i listen
 • Utskrift av felles element for valt linje: Kabel > Valgt > Varsling tilUtskrift av kunder berørt av kabel:med linjer i kabelen
  • Viser hvilke kabler som berører hver linje
  • Viser hvilke kabler i input som ikke hadde linje
  • Viser hvilke kabler i input som ikke finnes i database
 • Utskriftene «Varsling til berørte ved feil i xxx»
  • Endret slik at varsling fungerer selv om linjen ikke har kunde.
  • Viser hvilket punkt/utstyr/kabel/trase som berører hvilken linje/kunde
  • Viser leveringspunkt for linjer som er berørt av feilen
  • Prosjektutskrift: Kan nå vise linjer og leveringspunkt berørt av feil i GIS
 • Utskriften «Prosjekt» har nytt valg for kabeltrunk.
 • Problemer med utskrift til Excel er løst.
 • Excelskjematikk lederintervall forbedret for kobber.
 • Utskrift av serier: Nye hurtigmenyvalg for å fjerne element i listen

Eksport og import

 • Eksport/Import > Eksporter/Importer tabeller
  • «Kabel-leder finterminering» import gir bedre feilmeldinger
  • «Trasé rørskjøt» import gir bedre feilmeldinger
  • «Trasé rør» import tester på gyldig EMC kategori
  • «Kabel i trasé» avviser kabler av feil type når rør er reservert for en annen kabeltype (EMC kategori)
  • «Utstyr porter» import har forbedret handtering av TR_port og TR_Card
  • Kabeltrunk: Ny eksport og import
  • Strømkurser i punkt: Ny eksport og import
  • Import av sammensatt fil: Mulighet for å importere flere kolonner med samme type informasjon i samme rad. (Kolonnene skilles med dette tegnet ‘^’ bak styrekodene slik: Point^, Point^^. I dette eksemplet blir raden importert i 2 omganger, første gang med IDen som står i kollene Point^ og neste gang kolonne Point^^)
 • Eksport/Import > Eksporter/Importer tabeller, funksjon «Lag rader i tabell for ubrukte element før eksport»
  • Stor ytelsesforbedring
  • Testkjøring er nå også tilgjengelig for sammensatt importfil (krever SQL-database)
 • Eksport/Import > Eksporter sammensatt fil
  • Ny eksport: «Ett valgt utstyr»
 • Import fra TelMe Plan gir nå mer forklarende feilmeldinger

Diverse

 • Rediger > Slett:
  • Nye høyremenyvalg for å lime inn og fjerne element fra listen
 • Fil > Database vedlikehold > Konfigurer nettområde
  • Konfigurering av forslag til antall tråder i nye linjer (Nederst i arkfanen «Diverse»)
  • Konfigurering av teoretisk demping i fiber (arkfanen «Demping»)
 • Ny funksjon for å opprette og rute en linje mellom for eksempel en node og hver tilhørende kundeterminering. Menyvalg: Ruting > Mengdeopprett og rut linjer på skjøtte fibre mellom punkt. Funksjonen kan også kalles fra GIS med kallet: PrintSelected(R)
 • Verktøylinje: Knapp for «Norgeskart.no» er endret til å bruke Kartverkets nye webløsning
 • Økt bredde på Alias fra 25 til 30 tegn
 • Mulig for å åpne eksterne koblinger med høyremenyen i dialogen for å flytte eksterne koblinger. Menyvalg: Fil > Database vedlikehold > Flytt/slett eksterne koblinger
 • Bedret støtte for 4K skjermer (High DPI)
 • Fjernet støtte for å ha lisensfil i samme mappe som database (nå må den ligge i samme mappe som programfilene)

Automation for GIS

 • Økt timeout fra default 5 til 60 sekunder for å redusere sannsynligheten for «OLE Server Busy» meldinger på forespørsler som tar unormalt lang tid i GIS
 • CopyCableTrace(), SplitCableTraceInPoint() og SplitCableTrace() plasserer nå SrcCable i listen over «nylig valgte kabler»
 • CopyCable(), SplitCableInPoint() og SplitCable() plasserer nå SrcCable i listen over «nylig valgte kabler»
 • PrintSelected( ny mulighet til å velge arkfane med en bokstav her ). P=Utskrift, R=Ruting
 • PrintSelected() + Materiell i nettet fra GIS bruker nå kun punkt fra GIS (ikke punkt fra kabler og traséer fra GIS i tillegg)
 • GetAddressLeadTexts() returnerer adresse ledetekster som er konfigurert i Telemator
 • Ny Event_UpdatedCableTraces_MergedFollowing(fra trasé <tab> til trasé ) etter sammenslåing av etterfølgende traséer
 • CopyEnd(), CopyCable() og CopyCableTrace() benytter seg nå av konfigureringene «Foreslå ID basert på disse feltene ved ‘Ny kopi’ (Øker hastigheten)» og «Foreslå ID basert på sist lagrede med samme type (kun ved kopi av mal)»

SQL Server

 • Nytt menyvalg: Fil>Database vedlikehold>Installer manglende MSSQL driver
 • Støtte for SQL Server 2014 i tillegg til (2005, 2008 og 2012)

 

 

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!