Telemator-2016

De fleste nyhetene i Telemator 2016

Status i dag

 • Arbeidsoppdrag: Viser nå linjer som kan nedkobles (der «planlagt nedkobles dato» er passert og «nedkoblet dato» er blank)
 • Funksjonen Naviger i adresser kan vise større nett enn før

Punktkartotek

 • Oppretting av nye punkt: Kan nå benytte maler
 • Ny funksjon for innlegging av adresse og kartposisjon direkte fra Google Maps
 • Nytt felt for registrering av Matrikkel-adresse (kommunenr./gårdsnr./bruksnr./osv)
 • Ny kabeltrunk-liste (når Trunkmodulen er aktivert)
 • Kabel-liste viser panel retning (ekstra opplysning som kan registreres på ODF når man finterminerer)
 • Arkfanen Rack: Listen har fått nytt høyremenyvalg: «Flytt rack med kabler og utstyr til et annet punkt»
 • Arkfanen Strømkurser: Liste har nye kolonner for «Status», «Installert dato» og «Elektriker»

Skjøt ledere i punkt

 • Nytt alternativ: Skjøt en leder (nyttig der du skjøter en fiber til hver kunde)
 • Valgt alternativ huskes til programmet avsluttes
 • Nytt valg under knappen «Skriv ut» for skjematikk i Excel

Rack i punkt

 • Ny knapp: Vis rack innhold

Zoom punkt

 • Alternativene ‘Vis rut stopp ende’ og ‘Vis skjøt stopp ende’ glemmes ikke lenger ved kartotekbytte
 • Sortering: Når øverste og nederste posisjon i rack ikke er oppgitt, sorteres det som om øverste ‘Pos i rack’ har lavest nummer
 • Nye kolonner:
  • Linje start/stopp ender
  • Linje stopp adresse2
  • Panel retning (ekstra opplysning som kan registreres på ODF når man finterminerer)
  • Kabel dato (etter kolonnen «Status»)

Trasémodul

 • Oppretting av nye traséer: Kan nå benytte maler
 • Skjøting av rør i punkt: Ny meny-knapp for «Skriv ut» med valg for å skrive ut skjøtelisten og skjematikk for skjøten

Kabelkartotek

 • Oppretting av nye kabler: Kan nå benytte maler
 • ‘Kabel-dato’ vises sammen med status i lister og utskrifter

Zoom kabel

 • Nye kolonner:
  • Start og stopp-ender for linjer
  • Adresselinje 2 for stopp-ende på linjer
  • Panel retning begge veier (ekstra opplysning som kan registreres på ODF når man finterminerer)

Kabel finterminering

 • Nytt felt: «Panel retning» (ekstra opplysning som kan registreres på ODF når man finterminerer)
 • Endring av «Panel (ODF) type» og «Retning» gjøres nå på alle kabler i samme panel

Kabeltrunk (trunkmodul)

 • Oppretting av nye kabeltrunker: Kan nå benytte maler
 • Ny fane i Punktkartotek for kabeltrunker (når kabeltrunk er aktivert)

Utstyrkartotek

 • Oppretting av nye utstyr: Kan nå benytte maler

Zoom utstyr

 • ‘Vis rut stopp ende’ og ‘Vis skjøt stopp ende’ huskes nå etter kartotekbytte (huskes til programmet avsluttes)
 • Nye kolonner:
  • Linje start og stopp-ender
  • Kabel dato (etter status)

Utstyrstrunk (trunkmodul)

 • Hovedbilde: Skjuler «overordnet port» port i listen
 • Hovedbilde: Viser hvilke punkt utstyret er plassert i i øverste overskriftslinje i horisontal visning
 • Hovedbilde: Kolonne «Inn/Ut» (add/drop fra trunk) viser nå finterminering for kabel ut av  punktet når linjen ikke er rutet på en add/drop port
 • Hovedbilde: 2 nye valg i høyreklikkmeny: «Gå til punkt» og «Gå til zoom punkt»
 • Ruting: Vis port bare en gang selv om den har mange pinner
 • Ruting: Rut på alle pinner hvis linje har nok mange tråder

Linjekartotek

 • Oppretting av nye linjer: Kan nå benytte maler

Kundekartotek

 • Oppretting av nye kunder: Kan nå benytte maler
 • Ny arkfane for prosjekt

Prosjekt

 • Karantenefunksjon (valgfri) som hindrer gjenbruk av slettet ID (Konfigurer Nettområde > Arkfane: Element ID, Alternativ: Ikke tillat gjenbruk av ID.
 • Nye felt for «Oppstart dato» og «Kunde ID»
 • Ny knapp for Overskriv kun blanke datoer

Forenklet drift fra utstyr

 • Spørsmål om å vise bare valgt utstyr eller alle utstyr i valgt punkt når du kommer fra Utstyrskartotek
 • Ruting kan slettes med Del-tasten

Nettdiagram

 • Forbedret filter for visning av kabler
  • Ny filtermulighet: Stopp ved punkt/utstyr av oppgitt type
  • Ny filtermulighet for å bare vise treet for valgt kabel ut fra utgangspunkt
  • Spesielt for startpunkt: Tegning av fiberskjøt viser også skjøt for kabler som filtreres bort av filter på retning.
  • Mer fleksibel filtrering på kabler, punkt og traséer (egne arkfaner)
 • Nytt filter for traséer
  • Alternativ for visning av skjøt skjematikk
  • Alternativ for visning av øyer uten forbindelse til valgt punkt
  • Alternativ for valg av antall nivåer som skal vises
  • Alternativ for valg av stopp ved punkt/utstyr av oppgitt type
  • Filter på en bestemt trasé ut fra utgangspunkt
  • Fleksibel filtrering på kabler, punkt og traséer (egne arkfaner)

Google maps integrasjon (trasémodul)

Dette er ikke en erstatning for et kartsystem, men en billig måte å komme i gang med geografisk registrering.

 • Viser registrert nett geografisk i Google maps (gratis kart) Traséer, kabler og linjer tegnes som rette streker mellom punkt
 • Punkt kan opprettes eller oppdateres med riktig adresse og kartkoordinat fra kartet
 • Traséer kan opprette mellom punkt i kartet
 • Rør kan opprettes og legges i rør ved hjelp av kartet
 • Kabler kan opprette i kartet
 • Linjer kan opprettes og rute i kartet
 • Oppslag og utskrifter i Telemator fra kartet

Utskrifter generelt

 • Mange forbedringer i program for visning av utskrift
 • Mulighet for å zoome trinnløst
 • Viser tekst som går utenfor valgt sidestørrelse og sideretning

Nye utskrifter

 • Punkt > Valgt > Vis skjøtte rør i nettdiagram
 • Punkt > Alle > Rack i alle punkt
 • Punkt > Alle > Vis punkt i nettdiagram for traséer
 • Utstyr > Alle > Vis utstyr i nettdiagram for traséer
 • Linje > Alle > Felles element for alle relaterte/redundanskontroll

Noen utskriftsforbedringer

 • Filter er forbedret i de fleste utskriftene med filter.
 • Utvalgte utskrifter med tilpassede alternativer > Utskrift med filter fra GIS
  • Rør fra punkt
 • Ny alternativdialog for å velge ‘Vis bare tomme rør’ og ‘Vis bare frie rør-ender’
  • Mottatte ID’er fra GIS kan redigeres med «Legg til via filter»
 • Nye menyvalg for Rack innhold (tilpasset punktkort)
  • Utskrift > Utvalgte utskrifter med tilpassede alternativer > Vis rack innhold i valgt punkt (Punktkort)…
  • Punkt > Valgt > Rack innhold…
   • Viser nå «Panel retning»
   • Viser kunde til utstyr i merknadskolonnen
   • Viser punkt adresse øverst
 • Punkt > Alle > Punkt
  • Ny fane (Utvalgte linjer) for å skrive ut alle punkt for valgte linjer
 • Punkt > Valgt > Punktkort finterminering:
  • Ny kolonne «Leder eier»
 • Punkt > Valgt > Skjøtekort for kabler:
  • Ny avkryssing for «Skjul ledere som inngår i skjøt ‘vist lenger opp’»
 • Punkt > Valgt > Skjematikk for skjøtte ledere:
  • Nye kolonner for «Leder eier» og «Linje dato»
 • Punkt > Alle > Datakvalitet > Status for punkt:
  • Teller nå antall skjøtebokser i hvert punkt
 • Kabel > Alle > Kabler:
  • Ny kolonne for «Antall disponible ledere»
 • Kabel > Alle > Kabler/Innleide med linjer og kunder
  • Filter er utvidet til å også dekke trasé, linjer og kunder
 • Kabel>Alle>Trekkliste
  • Valgfrie kolonner
  • Ny kolonne: Rack
 • Kabel > Alle > Leder eier/disponenter i kabler:
  • Nye kolonner for kabel ende A og B adresser
 • Kabel > Alle > Leder/linje eier konflikter:
  • Nye kolonner for kabel ende A og B adresser
 • Punkt > Alle > Punkt
  • Ny alternativdialog
 • Utstyr > Alle > Utstyr
  • Ny alternativdialog
  • Kan filtrere på alias
 • Linje > Valgt > Felles element for valgt linje/redundanskontroll
  • Flere nye kolonner med informasjon om linjer
 • Linje > Alle > Linjer/kunder
  • Ny alternativdialog
 • Utstyr > Alle > Kunder
  • Ny alternativdialog
 • Utskriftene «Varsling til berørte ved feil i xxx»
  • Viser DSN-navn i start/stopp ender

Eksport og import

 • Flett inn et annet nettområde» har fått ny knapp «Test først»
 • Testkjøring (teste import uten å skrive noe til databasen) er nå også mulig for sammensatt fil med mange tabeller.

Diverse

 • «Naviger i adresser» kan nå brukes på store databaser (begrensning fjernet).
 • Lisensnummer lagres pr nettområde i databasen.  Det gjør det enklere å ha en installasjon med flere lisensfiler.
 • Alle ny-kopi dialoger har endret oppførsel
 • Fil > Database vedlikehold > Konfigurer nettområde
  • Fane «Element ID»
 • Bedre konfigurering av ID for neste nye element
  • Fane «Adresse»
 • Bedre konfigurering av adresse ledetekster
  • Fane «Eier»:
 • Velg fra liste
 • Kabel/leder eier alternativ for å la skråstrek skille eier og leier.
 • Ruting > Mengdeopprett og rut linjer på skjøtte fibre mellom punkt
  • Ny funksjon som også kan kalles fra GIS med kallet PrintSelected(R)
 • Dobblet antall i historielister (Most recently used ID)
 • Støtte for 4K skjermer (High DPI)
 • Tilpasninger for 64bit Microsoft Office 2016 (Outlook server is busy problem)
 • Tilpasninger for Windows 10

Automation med brukergrensesnitt (for GIS)

 • GetProductVersion() – gir Telemator versjonsnummer
 • GetNetworkAreaPath() – gir komplett filnavn for å åpne valgt nettområde i Telemator
 • GetTracesBetweenPoints(ptA<tab>ptB)
 • AskInsertPoint(tab-separert liste med felt) – spør etter mal
 • AskInsertCableTrace(tab-separert liste med felt) – spør etter mal
 • AskInsertCable(tab-separert liste med felt) – spør etter mal
 • AskInsertCablePutIntoTraces(tab-separert liste med feltene End_A= og End_B=) – spør etter mal

Automation server (uten brukergrensesnitt)

 • Støtter alle ‘Sammensatt fil’ importer
 • Spesialimport (ta kontakt ved behov)
 • Spesialeksport (ta kontakt ved behov)

SQL Server

 • Overføring av Matrikkel (Adresseregister) til SQL Server har fått eget menyvalg: Fil > Database vedlikehold > Flytt matrikkel til –> SQL databaseserver
 • Bruker ODBC dersom en kompatibel driver er installert (Microsoft anbefaler nå ODBC og faser ut OLEDB for SQL Server).

 

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!