Telemator 2014

De viktigste forbedringene i Telemator 2014

Punktkartotek

 • Rack har nytt felt for merknad
 • Listen (arkfanen) for rack:

– viser kolonnen rack merknad, høyde, bredde og dybde
– har fått hurtigmenyvalg for å vise linjer i racket og navigere til en av dem

 • Avkryssing for å skjule/vise disponible innleide/kabler
 • Avkryssing for å skjule/vise disponible linjer
 • Listen (arkfanen) for kabler har bedre sortering av kolonnen «Finterminering leder 1» (tall høyrejustert)
 •  Funksjon Rediger > Punkt > Slå sammen punkt:

– Nytt alternativ for å slette traséer mellom valgte punkt
– Alternativer huskes
– Kan kalles fra kart

 • Feltet «Adkomst» har fått mulighet for ferdiginnfylt tekst med menyvalg: Fil > Database vedlikehold > Konfigurer nettområde > Merknad.

Zoom punkt

 • Gå til > Naviger via Kabel finterminering (nye menyvalg)

– Boks i valgt punkt
– Panel i valgt punkt

 • Alternativet «Vis kun ledere med valgt linje» viser nå også ledere med relaterte linjer
 • Knappen «Linje i punktet» velger nå globalt ”valgt linje” i tillegg til fiber med linjen
 • Ny funksjon og kolonne for «Reservert for» linjer av en gitt type.  Høyremenyvalg: Rediger merknad, feil, reservasjon eller demping (Arkfane «Reservert for»)
 • Automatisk feilkode «SP» på ledere i kraftkabler er fjernet
 • Vesentlig ytelsesforbedring på SQL Server

Skjøt ledere i punkt

Planfunksjon for planlagte endringer i skjøt/finterminering

 • Utskrifter for skjøtekort og datakvalitet tilgjengelig i dialogen både for plan og ‘as built’
 • Mulig å skjøte kobber uten par mot parkabel

Skjøt av rør i punkt

 • Ny skjøt-type: Helt rør utenfor kum/punkt

Trasékartotek

 • Innlegging av kabler via trasémal: Finterminering flyttes ikke i forhold til malkabel selv om kabel bytter retning for å bli lik traséretning.
 • Funksjon Rediger > Trasé > Slå sammen to parallelle traséer:

-Alternativer huskes
-Kan kalles fra kart

Kabelkartotek

 • ”Innleid detaljer” viser nå feltet «Anvendelse»
 • Funksjon «Rediger > kabel > kutt kabel» handterer nå kabler som går gjennom samme trasé flere ganger
 •  Ny funksjon: «Rediger > kabel > splitt kabel» for å dele opp en kabel i to parallelle kabler.  Nyopprettet kabel legges nest øverst i historikk-listen slik at det er raskt å bytte til den

Zoom kabel

 • Egen kolonne for linje-lengde
 • Alternativet «Vis kun ledere med valgt linje» viser nå også ledere med relaterte linjer
 • Ny kolonne «reservert for»
 • Automatisk feilkode «SP» på ledere i kraftkabler er fjernet
 • Vesentlig ytelsesforbedring på SQL Server

Kabel finterminering

 • Gruppert feltene i forhold til rack, ODF og konnektor
 • Ny knapp for redigering av rack
 • Bedre plass til tekst i feltet ”rack”
 • Endret ledetekst for finterminering (stativ med vertikale rader)

-Plint med par -> Plint med par – vertikale rader
-Plint med posisjoner -> Plint med posisjoner – vertikale rader

 • Ny ledetekst for finterminering (plassert i horisontalt i rack

-Plint med par
-Plint med posisjoner

Utstyrkartotek

 • Hurtigmenyen i port-listen har fått valg for å legge inn nye porter
 • Multiselect i listene gir bedre kontroll over utskrift
 • Multiselect i port-listen gir mulighet til å slette mange porter i en operasjon
 • Et ubegrenset antall VLAN kan registreres på en port (skilles med komma)
 • Mulighet for å legge VLAN også på overordnet port

Zoom utstyr

 • Alternativet «Vis kun tilkoblinger med valgt linje» viser nå også relaterte linjer
 • Knappen «Linje i utstyret» velger nå globalt valgt linje i tillegg til port med linjen
 • Vesentlig ytelsesforbedring på SQL Server
 • Avkryssing for å vise kun valgt kort

Utstyrstrunk

 • For å øke lesbarhet og brukervennlighet ifm. logisk (digital) krysskobling av linjer:

– Ekstra rad med topptekst over listen med UtstyrID, type og adresse
– Ny funksjon: Krysskobler – Visning av trunkretningene horisontalt gjør det enklere å rute linjene
– Ny funksjon: Skille mellom ring og kjede (Ring viser 2 retninger i samme seksjon, kjede viser 1 retning)

 • Multiselect i listene gir bedre kontroll over utskrift

Linjekartotek

 • Knappen for «relaterte linjer» åpner listen for å velge linje hvis ingen er relatert fra før
 • Funksjonen: Rediger > Kabel leder finterminering og skjøt > Automatisk skjøt av fibre i valgt linje med uferdig finterminering, er forbedret.
 • Ny kopi start/stopp ende: «Neste» kan velges på samme måte som for kabel og trasé
 • Nytt høyremenyvalg i listen: Bytt om start- og stopp-ende
 • Liste for punkt med ruting har fått kolonner for rack type og leietaker

Automatisert ruting – foreslå ledere

 • Algoritmen er forbedret (nå anses det som mindre ulempe å åpne en skjøt enn å rute en omvei)
 • Kan også foreslå ruting i kraft-kabler når det er krysset av for den kabeltypen
 • Ny kolonne «Reservert for linjetype»

Manuell ruting

 • Kraftkabler gir rød statustekst
 • Varsel når fiber med  «Reservert for linjetype» ikke matcher linjetype på linje som skal rutes
 • Listen i dialogen «Bekreft ruting» ved overlapp/skjøt har ny kolonne for fibers «Reservert for linjetype» (default skjult)

Kundekartotek

 • Fjernet spørsmål om leveringsadresse/parallell når kunde og linje knyttes sammen. Linjens stopp-ende blir leveringspunktet.
 • Nytt felt for organisasjonsnummer
 • Funksjon Rediger > Linje og kunde > Slå sammen to kunder: Alternativene huskes

Ordrekartotek (ordremodul)

 • Ingen endring

Prosjekt

 • Merknadsfeltet er utvidet fra 30 tegn til «ubegrenset».
 • Nye felt: Prosjektleder og Entreprenør
 • Ny ”prosjekt ID” foreslås nå med utgangspunkt i det som er satt ved hjelp av menyvalget:  «Fil > Database vedlikehold > Konfigurer nettområde > Element ID»
 • Enklere endring av dato for alle element i prosjekt.

Standarder og materiell

 • Sortering på valgfri kolonne

Forenklet drift fra utstyr

 • Et ubegrenset antall VLAN kan registreres på en port (skilles med komma).

Nettdiagram

 • Forbedringer i skjøt-skjematikk
 • Mer oversiktlige presentasjon av ruting detaljer på kort/port
 • Nytt alternativ: Vis alle linjer som har samme VLAN som valgt linje
 • Nytt alternativ: Vis øyer uten forbindelser til valgt punkt

Eksterne koblinger

 • Multiselect i listen gir bedre kontroll over utskrift
 •  Multiselect i listen gir mulighet til å slette mange koblinger i en operasjon
 • Sortering på valgfri kolonne

Visio

 • Egen Visio-knapp på verktøylinjen i hovedkartotekene for å vise valgt element i Visio:

– Funksjonen viser valgt element i alle Visio-dokument som er lagt inn i lokale- og globale «eksterne koblinger” Connect chosen shape to chosen element i Telemator)
– Nytt menyvalg i Telemator-menyen i Visio for å koble valgt figur i Visio mot valgt element i Telemator

 • Visio Options (i Telemator-menyen i Visio):

– Virker nå med alle standard shapes (tidligere kunne bare shapes fra Telemator-stensil benyttes).
– Både label og id kan velges (tidligere var kun label valgbar, men den ble kalt ID)

Nye utskrifter

 • Punkt > Valgt > Skjematikk for skjøtte ledere (krever Excel)
 • Punkt > Valgt > Skjematikk for linjer (krever Excel)
 • Punkt > Valgt > Vis traséer for kabler i punktet og kabler de er skjøtt mot i GIS/Visio/Nettdiagram…  med mulighet for å angi retning skjøt skal følges
 • Kabel/Innleide linjer > Valgt > Skjematikk for linjer (krever Excel)
 • Ny utskrift som startes fra GIS: «Tomme rør fra punkt» (tar ikke med rør som inneholder subrør eller kabler)

Noen utskriftsforbedringer

 • Ved utskrift av serie (for eksempel punktkort for mange punkt) kan ID-ene det ønskes utskrift for kopieres fra for eksempel Excel og limes inn i listen «Disse blir skrevet ut» (høyreklikk + Lim inn).
 • Punkt > Valgt > Punktkort

– Viser merknad for rack

 • Punkt > Valgt > Skjøtekort for kabler (tekstbasert)

– Kan vise trasé/rør på til-kabel
– Kan vise linje og type – Feilmelding hvis ulike linjer er skjøtt
– Filter på prosjekt (kun filter på fra-kabel (den til venstre)). Skjøt vises bare når minst en kabel har oppgitt prosjekt
– Forbedret rapportering der to skjøtte kabler har like mange ledere

 • Kabel > Alle > Kabler

– Kartposisjon for ende A og B kan skrives ut

 • Kabel > Valgt > Vis traséer for kabel og kabler den er skjøtt mot i GIS/Visio/Nettdiagram…

– Ny mulighet for å angi retning skjøt skal følges

 • Utstyr > Valgt > Utstyrskort

– Valgbar seksjon «Linjer som dette utstyret er spesiell ende for»
– Internkobling er valgfri kolonne i seksjon «Tilkoblinger til utstyret»

 • Utstyr > Valgt > Linje alias/telefonnummer på porter

– Nye kolonner: Referanse, tråder og merknad

 • Linje > Alle > Linjer

– Valgfri utskrift av kartposisjon for start og stopp-ende
– Valgfri utskrift av tjenester

 • Linje > Valgt > Linjekort

– Viser nå tekniker med fullt navn og epost.
– Serieutskrift: Kan skrive ut en utskrift pr linje istedenfor å samle valgte linjer i samme utskrift.
– Ruting detaljer i utstyr sortert på kort/port (var sortert på kabel/leder).
– Disponible linjer kan filtreres bort med alternativer
– Nytt filtrer på leiepris
– Valgfri utskrift av tjenester

 • Kunde > Valgt > Kundekort

– Organisasjonsnummer
– Valgfri utskrift av tjenester

 • Utskrift: Fil > Vis utskrift i Excel.  Tar «best fit» fra og med kolonne B.
 • Nytt menyvalg: Utvalgte utskrifter til fakturaunderlag

Eksport og import

 • Export/Import > Maler (nye menyvalg)

– Eksporter sammensatt fil med alle maler
– Fjern alle maler fra databasen

 • Export/Import > Importer utstyr og kort

– Ruting importeres for alle tilkoblinger (tidligere kun for de med signal)

 • Export/Import > Eksporter/Importer tabeller

– «Trasé rørskjøt» håndterer endring som påvirker en annen skjøt uten at den må slettes først.

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!