Telemator 2013

De viktigste forbedringene i Telemator 2013

Punktkartotek

 • Ny fane for «Kunder med leveringsadresse her» (liste nederst i kartoteket)
 • Leiedetaljer – nye felt: Valuta og etableringskostnad
 • Liste med linjer: Hurtigmenyvalg for å skjule disponible linjer
 • Globalt søk på rack, panel, boks via hovedmeny Gå til > Naviger via kabelfinterminering -Rack / Panel / Boks
 • Fritekstsøk på rack, boks/panel/plint
 • Slett-funksjon har fått knapp for å vise valgte punkt i GIS før sletting
 • Funksjon for å flette to punkt justerer nå autoskjøt før fletting slik at konflikter unngås
 • Støtte for lokale SWEREF 99 kartposisjoner (svensk lokal standard)
 • Dialogen for rack i punktet: Listen har nå valg i hurtigmenyen for å vise rack innhold
 • Det er mulig å legge inn kunde (der en kunde leier et helt rack) og merknad for rack

Zoom punkt

 • Menyvalg: » Vis feilsted når du vet avstanden til feilen» i hurtigmenyen støtter nå også feilsted uten registrert trasé
 • Mye bedre ytelse i funksjonen «Vis stopp ende for ruting». (Linjer med ruting på flere enn 2000 ledere tas ikke med pga ytelse)
 • Globalt søk på rack, panel, boks via hovedmeny Gå til > Naviger via kabelfinterminering -Rack / Panel / Boks
 • Fritekstsøk på rack, boks/panel/plint
 • Valgfri visning av rut eller skjøt stopp ende
 • Multiselect i listen gir bedre kontroll ved utskrift av listen
 • Listen har fått flere kolonner og ny kolonnerekkefølge
 • Sortering på kolonnen «adresse» og «kunde» er nå mulig
 • Sortering på finterminering plasserer nå tamper nederst i listen

Skjøt ledere i punkt

 • Ny funksjon for enkel redigering av skjøteboks. Hurtigmeny > Rediger skjøteboks

Trasékartotek

 • Ny kopi med alternativ «økende punkt/utstyr i endene» viser id for neste punkt/utstyr
 • Slett-funksjon har fått knapp for å vise valgte traséer i GIS før sletting
 • «Velg fra liste» (søkedialogen) har fått kolonner for trasélengde, type og adresser for endepunkt
 • Fritekstsøk kan søke i adresse for ende A og B
 • Funksjonen for «Rediger > Kabel i trasé > Helautomatisk plassering av alle kabler i prosjekt i traséer» er mye raskere enn før
 • Internkabler og kabler uten ender rapporteres
 • Meny «Rediger > Trasé > Legg inn rør i flere traséer»: Funksjonen kan nå legge rør som subrør i angitt rør. Funksjonen husker fra/til ender slik at disse ikke må legges inn hver gang
 • Dialog for registrering av rør: Kan vise skjøtte rør i GIS/Visio/Nettdiagram (hurtigmeny og knapp)
 • Funksjon for å vise sammenhengende rørskjøt er flyttet til hurtigmeny i listen
 • Multiselect i listen gir bedre kontroll ved utskrift
 • Multiselect i listen gir mulighet til å slette mange rør i en operasjon

Kabelkartotek

 • Ny kopi m

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!