Telemator 2012

Noen av forbedringene i Telemator 2012

Punktkartotek

 • Nytt felt for adkomstbeskrivelse (Knappen “Adkomst”)
 • Kabel-liste viser finterminering av første leder i ny kolonne
 • Valgtsorteringi listen huskes
 • Nytt alias-felt lar deg opprette et ubegrenset antall alias (annen merking) for et punkt
 • Fritekstsøk leter også i tabell for alias
 • Nye felt for økonomien rundt energiforbruk (strøm, nettleie, kjøling) i et punkt (knappen “Leiedetaljer”)
 • Kan vise punkt i Google Maps (egen knapp i verktøylinjen)

Rack i punkt

 • Støtte for utilgjengelige posisjoner med intervallbasert registrering. Advarsel ved plassering av utstyr i utilgjengelig posisjon.

Zoom punkt

 • Dialogen “Vis sammenhengende skjøt” viser lengde på kabel-komponenter og sum lengde (menyvalg i høyreklikkmenyen)

Trasékartotek

 • Nye kolonner i rørlisten som viser hvilke punkt rør er skjøtt fra og til
 • Dialogen “Vis sammenhengende rørskjøt” viser lengde på trasé-komponenter og sum lengde (menyvalg i høyreklikkmenyen)
 • Kan vise endepunkt i Google Maps (egen knapp i verktøylinjen)
 • Mulighet for å legge “snitt” for rør med hvilken rad og kolonne rørene ligger i i begge ender

Skjøt ledere i punkt

 • Kabler med ende B i valgt punkt vises øverst (det er som regel inn-kablene til et punkt)
 • Kolonne “Første farge” viser farge til første leder i intervallet istedenfor fargekode
 • Advarsel ved endring av skjøt som inngår i kabeltrunk
 • Eventuelle spørsmål under skjøting stilles samlet før skjøt lagres i databasen slik at man unngår inkonsistens i databasen ved eventuelle nettverksproblemer
 • Høyreklikkmenyvalg for å navigere til Zoom punkt og valgt leder

Skjøt rør i punkt

 • Rør med ende B i valgt punkt vises øverst (det er som regel inn-rør til et punkt)

Kabelkartotek

 • Nye felt for innleide: Oppsigelsestid og Forlengelsesvilkår
 • Høyreklikkmeny i listene (ende A og B) for å “Vise alle ledere”
 • “Bytt om kabel ende A og B” kan nå bytte retning på alle kabler til ønsket punkttype
 • “Rediger”-knapp i “Velg fra liste” for fargekode
 • Listen “Velg rør” i trasé har fått kolonner som viser hvor rør er skjøtt fra og til
 • Nytt alias-felt lar deg opprette et ubegrenset antall alias (annen merking) for en kabel
 • Fritekstsøk kan inkludere søk på rack og type i fintermineringen
 • Kan vise ende- og viapunkt i Google Maps (egen knapp i verktøylinjen)

Kabel finterminering

 • Ny ledetekst “Fritekst” lar deg beskrive fintermineringen med ord
 • Ny funksjon for å finne unike panelnummer (knappen U bak panelfeltet)
 • Ny funksjon for å vise rack innhold (knapp nederst i venstre hjørne)
 • Støtte for plinter med inntil 9999 posisjoner

Utstyrkartotek

 • IPv6 og IPv4 adresser lagres nå på samme rad i databasen
 • Utstyr port: Merking, Kanal/VLAN og Setting kan velges fra kartoteket “Standard og materiell”
 • Nytt alias-felt lar deg opprette et ubegrenset antall alias (annen merking) for et utstyr
 • Ny egenskap “Låst for sletting” kan skrus på i “Vis mer” dialogen for å forhindre at bruker sletter utstyret (nederst i høyre hjørne)
 • Nytt felt for installert kjøleeffekt i “Vis mer” dialogen inngår i beregninger i utskriften punktkort, seksjon utstyr strømforsyning og kjøling
 • Kan vise punkt hvor utstyret er plassert i Google Maps (egen knapp i verktøylinjen)

Zoom utstyr

 • Ny kolonne: Reservert for
 • Port/VLAN kan nå redigeres via høyreklikkmeny i liste

Utstyrstrunkkartotek

 • Ny valgfri vertikalvisning
 • Kan vise punkt hvor utstyr er plassert i Google Maps (egen knapp i verktøylinjen)

Linjekartotek

 • Sortering av punkt i listen har nå fått montør-rekkefølge
 • “Ny kopi” kan kopiere alle Telefon/Alias (valgfritt)
 • Kryss-informasjon og Port/VLAN kan redigeres via høyreklikkmeny i listen for utstyr (arkfanen: Utstyr med ruting)
 • Viser “Planlagt” status når knytt mot ikke fullført prosjekt
 • Kategorifeltet økt fra 8 -> 12 tegn
 • Viser kabelfeil som berører linjen med rød skrift
 • Kan vise ende- og viapunkt for linjen i Google Maps (egen knapp i verktøylinjen)

Kundekartotek

 • Kunde inngår nå i funksjonalitet for prosjekt (nytt felt for prosjekt)
 • Viser kabelfeil som berører kunden med rød skrift
 • Kan vise leveringspunkt (stoppunkt) i Google Maps (egen knapp i verktøylinjen)

Automatisert ruting – foreslå ledere

 • Listen i dialogen “Automatisert ruting for linje” har fått kolonne for  “finterminering type” (arkfanen: Vis finterminering inn og ut av punkt)

Forenklet drift fra utstyr

 • Ny kolonne for linjekategori i listen
 • VLAN kan velges fra kartoteket “Standard og Materiell”
 • “Skriv ut alle” har fått filter på kunde

Egne hjelpetekster pr. felt i alle kartotek

 • Kan legges inn i filen Tooltip.ini. Help for innlegging er tilgjengelig via menyvalg Fil + Database vedlikehold + Vis koder for tooltip i tooltip

Endringslogg for valgt type objekt

 • “Filter på” kan redigeres for å kunne filtrere på slettede element
 • Mye raskere på SQL Server

Nettdiagram

 • Global navigator via knapp i verktøylinje
 • “Naviger til nabo” via høyreklikkmeny
 • Forbedret skjøt-skjematikk for internkabler
 • Forbedret zoom-mulighet i verktøylinje
 • Valgfri hjelpestrek mellom utstyr i utstyrstrunk som mangler ruting mellom seg

Nye utskrifter

 • Punkt > Valgt > Sammenlign med linjer i kabler
 • Trase > Alle > Datakvalitet > Traséer uten rør / kabler
 • Kabel > Valgt > Vis traséer for kabelen og kabler den er skjøtt mot i GIS/Visio/Nettdiagram…
 • Utstyrstrunk > Alle > Utstyrstrunker
 • Kunde > Valgt > Linjer for kunde
 • Orde > Valgt > Ordrekort
 • Utskrift av samsvarserklæring (mal som kan fylles inn)

Diverse utskriftsforbedringer

 • Mer oversiktlig utskriftsmeny
 • Alle tekstutskrifter kan nå sendes i E-post som vedlegg
 • Utskriftsfunksjon for “Unntatt offentlighet” øverst til høyre på ark (Meny > Vis > Skriv ut rød ‘bruksinnskrenkende klausul’ i topptekst)
 • Mulighet for egen logo øverst til venstre på utskrift (Meny > Vis > Skriv ut logo i topptekst)
 • Komma som desimalseparator i priser for utskrifter og lister
 • Utskrift fra liste til Excel formaterer dato og tall bedre (sjeldnere som tekst)
 • Utvalgte utskrifter inkluderer nå “Forenklet drift, skriv ut mange” og flere varslinger
 • Punkt > Valgt > Punktkort – innhold i rack:
  • Viser utilgjengelige posisjoner
  • Valgfri “Vis som intervall”
 • Punkt > Valgt > Punktkort – Utstyr strømforsyning og kjøling
  • Beregner batteritid pr spenningsnivå ved nominell belastning
  • Beregner sum kjølekapasitet og kjølebehov
 • Punkt > Alle > Punkt kan vise linjer som er rutet i punktet
 • Trasé > Valgt > Skjematikk for skjøtte rør
  • viser rør diameter
  • forteller hva som er ende A og B for kabel
 • Trasé > Alle > Traséer
  • valgfri fjerning av repeterende informasjon
  • viser mer informasjon om kabel
 • Kabel > Valgt > Kabelkort viser trase lengde og rør eier/type/tverrsnitt
 • Kabel > Alle > Kabler kan vise trasé- og kveillengder
 • Utstyr > Valgt > Utstyr kan vise rack og posisjon i rack (avkryssing i alternativer)
 • Linje > Valgt > Linjekort
  • Ny sammentrekking av kontakter og par (kabel finterminering)
  • Kan skjule visning av demping i seksjon rutingsvei
  • Rutingsrekkefølge forbedret
 • Linje > Alle > Linjer/kunder har utvidet filter
 • Linje > Alle > Linjekatalog
  • kan vise finterminering i utstyr for start/stopp ender
  • kan vise punkt-alias for start/stopp ender
 • Linje > Alle > Datakvalitet > Mulige feil i ruting viser nå også skjøt-feil
 • Kunde > Valgt > Kundekort viser prosjekt
 • Kunde > Alle > Kunder viser prosjekt
 • Materiell > Materiell i nettet filtrerer bort maler
 • Prosjektutskrift inkluderer nå også
  • Kunder for prosjektet
  • Ordrer for prosjektet
  • Oppgaver for prosjektet

Varsling til berørte kunder

 • Mulig å varsle for mange element i en operasjon (ny arkfane: Serie)
 • Varsling til kunder med linjer i punket viser nå også kunder som bare har linje i utstyr som er plassert i punktet
 • Varsling for kabel, punkt og trasé varsler nå også til kabeleier

Eksport og import

 • Eksport/Import kan eksportere hjelp til koder for standard&materiell
 • Eksport har fått mye kraftigere filter
 • Import av porter på utstyr har forbedret handtering av overordnet port
 • Flere tabeller har fått mulighet til sletting av element via import
 • Import av punkt og kabler fra Industry Foundation Classes (IFC) filformat som benyttes for utveksling av bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Benyttes for import fra “BuildingSMART”

Diverse

 • Slettefunksjon i kartotek er endret slik at du ser ID til alle element som vil bli slettet før sletting utføres. Det er også mulig å legge uavhengige intervall til sletting
 • Ny valgfri funksjon for å stoppe gjenbruk av IDer (Menyvalg: Fil > Databasevedlikehold > Konfigurer nettområde, arkfane Element ID
 • Ny og NyKopi hindres nå i å foreslå ID som er prefix av annen ID (eksempel: Ny kopi av X100 gir ikke som før X101 dersom X101-02 finnes.  Neste kandidat er X102 )
 • Økt ytelse i flere utskrifter ved at behov for mange midlertidige tabeller er fjernet
 • Feilmeldinger fra SQL Server var tidligere begrenset til 512 tegn. Dette er kraftig utvidet
 • Menyvalg: Fil > Nytt nettområde har fått alternativ for om konfigurasjon fra valgt nettområde skal kopieres til nytt (for eksempel valgt posisjonsformat forsvant tidligere)
 • “Tilbakestill brukerinnstillinger” er flyttet fra Hjelp til Fil-menyen og har flere valg
 • Enkel tilgangskontroll via ELMOWNER.Whitelist og ELMOWNER.Blacklist
 • Forbedret fletting av databaser
 • Støtte for lengere tekst i fargekoder
 • Endret kolonnerekkefølge i en del kartotek og utskrifter for å oppnå konsekvent retning
 • Ledetekst på dato for «opprettet» og «endret» i kartotek
 • Adressenavigator filtrerer bort maler
 • Adressenavigator fjerner bare innledende siffer i adresse når de er etterfulgt av mellomrom og bokstaver
 • Blanke sorteres nederst i lister ved klikk på kolonneoverskrift (tidligere øverst)

Visio

 • Kobling mot Visio er nå kompatibel med både 32 og 64bit Visio (ny versjon av TelVisio.vst)

Automation

 • “CreateNetworkAreaInFolder” viser options-dialog når optionsikkeeroppgittikall
 • “ModifyCable” fanger opp bytte av kabelende slik at finterminering ikke havner på feil kabelende
 • Nye kall:
  • ShowCableTracesLabeled( beskrivelse, merkelapper og traséer )
  • PrintMaterialForPoints( liste med punkt )
  • MoveFiledbToSql()
  • InsertAndRoutCircuit( startende, stoppende )
  • GetRoutOrSpliceStopEndForCableCore( Punkt , Kabel, Leder )

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!