Telemator 2006

Noen av forbedringene i Telemator 2006

Punkt kartotek

 • Funksjon for forenklet ruting fra utstyr i et punkt
 • Mengde finterminering i RJ45-kontakter kan hoppe over ønskede ledere i kablene
 • Det er mulig å ta direkte utskrift av innholdet i listene
 • Arkfanen «Kabler»: Viser kabelkoder  Flere nye hurtigmenyvalg for navigasjon
 • Arkfanen «Traséer»: Hurtigmenyvalg for å navigere til motsatt ende av traséen
 • Arkfanen «Linjer»: Viser også linjer i utstyr som er plassert i punktet
 • Skjøtefunksjon for ledere/fibre:
  • Gir advarsel ved skjøt av feilmerkede ledere/fibre
  • Listen viser skjøttype og om kabelen har kveil i punktet
  • Nye hurtigmenyvalg for å registrere kveil, å se sammenhengende skjøtte ledere/fibre, og å fjerne skjøt i valgt intervall
  • Valg for om skjøt er i kassett eller i gjennomgående «hel leder/fiber»
  • Forbedret brukergrensesnitt for valg av kabel 1 og kabel 2 i listen

Zoom Punkt

 • Ytelsesforbedring merkes godt i store punkt
 • Nytt hurtigmenyvalg for å se og navigere i komplett skjøtstrekning for valgt leder/fiber
 • Nytt hurtigmenyvalg for å vise sammenhengende skjøt for valgt leder/fiber i GIS, Visio eller kabelnettdiagram
 • Nytt hurtigmenyvalg for å vise linje for valgt leder/fiber i kabelnettdiagram

Trasé kartotek

 • Ny funksjon for å kutte valgt trasé på en mye enklere måte (kopierer trasé/rør/kabler, valgfri skjøt av rør, endrer ender)
 • Ny funksjon for å legge nye rør basert på maler inn i mange traséer
 • Ny funksjon for enkel oppretting og innskjøting av kundetrasé fra avgrening eller fordeling
 • Mye mer oversiktlig valg av trasé via ende/adresse
 • Nytt hurtigmenyvalg viser alle skjøtstrekninger for valgt rør
 • Nytt hurtigmenyvalg for å opprette kabel fra mal og legge den i inn i valgt rør
 • Nytt hurtigmenyvalg viser sammenhengende rørskjøt i GIS, Visio eller kabelnettdiagram
 • Kalkulator for å beregne kabel lengde gjennom traséer er endret til å bruke kveilfunksjonen
 • Dialog for oppretting/sletting/endring av rør:
  • «Ser» og tar hensyn til skjøtte rør
 • Ny knapp for å vise hvilke rør som er skjøtt mot valgt rør
 • Skjøtefunksjon for rør:
  • Listen viser om rør er i bruk eller ikke
  • Nye hurtigmenyvalg for å fjerne valgt skjøt, opprette og legge ny kabel basert på mal i valgt rør, og å vise sammenhengende rørskjøt
  • Ny funksjon for å vise aktuell rørskjøt i GIS, Visio eller kabelnettdiagram
  • Forbedret brukergrensesnitt for valg av rør 1 og rør 2 i listen

Kabel kartotek

 • Ny funksjon for å kutte valgt kabel og fordele trasédeler på en mye enklere måte
 • Ny funksjon for registrering av kveiler
 • Mye mer oversiktlig valg av kabel via ende/adresse
 • Forenklet skjermbilde der unødvendige valg for linje er fjernet
 • Velg punkt og utstyr fra liste viser også eier
 • Velg kabel fra liste viser også prosjekt
 • Dialogen «Traséer for kabel»:
  • kan vise traséene i GIS, Visio eller kabelnettdiagram
  • ny knapp for å legge til mange traséer
  • har fått egen kolonne for kveil
 • Kalkulator for beregning av kabellengde viser antall registrerte kveiler

Zoom kabel

 • Fritekstsøk søker nå også i feltene eier, feilkode og merknad for hver enkelt leder/fiber
 • Mye mer oversiktlig valg av kabel via ende/adresse
 • Velg punkt og utstyr fra liste viser også eier
 • Velg kabel fra liste viser også prosjekt
 • Nytt hurtigmenyvalg for navigering i sammenhengende leder-/fiberskjøt
 • Nytt hurtigmenyvalg for utskrift av kabelnettdiagram for linje i valgt leder/fiber

Linje kartotek

 • Telefon nr er døpt om til «linje alias» for å kunne brukes i andre sammenhenger
 • Støtte for utfakturering av linjeleie (felt «Utleiepris/mnd»)  Dette kan rapporteres i utskrifter
 • Det er mulig å ta direkte utskrift av innholdet i listene

Kunde kartotek

 • Nytt enklere brukergrensesnitt for å knyte linjer og kunder sammen
 • Nytt enklere brukergrensesnitt for å oppgi leveringsadresse
 • Nye felt for adresse
 • Valgt linje i listen arves ikke lenger til andre kartotek (det var forvirrende)
 • Fletting av kunder kommenteres i fra-kundes merknad
 • Det er mulig å ta direkte utskrift av innholdet i listen

Ruting

 • Ikke fullførte aktiviteter rapporteres ved manuell ruting
 • Knapp for å redigere oppsett for ruting på kontakter hjelper bruker med innfylling når linje/kontakt type mangler

Utskrifter

 • Punkt-kort:
  • kan vise «skjøtt fra punkt merknad»
  • kan vise «skjøt stopp» i kombinasjon med «fra merknad»
  • kan intervallisere kontakter uavhengig av pinneplassering
  • er mye raskere med default alternativer
  • finterminering kan vise trasé og rør
  • kabler går via – viser nå også trasépunkt
 • Kryss-kort har mer oversiktlig visning av kontakter
 • Kabel-kort:
  • viser kveiler
  • har valgbar sammentrekking av ledere/fibre til par
  • kan vise linje referanse
  • kan vise kunder
 • Utstyr-kort kan vise kunder på porter
 • Linje-kort viser DNS-navn (manglet på utstyr med bare en IP-adresse)
 • Kunde-kort:
  • er ombygd slik at den ligner mer på Kunde kartotek
  • kan vise IP-adresser
  • kan beregne linjeleie for en fritt valgt periode
 • Kundebrev kan genereres ut fra Word-maler
 • Støtte for Microsoft Visio 2003 (automation, valgfrie rammer, valgfrie custom properties (pga hastighet) samt Telemator meny i Visio)
 • Flere Visio symboler
 • Ny utskrift: «Punkt status» viser om og hvordan punkt er i bruk
 • Linje katalog og linje/kunde katalog viser utleiepris for linjene
 • Trasé katalog:
  • kan vise antall og sum lengde traséer og rør av ulike typer
  • kan vise trasélengde for kabler fordelt på trasé type og eierskap
 • Kabel-katalog:
  • har valgfri sammentrekking av ledere/fibre til par
  • kan vise linje referanse
  • kan vise kunder
 • Kabel/Innleid linje – Økonomisum: viser bedre hva som blir summert

Nettdiagram

 • IP-adresser nå kun en gang ved flere linjer
 • Utstyr i punkt begrenses til kabel-ender ved hjelp av filteret
 • Nye valg i «Alternativer»:
  • Vise kveiler
  • Vise status (feil m m) for kabel
  • Vise fargekode for kabel
 • Nye hurtigmenyvalg:
  • Alternativer
  • Fjerne noder over valgt node
  • Naviger både til hoved- og zoom kartotekene i Grunnmodul
  • Naviger til trasé eller kabel i GIS/Grunnmodul
 • Port setting er med i kabelnettdiagram når utfyllt (NTK=Connector type)

Diverse

 • De siste IDene man har vært innom i de forskjellige kartotekene huskes selv om Telemator startes på nytt (den lille «pilned-knappen» på knappene for å søke)
 • Dialog for prosjekt kan også vise punkt, traséer og utstyr i prosjektet og navigere direkte til den som blir valgt av de
 • Fjernet Verktøy-meny (globale eksterne koblinger er flyttet til Rediger-menyen)
 • Default er endret fra kobber til fiber i Kabel kartotek og Helautomatisk ruting
 • Default finterminering ledetekst er endret fra Rack/Rad/Pli/Pos til Rack/Pos/Panel/Pin
 • Mengde endring av ID har fått valgfri bruk av neste ledige ID
 • Størrelsen på dialogene huskes til neste gang man kommer inn i dialogen
 • Status i dag: Bestilling og feil lister viser nå også kunde navn
 • Diverse arvede svakheter fra Telemator 2005 er rettet
 • Utskriften Vis traséer for kabelen i GIS/Visio/Nettdiagram viser nå kabler i GIS hvis trasémodulen mangler

Automation (Kommunikasjon med GIS)

 • Flere nye kall gir nye muligheter fra GIS

Eksport/Import

 • Ny funksjon for å importere ID endringer
 • Import av endringer for kabel tillater nå endring av ende A og B
 • Ny mulighet for eksport/import av kabler i traséer
 • En del eksport/import feltvalg er ombygd

SQL Server database

 • Enklere å oppgradere Telemator med SQL Server databaser
 • Stabilitetsforbedringer
 • Diverse forbedringer

 

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!