Telemator 2007

Noen av forbedringene i Telemator 2007

Punkt kartotek

 • Nye punkt kan opprettes fra mal (ny mulighet i Ny kopi)
 • Listen ”Linjer og kunder” har fått nye kolonner for linjers referanse, livsløpsdato og start/stopp ende
 • Forbedret kveilfunksjon fra listen i dialogen ”Skjøt ledere” (hurtigmeny)
 • Utskrift av fiberskjøt direkte fra listen i dialogen ”Skjøt ledere” (hurtigmeny)
 • Utskrift av rørskjøt direkte fra listen i dialogen ”Skjøt rør” (hurtigmeny)

Zoom Punkt

 • Direkte navigering fra listen til Kabel kartotek, Punkt/Utstyr kartotek og Zoom kartotekene (hurtigmeny)
 • Statuskolonnen for linje viser ”nedkobles dato” for disponible linjer
 • Nye kolonner for kabel/innleid status, linje referanse og kryss-info
 • Kryss-info er et nytt felt som brukes til å vise hvordan krysstrådene går fysisk i forbindelse med parallellkoblinger
 • Ytelsesforbedring

Trasé kartotek

 • Nye traséer kan opprettes fra mal (ny mulighet i Ny kopi)
 • Nytt felt for trasé eier
 • Dialogen ”Skjøt rør” kan vise «skjøt stopp ende”
 • Funksjonen ”Ny kundetrasé med kabel” er erstattet med avkryssing for ”Vis skjøt stopp ende” i dialogen «Skjøt rør»
 • Funksjonen ”Lim inn traséinfo” oppdaterer også eksisterende rør
 • Kabler som legges inn via trasémal får automatisk samme lengde som summen av lengden til traséene den ligger i
 • Kabler som legges inn via trasémal får nå med seg finterimineringen

Kabel kartotek

 • Nye kabler kan opprettes fra mal (ny mulighet i Ny kopi)
 • Nytt valg for kabeltype multimode fiber
 • Filter gjør det mulig å se bare fiberkabler eller bare kobberkabler
 • Kveiler kan registreres med lengde
 • Knapp etter feltet ”Lengde” fører til kabellengdekalkulator (dialogen ”Beregn lengde på kabel”)
 • Kabellengdekalkulator ivaretar pilhøyde/slakk i trasé
 • Kabellengdekalkulator skiller mellom kveiler som har oppgitt lengde og andre kveiler der brukeren kan angi en antatt lengde pr kveil
 • Funksjonen ”Traséer/kveiler for kabel” brukes til å registrere kveiler i kombinasjon med trasémodul. Du kan velge mange ender i listen og opprette, fjerne og endre kveiler for disse i en operasjon
 • Nye felt for innleid linje: «Oppsagt bekreftet kode» og ”Servicekostnad”
 • Feilmelding ved bruk av for lange navn på fargekoder
 • Ytelsesforbedring i listen for å velge kabel (gjelder SQL server)

Utstyr kartotek

 • Nye utstyr kan opprettes fra mal (ny mulighet i Ny kopi)
 • Nytt felt for MAC-adresse
 • Nye felt på kort: Serienummer og diverse felt for inventarinfo.
 • Nye feltet på port: Merking, Setting og Reservert for
 • Ny knapp for direkte søk på DNS-navn
 • Porter uten kabel kan nå importeres med ruting (kun fra egen database)
 • Porter kan nå relateres til overordnet port direkte fra listen (hurtigmeny)

Zoom utstyr

 • Direkte navigering fra listen til Kabel kartotek, Punkt/Utstyr kartotek og Zoom kartotekene (hurtigmeny)
 • Nye kolonner for kabel type, kabel/innleid status, port setting, linje referanse og kryss-info
 • Statuskolonnen for linje viser ”nedkobles dato” for disponible linjer
 • Visning av hvilket punkt utstyret er plassert i
 • Ytelsesforbedring

Linje kartotek

 • Nye linjer kan opprettes fra mal (ny mulighet i Ny kopi)
 • Kolonnen ”Kategori” er med i «Velg fra liste» for linjer
 • Søkeknapp for spesielle ender
 • Dialogen ”Rediger spesielle ender” har fått symboler for start/stopp ender
 • Ny arkfane og funksjon for å relatere linjer (f.ex redundante linjer). Relaterte linjer vises i kabelnettdiagram, Linje kort og GIS (globus-knappen)
 • Listen ”Utstyr med ruting” har fått nye kolonner for kort type, port setting og reservert for.
 • Funksjon for å registrere feil på linjen gir klarere beskjed hvis den avbrytes før brukeren har lagret endringer. Dato kan nå endres uten at klokkeslett forsvinner.

Kunde kartotek

 • Valgfri visning av disponible linjer (nedkobles dato er passert)
 • Nye kolonner for referanse, kategori og livsløpsdato for linje
 • Beregning av linjeleie på kunde-kort tar nå hensyn til både datoen «oppkobles til» og «kobling utført»
 • Ytelsesforbedring

Automatisert ruting

 • Ny ”automatisert ruting” erstatter ”helautomatisk ruting”
 • Mulighet for å reservere seg midlertidig mot bruk av utvalgte kabler
 • Forslag kan endres manuelt før ruting utføres
 • Flere muligheter for å styre forslag

Manuell ruting

 • Dialoger for ruting viser nå også linje alias/telefon
 • Feilmelding ved ruting i leder med feil viser nå leder merknad

Forenklet drift fra utstyr

 • Mange flere kolonner
 • Flere felt kan redigeres
 • Søk på punkt, utstyr, linjealias og linje, samt fritekstsøk i listen
 • Virtuelle porter og porter med kabel (internkabler testes vekk) kan vises (hurtigmeny)
 • Legg kunde til mange linjer i en operasjon (hurtigmeny)
 • Legg til utstyr i ’til punkt’ (hurtigmeny)
 • Utskrift på tvers av punkt (hurtigmeny)
 • Tidligere høyre liste (mest for enkle datanett) er flyttet til egen dialog med valgfri visning av 4-pars kobberkabel eller fiberkabel
 • Automatisert ruting er mulig direkte fra dialogen
 • Ytelsesforbedring

Standarder og materiell

 • Rør type kan legges inn med pris
 • Ny seksjon ”Utstyr – Port reservert for”
 • ”Velg fra liste” legger inn en tom rad på toppen av listen som kan velges når man skal slette (blanke) innholdet i et felt

Nettdiagram

 • Viser leder farger
 • Valg for å skjøte rør/fiber (hurtigmeny)
 • Bredde og høyde begrensinger er fjernet
 • Zoom ved hjelp av Ctrl+musehjul
 • Punkt kan sorteres geografisk (Vis-menyen)
 • Kveil lengde kan vises (Alternativer)
 • Nettdiagram for linje har fått bunntekst som viser nedkobles dato for disponible linjer
 • Nettdiagram for linje kan ta med flere linjer i samme kabelnettdiagram (arkfanen ”Serie”)

Utskrifter

 • Utskrift direkte fra liste er mulig fra nesten alle lister, også fra zoom kartotekene, ved hjelp av hurtigmenyen. Ommøblerte kolonner tas hensyn til og du kan velge å skrive ut hele eller bare en del av listen
 • Arkfaner for serieutskrift tillater fjerning av mange element i en operasjon
 • Utskrifter kan lagres som Unicode UTF-16 tekst i tillegg til Ansi og DOS. Valg av tab-deling er flyttet fra meny til valg av filtype
 • Linje kort viser lederfarger og kartposisjon (kartreferanse er fjernet)
 • Linje kort har fått alternativ for utskrift av aktiviteter og alternativ for å bare vise ruting i spesielle ender
 • Linje katalog kan filtrere på SLA (Service Level Agreement)
 • Utskrift for felles element med valgt linje har fått bedre filter
 • Punkt kort viser rør som ikke er skjøtt og skjøt stopp ende for rør
 • Trasé katalog har fått filter på trasé eier i tillegg til rør eier
 • Ny utskrift for alle berørte linjer og kunder når trase kuttes
 • Ny utskrift for radioporter i alle utstyr
 • Ny utskrift som viser ledige og opptatte porter i utstyr
 • Utskrift av ”linje alias på porter i utstyr” tar med linjer uten alias/spesielle ender og kan filtrere på linje type
 • Utstyr kort har fått felt for inventar og serienummer
 • Utskrifter av berørte kunder/linjer viser bedre hvilke linjer som er indirekte berørt og viser linjer for hver kunde og viser ikke kunder for disponible linjer
 • Utskrift av innleide linjer viser datofelt for siste debitering og oppsagt bekreftet kode
 • Adresser er splittet i 3 kolonner i de fleste utskrifter og lister
 • MAC-adresse er med på mange utskrifter
 • Mange utskrifter har fått flere alternativer og andre justeringer
 • Ytelsesforbedringer (oppleves spesielt for SQL)

Diverse

 • Kompatibel med Windows Vista Aero (Telemator 2006 kan låse seg).
 • Kompatibel med Windows Vista dpi-skalering (Telemator 2006 får utydelig skrift).
 • Kompatibel med SQL Server 2005 ”SQL Native client”
 • Databasenavn med mellomrom og punktum tillates i SQL Server
 • Reindeksering av SQL-databaser kan gjøres fra Telemator
 • Endret skrifttype til standard for Windows-versjon (XP=Tahoma, Vista=Sergoe UI)
 • Når du oppretter et nytt kabelnettområde får du spørsmål om du vil kopiere maler og ”Standarder og materiell” fra aktivt kabelnettområde
 • Fritekstsøk kan «Finne alle» (Ctrl+F3) og vise resultatet i en liste
 • Tvunget bruk av [<] ‘Velg fra liste’ kan konfigureres (i konfigurering av kabelnettområde)
 • Loggfiler kan leses med menyvalg Fil + Database vedlikehold + Vis loggfiler
 • Lokale og globale eksterne koblinger er samlet i samme dialog
 • Aktiviteter og eksterne linker kan eksporteres og importeres
 • Import har fått mulighet for endring av antall porter på kort og antall pinner på port
 • Import fra Feliks 3.0 er forbedret
 • Rediger-funksjonen i «Velg fra liste» velger aktuell rad i Standarder og materiell
 • Lister i «Om Telemator» kan sorteres og har fått utskriftsmulighet
 • Tekstbrytingsfunksjon i dialog for merknader
 • Mengde finterminering kan telle opp (lage fortløpende) ikkenumeriske plinter
 • Egendefinerte ledetekster for adressefeltene vises i tilhørende kolonneoverskrifter i lister

Visio

 • Telemator menyvalg i Visio virker mye bedre

Automation

 • Automation kan endre/legge inn poster med prosjekt ID og eier
 • SplitCableTrace() kopierer ikke lenger TEMPLATE kabler
 • PutDuctIntoTraces() foreslår traséer når listen er tom
 • Nytt kall for å finne neste ledige ID
 • Nytt kall for å åpne ”Skjøt rør dialog”
 • DDE virker nå også mot GIS med Unicode

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!