Telemator 2004

Detaljer om nyhetene i Telemator 2004

Kabel kartotek

 • Filter for å vise alle, bare kabel, bare innleide eller bare aktive innleide
 • Eget valg for kabeltype ”koaksial”
 • Kabel status teller opp ledere med feil for hver feilkode og ledere med disponible linjer
 • NyKopi av kabel har valgfri kopiering av finterminering

Finterminering:

 • Finterminering kan sorteres på valgfritt felt
 • Mulig med egen ledetekst for hver delterminering slik at det for eksempel er mulig å terminere deler av en kabel i patchpanel og resten i en skjøt bak panelet
 • Fibre kan velges fra liste som også viser farger og rør
 • Eget ledetekstvalg og funksjonalitet for gjennomgående rør (helt rør) i fiberskjøter
 • Knapp for enklere valg av et rack som allerede har finterminering
 • Ved terminering i fiber patchpanel benevnes pinnene med A og B i stedet for 1 og 2 der det er 2 pinner pr. konnektor
 • Viser nå bare relevante ledetekstvalg for valgt type kabel
 • Felt for fiberskjøt er flyttet ett hakk til høyre slik at bokstype og størrelse kan registreres
 • Feltet ”Rad” er endret til «Posisjon i rack» for terminering som ikke er plintbasert
 • Kontakt uten pinne steger ikke lenger opp til neste kontakt

Punkt kartotek

 • Fritekstsøk søker også gjennom leie-referanse
 • Velg fra liste funksjon for leie referanse i punkt
 • Telefonnummer presenteres under fliken ”Linje/Bruker”

Dialog for fiberskjøt:

 • Ny knapp for direkteutskrift av skjematikk
 • Fibre kan velges fra liste som også viser farger og rør

Utstyr kartotek

 • Plassering av utstyr i punkt kan nå gjøres direkte i Utstyr kartotek
 • IP-adresse tillater nå også andre format enn x.x.x.x
 • IP-adresse har fått et tilleggsfelt for DNS-navn.
 • Nye felt for inventarnummer og telling av utstyr i ”Vis mer” dialogen
 • Sortering er mulig på flere kolonner.

Linje kartotek

 • Under fliken ”Punkt med ruting” slås ledere sammen til par for å gi bedre oversikt

Ruting

 • Generell forbedringer av funksjon
 • Ved fiberskjøt (overlapp) vises kjeden av skjøtte ledere i montørrekkefølge, med adresser og med valgfri sortering

Kunde kartotek

 • Bruker kartotek har endret navn til Kunde kartotek
 • Ny mengde-funksjon for å hurtig kunne knyte en kunde mot mange linjer
 • Mulighet for også å legge inn telefaksnummer i merknadsfeltet (på formen 12345678@F) slik at man kan varsle uregelmessigheter i kabelnettet også med faks.  (fra før er det telefonnummer og e-post)

 Utskrift

 • Knapp i verktøylinje for direkte utskrift av mest brukte utskrift i de forskjellige kartotekene
 • Kunde kort: Layout endret og oppkoblet og nedkoblet dato er med
 • Kabel kort: Forbedret visning av detaljert finterminering i utstyr
 • Linje/bruker katalog kan vise og filtrere på bruker id
 • Linje katalog viser også antall linjer pr type
 • Kryss kort har mer forklarende topptekst
 • Linje kort, seksjonen for rutingsvei, viser ledere, tråder og delstrekkavstander for fiber
 • Linje kort rutingsvei og punkt har forbedret montørrekkefølge og automatisk kryssnummer for fiberskjøt
 • Linje kort/nettdiagram trekker i større grad sammen ledere og fibre (mindre papirforbruk)
 • Utskrift av kabelender uten finterminering.
 • Ved lagring av utskrift til fil huskes stien hvor utskriften var lagret sist og default type er Windows tekst
 • En rekke mindre justeringer

 Nettdiagram

 • Forbedret algoritme for å plassere ut punkt slik at færre kabler krysser hverandre
 • Nettdiagrammet kan forenkles ved å høyreklikke på et punkt/utstyr og velge ”skjul denne” eller ”skjul alle med denne typen”
 • Automatisk splitting av punkt der ett fiberskjøtstrekk er innom flere ganger (automatisk kryssnummer)
 • Informasjon om rør i traséer er med på kabelnettdiagram for traséer
 • Informasjon om IP-adresser og DNS-navn på utstyr
 • Skjematikken for hvordan ledere/fibre er skjøtt er nå fullgrafisk
 • Skjematikk har færre kryssende streker
 • Filter:  Kan også filtrere på adresse1, 2 og  3.  Dette gjør det enkelt å tegne ut et kabelnettdiagram i en gate eller et område

Import/Eksport

 • Flere eksport/import muligheter og forbedret funksjonalitet
 • Egen rad med kolonnekoder i klartekst i tekstfilene
 • Import av utstyr fra bibliotek er nå tilgjengelig fra alle kartotek (ikke bare fra Utstyr kartotek)

Adressenavigatoren

 • Nytt alternativ for å se adresselinjer i rekkefølgen: 1 + 3 + 2
 • Treet tegnes opp raskere med ny optimalisert metode

Diverse

 • Ved presentasjon av en linje i GIS presenteres også overordnede linjer
 • Logging av endringer i databasen slik at disse kan spores
 • Forenklet søkefunksjon i mange kartotek med økt bruk av ”Velg fra liste”
 • Nytt OLE Automation grensesnitt forenkler kommunikasjon fra andre program.
 • Forbedret funksjonalitet og symboler ved utskrift til Microsoft Visio

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!