Telemator 2008

Noen av forbedringene i Telemator 2008

Punkt kartotek

 • Import av utstyr fra Punkt kartotek fyller inn ‘plassert i punkt’ feltet
 • Listen for kabler: Nytt valg i hurtigmenyen for å kutte valgt kabel
 • Listen for traséer: Nytt valg i hurtigmenyen kutte valgt trasé
 • Listen for linjer viser nå linjens servicenivå (SLA)
 • I listen for linjer kan mange linjer velges og skrives ut i samme kabelnettdiagram (hurtigmeny)
 • Nytt felt for ”bruk/funksjon”
 • Nytt datofelt for ”i drift”
 • Feltet kartreferanse er fjernet fordi kartposisjon benyttes nå (eventuelt innhold flyttes til bruk/funksjon)

Skjøt ledere i punkt

 • Nye kolonner for kabel kode, fargekode og kabel merknad
 • Nye valg i listens hurtigmeny for å velge kolonner og rekkefølge
 • Etter endring av kveil for kabel i trasé tilbys kabellengdekalkulatoren

Zoom punkt

 • Avkryssing for å vise rut/skjøt stopp ende og adresse istedenfor kabel ende (anbefales!)
 • Kolonnen ”status” viser nå dato for linjens aktuell status
 • Ny kolonne for linjens servicenivå (SLA)
 • Internkabler har bedre parvis presentasjon
 • Nytt valg for mengderuting av mange linjer i valgt kabel i listens hurtigmeny
 • Nytt valg for å gi nytt navn til rack i listens hurtigmeny
 • Ny funksjon for å opprette og slette lasker i listens hurtigmeny
 • Nytt valg for å opprette og rute en linje i listens hurtigmeny
 • Nytt valg for å velge linje og gå til linje kartotek i listens hurtigmeny

Trasé kartotek

 • Etter ‘Legg inn rør i flere traséer’ tilbys kabellengdekalkulatoren
 • Når et rør får ny ID tilpasses ID automatisk for alle subrør
 • Når skjøtt rør får ny ID tilbys tilsvarende automatisk omdøping av alle skjøtte rør
 • Endring på ett rør synkroniseres til alle ‘helt rør’ skjøtte
 • Kopi av trasémal kopierer også malkabler i denne
 • Nytt valg for å bytte kabel-retning for valgte kabler i listens hurtigmeny
 • Kabel kan nå gå frem og tilbake i samme trasé, men ikke i samme rør
 • Forbedret funksjon for automatisert plassering av kabel i traséer
 • Ny funksjon for automatisk valg av trasé for alle kabler i et prosjekt

Skjøt rør

 • Nye valg i listens hurtigmeny for å velge kolonner og rekkefølge
 • Mulig å skjøte rør mot annet rør i samme trasé

Kabel kartotek

 • Ny kabeltype lask/jumper
 • Innleide linjer har 4 nye datofelt for første betaling
 • Kveiler kan endres fra kabellengdekalkulator (mest for GIS)
 • Dialogen for kutt kabel og velg traséer har nå valgfri høyde
 • Dialogen for kabel fargekoder har nå valgfri høyde

Zoom kabel

 • Kolonnen ”status” viser nå dato for linjens aktuell status
 • Ny kolonne for linjens servicenivå (SLA)
 • Nytt valg for å velge linje og gå til linje kartotek i listens hurtigmeny
 • Nytt valg for å redigere eier/disponent for hver leder i listens hurtigmeny
 • Nytt valg for å opprette og rute en linje i listens hurtigmeny

Utstyr kartotek

 • Nytt felt for ”bruk/funksjon” og ”status”
 • Nytt felt for og ”status”
 • Nytt datofelt for ”i drift”
 • Forenklet drift fra utstyr er nå tilgjengelig fra verktøylinjen i utstyr kartotek
 • Ved kopi av kort kopieres nå overordnet port relasjoner mellom porter innenfor samme kort
 • Dialogen for import av utstyr har fått egen knapp for å velge utstyrsmal

Zoom utstyr

 • Kolonnen ”status” viser nå dato for linjens aktuell status
 • Ny kolonne for linjens servicenivå (SLA)
 • Hurtigmeny: Nytt valg for å opprette og rute en linje
 • Hurtigmeny: Nytt valg for å velge linje og gå til linje kartotek

Linje kartotek

 • Nytt felt for demping
 • Nytt felt for prosjekt
 • Ordet telefon gjeninnført: Alias/telefon
 • Hver linjefeil kan tildeles egne eksterne linker
 • Liste for relaterte linjer viser linjenes servicenivå (SLA)

Kunde kartotek

 • Utskrift av kabelnettdiagram og linjekort fra listens hurtigmeny
 • Listen viser nå linjenes servicenivå (SLA)
 • Stor ytelsesforbedring for kunder med mange linjer (spesielt på SQL Server)

Automatisert ruting

 • Nytt brukergrensesnitt
 • Stor ytelsesforbedring for ”Foreslå ledere (automatisk ruting)” (spesielt på SQL Server)
 • Ny parvis visning
 • Arkfaner for å se enten kabel/ledere eller finterminering inn og ut i punkt
 • Med ”Legg til leder” kan du nå velge fra en liste som viser alle ledere i valgt punkt og hvor de er skjøtt frem til.
 • Du kan velge om du vil benytte ledere med en annen eier enn linjen

Manuell ruting

 • Kryssnummer erstattes av kryss-informasjon som gjør det lettere å vise hvilke klemmer en bestemt krysskoblingstråd går mellom i en stjernekobling med flere krysskoblingstråder
 • Når linje eier avviker fra leder eier (eventuelt arvet fra kabel) gis det en advarsel for å unngå utilsiktede leieforhold
 • Når kryss-informasjon endres for en leder får andre ledere med samme finterminering og linje automatisk samme endring

Forenklet drift fra utstyr

 • Utstyr kan opprettes basert på mal og plasseres i «Til ende» med listens hurtigmeny
 • ’Forenklet ruting’  er forbedret, kan velge par og har flere valg i ”kabelfilteret”
 • ’Automatisert ruting’ har fått nytt brukergrensesnitt, se detaljer under overskriften ’Automatisert ruting’

Aktiviteter

 • Alle aktiviteter får nå sin unike ID
 • Nye felt for tekniker, merknad og logg
 • Listen viser hvem som har opprettet aktiviteten og når
 • Aktiviteter kan redigeres fra listen som viser alle aktiviteter

Nettdiagram

 • Nettdiagram kan nå tegnes fra venstre mot høyre (tidligere bare oppover)
 • Tegning fra venstre viser kabel-id under punkt
 • Ny metode for plassering av punkt gjør store kabelnett mer oversiktlig
 • Kabellengde påvirker nå hvor punkt skal plasseres
 • Tidligere sentrering og komprimering er fjernet for å gi bedre oversikt
 • Kabelgater tegnes mer kompakt for å redusere størrelsen på tegningen
 • Ny markør (for å panorere)
 • Vist utsnitt kan kopieres til Windows utklippstavle i vektorformat (EMF)
 • Nettdiagram for linje viser linje merknad nederst på utskrift og tar med relaterte linjer
 • Nettdiagram for linje viser tidspunkt for endret finterminering i forbindelse med fiberskjøt
 • Nytt alternativ for å vise Kabel merknad (første del)
 • Flere alternativer for hva som skal vises

Nye utskrifter

 • Excel-skjematikk for kabler som er skjøt
 • Excel-skjematikk for rør som er skjøt
 • «Vis rør» for valgt punkt viser hele skjøtstrekningen i kabelnettdiagram, Visio eller GIS
 • «Vis rør» for valgt trasé viser hele skjøtstrekningen i kabelnettdiagram, Visio eller GIS
 • Lederkapasitet mellom punkt kan benyttes for å finne flaskehalser i kabelnettet
 • Leder eiere/disponenter i kabler
 • Leder/linje eier konflikter i kabler kan benyttes som fakturaunderlag for utleie av kobber/fiber.
 • Mulige feil i ruting viser hvor en linje er rutet flere ganger i samme kabel (flere tester blir lagt til ved behov)

Diverse utskriftsforbedringer

 • Utskrifter for de vanligste oppgavene er tatt med i to nye valg øverst i utskriftsmenyen for å gjøre det enklere å orientere seg i den store mengden av utskrifter
 • Utstyr og port kataloger viser priser på siste side
 • Felt for utstyr inventory er tatt med i utstyrkatalog
 • Utstyrkatalog kan sorteres på utstyr, adresse og IP-adresse
 • I drift dato er med i utstyr- og punktkort
 • Kabelkort og innleid katalog har fått nye felt for innleide linjer
 • Linjens servicenivå (SLA) er med i kabelkort
 • Utstyrkatalog har fått filter på IP-adresse
 • Kabelkort har nytt alternativ for å vise leder eiere/disponenter
 • Linjekatalog har nytt alternativ for å skrive ut bare linjer uten ruting
 • Filter på kabelskjøt skjematikk
 • Rørskjøt skjematikk viser hvilke kabler (med størrelse og lengde) som ligger i røret
 • Utskriftsfilter på aktiviteter
 • Kabelkort viser mer informasjon om ledere og har flere valgfrie kolonner
 • Punktkort viser mer informasjon om ledere og har flere valgfrie kolonner
 • Excel skjematikk gir feilmelding ved stjernekobling

Import/eksport

 • Eksport har fått filter for å gjøre det mulig å eksportere bare deler av en tabell
 • Eksport kan nå gjøres direkte til Excel slik at Excel importveiviser unngås
 • Tabell for leder feil, eier og merknad er slått sammen med tabell for leder ruting
 • Import kan nå benyttes til å endre hvilket element en aktivitet er knytt mot
 • Prosjekt kan eksporteres og importeres
 • Eksport av valgt linje til CACAO (for kabeltv beregning og optimalisering)

Diverse

 • Kartotek viser hvem som opprettet elementet og når – tidligere ble bare siste endring vist
 • Mulig å skru av trasé kartotek i «Konfigurer kabelnettområde»

Automation

 • Kallet SplitCable erstattes av 2 nye kall: CopyCable og SplitCableInPoint
 • Kallet SplitCableTrace erstattes av 2 nye kall: CopyCableTrace og SplitCableTraceInPoint
 • Nye kall til Telemator for å opprette og bytte kabelnettområde
 • Nytt kall fra Telemator informerer GIS når kabelnettområde byttes (Event_OpenedNetworkArea)
 • Nytt kall til Telemator for å slå sammen kabelnettområder med valgfri fletting av ExtSysId
 • Nytt kall til Telemator for å vise linje i kabelnettdiagram (ShowCircInNetdiag)
 • Når kabel slettes får GIS beskjed om hvilke traséer kabelen gikk i slik at slik informasjon på kartet kan oppdateres umiddelbart
 • Nytt kall til Telemator for å starte import fra en importfil (ImportTablesFromFile)
 • Nytt kall fra Telemator overfører data til skaretegning i GIS (ShowDucts)

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!