Telemator 2022

Sendes ut til de med vedlikeholdsavtale februar 2022

Prosjektkartotek

 • Bedre informasjon etter sletting av prosjekt
 • Når prosjektet endret status fra planlagt til i drift ble GIS informert, men GIS kunne bruke flere minutt på å prosessere dette og benyttet seg ikke av informasjonen.  Event NotifyGIS_UpdatedProjectPlannedState sendes derfor ikke lenger til GIS

Punktkartotek

 • Endret ‘Etasje’ til ‘Bruksenhet/etg’
 • Fritekstsøk på bruksenhet/etasje
 • Raskere synkronisering av adresse fra punkt til mange utstyr
 • Arkfanen utstyr:
  • Nye kolonner: Eier, Inventar annen merking, Leietaker, Leietaker navn
 • Arkfanen linjer:
  • Viser alle alias for hver linje
 • Arkfanen Strømkurser:
  • Nye kolonner: Eier, Inventar annen merking, Leietaker, Leietaker navn
  • Høyremenyvalg for å gå til utstyr
 • Arkfanen Tjenester:
  • Høyremenyvalg for å se hvor tjenesten er brukt
  • Tilsvarende valg i dialog for å redigere tjenester
 • Valg for å slå opp på ‘Statens kartverk, Se eiendom (informasjon fra grunnboken og matrikkelen)’ med den høye knappen til høyre for adressefeltene.  Oppslaget bruker registrert matrikkeladresse for å finne informasjon om punktet.

Zoom punkt

 • Ny kolonne for linjens nett nivå

Skjøt ledere i punkt

Vis > Mengdeopprett fibernett til hjem og bedrifter > Arkfanen ‘Skjøt’:

 • Resultatutskrift gir en bedre forklaring når kundepunkt ikke finner kabel til node
 • Punkt type er tatt med flere steder i resultatutskrift
 • Kundepunkt uten kabel finner nå aksesspunkt ved å følge trase uansett retning (tidligere kun fra ende B mot ende A) og kan også bruke aksesspunkt oppgitt for aksesspunkt for ‘kunde rør’ og ‘kunde kabler’
 • Kundepunkt uten kabel vil også benytte aksesspunkt i fanen ‘Kunde-rør’ og ‘Kunde-kabler’ som tilgjengelige aksesspunkt ved skjøt
 • En feil i skjøte skjematikk i forbindelse med tamp intervall er korrigert

Trasékartotek

 • Rediger > Kabel i trasé > Helautomatisk plassering av kabler i trasé og rør
  • Spør nå om kabel lengder skal overskrives med summen av trase lengde + slakk + kveiler
 • Brudd på rør kan registreres

Kabelkartotek

 • Rediger > Kabel i trasé > Automatisert plassering av kabel i traséer
  • Spør om du vil fjerne kveiler som var i gammel trase, men ikke i ny

Zoom kabel

 • Ny kolonne for linjens nett nivå

Utstyrkartotek

 • Nytt felt for rolle i nettet (CPE (kundeutstyr), CR (core router), FW (firewall), etc.)
 • Viser antall ledige porter med rød tekst øverst i bildet (på samme sted som teksten ‘planlagt’ vises)
 • Fritekstsøk
  • Skilt ut søk på IP/DNS/Mac som eget alternativ
 • Arkfanen Kort
  • «Erstatt kort» og «Importer kort fra» starter direkte uten å spørre etter kilde-database.
 • Arkfanen IP-adresser (ny):
  • Viser IP-adresser, DNS-navn og MAC-adresser
 • Arkfanen Tjenester (ny):
  • Høyremenyvalg for å se hvor tjenesten er brukt
  • Tilsvarende valg i dialog for å redigere tjenester
 • Arkfanen Alias (ny):
  • Viser alle alias for utstyret

Zoom utstyr

 • Ny kolonne for linjens nett nivå

Linjekartotek

 • Velg fra liste ‘Linje’ viser nå linjens start- og stoppende
 • Velg fra liste ‘Spesielle ender’ er mye raskere enn før
 • Nytt felt for nett nivå (nødvendig for Nkom FIP sikkerhet (Fiberportalen))
 • Arkfanen Tjenester:
  • Høyremenyvalg for å se hvor tjenesten er brukt
  • Tilsvarende valg i dialog for å redigere tjenester
 • Arkfanen Kabler med ruting:
  • Viser leder eier og leder merknad
  • Dobbeltklikk i listen går til riktig leder i Zoom kabel
 • Arkfanen Merknad:
  • Arkfanen er ny

Ruting

 • Ruting > Automatisert ruting
  • Ny kolonne for prosjekt i listen

Nettdiagram

 • Kan vise feltet ‘prosjekt’ på kabel
 • Skjøt skjematikk for rør inneholder diameter etter rør id

TGK – Google kart integrasjon (Trasémodul)

 • Redusert minnebehov gjør det mulig å vise større nett
 • Raskere, spesielt på fysiske PCer med grafikkort (ikke like bra på virtuelle maskiner)
 • Fjernet støtte for “Microsoft Internet Explorer” – en feilmelding forklarer forholdet
 • Tegnforklaring nederst til venstre hjørne
 • Valgfri visning av aktive innleide (menyvalg)
 • Fjernet kabler med nedkoblet dato
 • Fjernet tekstetikett på tracks
 • Mulig å bare vise element tilhørende valgt prosjekt i tillegg til valgte
 • Ny: GeoJSON eksport
 • Ny: GeoJSON import
 • SOSI import støtter .SYMBOL
 • Eksport til KML viser samme symbolfarge som kartet f.eks. når node tegnes oppå kundeterminering
 • Trase fra punkt til multipunkt (mange punkt oppå hverandre) lar deg velge ønsket punkt
 • Det var ikke mulig å legge til punkt der det ikke fantes adresse (på havet).  Det er fikset.
 • Når punkt opprettes fra mal med etasje benyttes mal-etasjen dersom ikke en annen etasje er valgt i kartet (ved hjelp av etasjevelgeren i høyre kant)
 • Meny holdes åpen etter menyvalg ‘Oppdater siden’
 • Utilgjengelige dansk kart ga feilmelding. Det skjer nå bare når dansk kart er valgt

Noen utskriftsforbedringer

 • Utskrift > Prosjekt > Valgt > Vertikal visning av kabelnett i bygninger (SVG-tegning)
  • Bygning tas fra adresse 1 som før, men det etter komma fjernes nå pga denne skrivemåten: Bygg 123, Rom 356
  • Bedre handtering av kabler mellom bygg
  • Korrigert underetasjer rekkefølge, tilpasset sortering av U og L etasjer
 • Utskrift > Punkt > Valgt > Punktkort
  • Strømkurser: Viser kort i samme kolonne som utstyr
  • Finterminering (vis alle fintermineringer) viser Linje stopp-ende (kundepunkt)
 • Utskrift > Punkt > Valgt > Rack innhold (Excel tegning)
  • Fikset feil når rack hadde bokstaver i «Utilgjengelige posisjoner», f.eks: U4-U8
 • Utskrift > Punkt > Valgt > Rack innhold (Excel Tegning)
  • Serieutskrift (mange punkt i samme utskrift)
 • Utskrift > Kabel > Valgt > Varsling til kunder med linjer i kabelen:
  • Viser nå hvilke fibre linjene bruker i kabelen
 • Utskrift > Utstyr > Alle > Datakvalitet > Status for utstyr
  • Teller alle porter i utstyr med >0 aktive linjer
 • Utskrift > Linje > Valgt > Linjekort (tekstbasert), Rutingsvei for tråd ‘A’- Ny kolonne for leder eier og leder merknad
 • Utskrift av endringslogg for ett valgt element har endret default periode fra 1 til 365 dager

Eksport og import

 • Eksporter/Importer tabeller
  • Lettere å forholde seg til ‘Forkast import’ alternativer ved import:
   • Importer så mye som mulig
   • Forkast hele importen dersom det kommer en feilmelding
   • Testkjøring – Ikke skriv til databasen, men vis feilmeldinger

  • Spesialimport TM_POINTS og TM_TRACES:
   • For import av TelMe geometri eksportert med Telemator menyvalg:
    ‘Eksporter sammensatt fil > En valgt linje med punkt, kabler, traséer, etc…’
   • Importen sørger for at det ikke blir ExtSysId eller GIS_ID konflikt med det som finnes fra før i mål-databasen.
   • TelMe workspace må åpnes på nytt etter import.
   • Forutsetninger for at dette skal fungere:
    • TelMe og Telemator må benytte samme MS SQL Server database.
    • TelMe Point_ID og Trace_ID i importfilen må finnes i Telemator fra før eller importeres i samme importfil.
  • Spesialimport AUTOGEN_CIRCUIT_EQ2DELIV nye kolonner:
   • Circuit_Remark
   • Circuit_Referance
   • Circuit_Project
   • Equipment_Project
   • To_Equipment_Project
  • Spesialimport AUTOGEN_CIRCUIT_EQ2EQ nye kolonner:
   • Circuit_Remark
   • Circuit_Referance
   • Circuit_Project
   • From_Equipment_Project
   • To_Equipment_Project
  • Import av CircEnd (UTSTLF) går mye raskere enn før
 • GeoCode
  • Ny: Reverse geocode punkt med koordinat (GeoNorge via Excel) slik at de får adresse og matrikkel
  • Ny: GeoCode punkt med adresse (GeoNorge via Excel) slik at de får kartposisjon og eventuell matrikkel
 • Altibox
  • ‘Eksporter punkt til Kapany kartlag (csv, Excel)’ har fått datofilter og mulighet for geografiske koordinater
  • Ny: Lag importfil med alias fra tilpasset Kapany eksportfil og nærmeste kundepunkt i databasen (Excel).  Funksjonen parrer kundepunkt i Kapany med kundepunkt i Telemator
 • Nettalliansen
  • Eksporter punkt til M-Files Nettpost (csv, Excel)
 • Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet), nye eksporter
  • Eksporter til Ekomportal (GeoJSON)
  • Dekningsdata for fiber og kabel-TV (Excel)
  • Punkt og utstyr med NKOM klasse (Excel)
  • Eksporter til FIP-sikkerhet (GeoJSON til QGIS)…
 • Eksporter sammensatt fil
  • Ny: ‘Kabel viapunkt for å lage kveiler (Excel)’ tar ikke med viapunkt der kabel går i rørskjøt

Diverse

 • Fil > Database vedlikehold > Konfigurer nettområde
  • Ny: Punkt kategori. Node og kunde typer
  • Ny: Eksport for Altibox og Nettaliansen. Punkt kategorier
  • Ny: Eksport til Nkom Ekomportalen. Punkt og trasé kategorier
  • Diverse: Aktivere innplassering/sitedatabase
 • Fil > Database vedlikehold > Kontroller database
  • Er raskere enn før
 • Vis > Eier, Ny avkryssing «intern (ikke ekstern)» for egen eier
  • Nkom > FIP, Brukes i valgfritt filter for hvilke eiere som skal skrives eksporterer
  • Nkom > Dekningsdata for fiber og kabel-TV (Excel).  Fiberpunkt viser om det er egen eier eller ikke
 • Rediger > Rediger ExtSysId dialog
  • Bedre duplikatkontroll
  • Kan vise koder for tooltip i tooltip
 • Når du gir ny ID til punkt, kabel, linje blir du spurt om du vil opprette Alias med gammel ID
 • Alias velg fra liste viser også Alias eier og Alias merknad
 • Høyreklikk i lister viser ‘antall valgte’ nederst – bak ‘antall i listen’
 • Små justeringer i GUI for Windows 11.

Automation med brukergrensesnitt (for GIS)

 • Ny InsertAlias(RelToTbl<tab>RelToKey<tab>AliasTxt) for TelMe
 • Nye Event_Cancel() og Event_Close (fra vindu) for TelMeWeb

Automation server (Telemator uten brukergrensesnitt)

 • TelMe eksport for å lage kartlag: «ExportTracesForCablesWhere» på samme lest som «ExportTracesForCircuitWhere»
 • Utskrift av linjekort: Avkryssing for også å vise linjer valgt linje går gjennom er fikset
 • /GET/telemator/cables/{kabel id}/affects
  • Viser porter for linjen
 • GET /telemator/points/{punkt id}/FreeCoresStopEnd
  • Viser nå fibre fra punkt som er TAMP selv om de har ledetekst fiberskjøt

RESTserver

SQLite innebygd filbasert database

Anbefales når databasen lagres lokalt og benyttes av få brukere

 • Ny versjon 3.37 innebygd i Telemator, se https://sqlite.org/about.html

SQL Server

Anbefales når mange brukere benytter databasen samtidig

 • Bruk versjon 2012 eller nyere
 • Gratisversjonen Express er tilstrekkelig for de fleste

PostgreSQL og Oracle databaser

 • Anbefales ikke på grunn av mye bedre ytelse i Telemator med Microsoft SQL Server eller SQLite
 • PostgreSQL versjon 12 eller nyere er mulig å bruke, men supporteres ikke av MX Data
 • Oracle versjon 11g eller nyere er mulig å bruke, men supporteres ikke av MX Data

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!