Telemator 2019

Forbedringene i Telemator 2019

Prosjektkartotek

 • Alle punkt, kabler, traséer som tilhører et prosjekt kan lyses opp i kart (klikk her for hjelp)
 • Høyremenyvalg for å endre valgte (multiselect) via importfil

Ordrekartotek (egen modul)

 • Kan opprette arbeidsoppgaver (fortløpende i en arbeidsprosess) i maler (TEMPLATE-) (klikk her for hjelp)

Punktkartotek

 • Nytt felt for ‘Etasje’ som brukes for innendørs kabelnett. Plantegning for hver etasje kan legges i ‘Telemator Google Kart’ og man kan registrere punkt og kabelstiger/gater (traséer) derfra (klikk her for hjelp).
 • Ny funksjon for Geokoding av adresser (bruker Google tjeneste til å finne kartkoordinat for oppgitt adresse). Trykk på høy knapp til høyre for adresselinje 2, adresselinje 3 og kartposisjon  for å finne denne funksjonen. (klikk her for hjelp)
 • Funksjonen ‘Søk i Matrikkel’ (høy knapp til høyre for adresselinje 2, adresselinje 3, kartposisjon og matrikkelfeltet), kan nå søke på gate uten at kommune oppgis (klikk her for hjelp).
 • Knapp ‘Leiedetaljer’ endret til ‘Vis Mer’
  • Ny fane ‘Tilleggsinformasjon’ som viser Ekstrafelt 1,2,3
 • Adkomst- og Merknadsfeltene vises med egne arkfaner over listen nederst. Dette for lettere å se all tekst i feltet når man blar i kartoteket og har punkt med mange selvdefinerte felt i disse feltene.
 • Utvidet felt for måler-id
 • Sletting:
  • Bedre informasjon om årsak når punkt ikke kan slettes
  • Gjentatte spørsmål ved mengdesletting kan unngås med ny avkryssing «[x] Ikke spør igjen»

Zoom punkt

 • Stor forbedring i ytelse på visning av og ruting i fibre som er «sammenhengende skjøtt»
 • Kunde kontakttelefon tilgjengelig i valgbar (normalt skjult) kolonne
 • Multiselect for å fjerne kabler av type «JUMPER»
 • Funksjon for å vise feilsted viser eier på leder og trasé (klikk her for hjelp)

Skjøt rør i punkt

 • Nytt høyreklikk menyvalg ‘Gi felles ID til sammenhengende skjøtte rør’. Funksjonen tar utgangspunkt i ID på valgte rør og finner første ledige ID som ikke finnes fra før i noen av traséene som valgte rør har sammenhengende skjøt gjennom (klikk her for hjelp).

Trasékartotek

 • Nytt menyvalg: Rediger > Kabel i trasé > Opprett traséer for kabler som mangler det. Nyttig når man har et nett med bare punkt og kabler og ønsker å lage traséer for kablene (klikk her for hjelp).
 • Viser eventuell ‘etasje’ fra Punktkartotek i ende A og B
 • Rediger > Trasé > Kutt trasé: Kan nå også kutte TRACK-traséer uten ende A og B (klikk her for hjelp)
 • Ny knapp i verktøylinje for ‘Nettdiagram for traséer’ (med utgangspunkt fra ende A og 2 nivåer i begge retninger) (klikk her for hjelp)
 • Gjentatte spørsmål ved mengdesletting kan unngås med ny avkryssing «Ikke spør igjen».
 • Nytt felt for ‘Anvendelse’ (bruk) på rør (klikk her for hjelp).

Kabelkartotek

 • Ny knapp i verktøylinje for ‘Nettdiagram for kabler’ (med utgangspunkt fra ende A og 2 nivåer i begge retninger)
 • Funksjon for å foreslå traséer mellom endene på valgt kabel er nå dobbelt så rask som før
 • Gjentatte spørsmål ved mengdesletting kan unngås med ny avkryssing «Ikke spør igjen»
 • Viser eventuell etasje fra Punktkartotek i ende A og B

Zoom kabel

 • Vesentlig bedre ytelse på visning av og ruting i fibre som er «sammenhengende skjøtt»
 • Kontakttelefon for kunde er tilgjengelig i valgbar (normalt skjult) kolonne

Utstyrkartotek

 • Gjentatte spørsmål ved mengdesletting kan unngås med ny avkryssing «[x] Ikke spør igjen»

Zoom utstyr

 • Kontakttelefon for kunde er tilgjengelig i valgbar (normalt skjult) kolonne

Linjekartotek

 • Arkfanen ‘Kunde’ (listen nederst) viser Kunde ‘kontakttelefon’ i valgbar kolonne (normalt skjult)
 • Arkfanen ‘Punkt med ruting’ – viser nå finterminering både ut og inn av punkt ved skjøt (selv om de er like)
 • Gjentatte spørsmål ved mengdesletting kan unngås med ny avkryssing «Ikke spør igjen»

Ruting

 • «Foreslå ledere» i «Automatisert ruting» har blitt adskillig raskere

Kundekartotek

 • Gjentatte spørsmål ved mengdesletting kan unngås med ny avkryssing «Ikke spør igjen»

Tekstutskrift visning

 • Egen knapp for liggende/stående utskrift

Nettdiagram

 • Nytt alternativ for visning av ‘Trasé/Rør’ på trasé under boksene
  • Viser alle rør i traséen
  • Viser kabler i rør
 • Alternativ ‘Rør og kabler’ er endret til ‘Rør og snitt’
  • Mengden tekst er kraftig redusert fordi rør og kabler er flyttet til nytt alternativ ‘Trasé/Rør’ som har en bedre visning (jfr. pkt over)
 • Egen knapp for liggende/stående utskrift
 • Egen avkryssing for modell og eier
 • Endret sortering av punkt med lange kabler gjør visningen mer kompakt og oversiktlig
 • Viser etasje (hvis det er registrert i Punktkartotek)
 • Vertikal sentrering av skjøt skjematikk inni punkt
 • Bedre ytelse
 • Skjøt for alle kabler blir ikke vist i start-enden når det er filtrert på «Vis kun 1 kabel på første nivå»
 • Skjøt skjematikk tar med innleide linjer
 • Bugfix:
  • Nettdiagram > For linjer med start/stopp ende: Det var ikke mulig å velge startpunkt uten å ha linjer i listen (ingen linjer=alle)
  • Skjøt skjematikk viste tamp-symbol for kobber-kontakter der pinne ikke var oppgitt

Telemator Google Kart

Telemator Google Kart er et billig og enkelt alternativ for å komme i gang med kartregistrering.   Den inngår i Trasémodulen.  Trenger du noe kraftigere anbefaler vi imidlertid en 3. parts kartmodul.

Telemator Google Kart har fått følgende nye funksjoner:

 • Egen knapp på verktøylinje i alle hovedkartotek
 • Mulighet for etasjer i bygninger (klikk her for hjelp):
  • Plantegninger i .png format for hver etasje hentes fra både https://mxdata.no/ og lokal mappe c:\Telemator\Lib\map\floor\ og konfigureres med menyvalg: Fil > Database vedlikehold > Konfigurer nettområde > Arkfane: Google kart
  • Etasjevelger i kartet benyttes for å velge plantegning og skjuler nett som ikke tilhører valgt etasje
  • «Kutt trase» og «tegne ny trase til» forholder seg kun til punkt i etasjen som er valgt
 • Alternativ farge på traséer med utvalgte trasé-typer kan konfigureres med menyvalg: Fil > Database vedlikehold > Konfigurer nettområde > Arkfane: Google kart (klikk her for hjelp)
 • Nytt måleverktøy for å måle lengde på trasé og andre ting
 • Trasé lengde vises kontinuerlig mens du tegner
 • Norgeskart med grenser er endret til WMS-kart med store tiles for å begrense trafikken på nettet
 • Alternativ i Telemator for å ikke overføre TRACK- punkt og traséer til kartet (pga ytelse kan de nå utelates) (klikk her for hjelp)
 • Menyvalg i kartet ‘Rediger > Slå sammen 2 valgte punkt’ og ‘Rediger > Slå sammen 2 valgte traséer’ sørger for at ID med høyest nummer blir foreslått slettet (klikk her for hjelp)
 • Nytt menyvalg for å starte NKOM sin Radio Link Planner mellom to valgte punkt (klikk her for hjelp)
 • Ny knapp i TRACK- punkt for å flytte valgt punkt til posisjon for TRACK-punkt
 • Bugfix:
  • Visning i kart feilet når ID inneholdt bokstaven ‘|’
  • Siste segment av trasé med knekkpunkt nært ende a/b ble ikke alltid tegnet
  • Minimumslengde på trasésegment som lagres er endret fra ca 1 meter til ca 30 cm
  • Rutenett som samler punkt under samme markør er endret fra 1x1m til 10x10cm

Noen utskriftsforbedringer

 • Utskrifter for varsling av berørte (Utskrift > xxxx > Valgt > Varsling til kunder med linjer i xxxx):
  • Valgfri visning av disponible linjer (i linje-oversikten). Disponible linjer har aldri vært grunnlag for kunder og varsling.
 • Utskrift > Punkt > Valgt > Punkt
  • Viser Ekstrafelt 1,2 og 3
 • Utskrift > Punkt > Valgt > Panelkort – Fiber fra ODF til endepunkt (Excel)
  • Ny kolonne for rør type
 • Utskrift > Punkt > Valgt > Krysskort
  • Ny avkryssing for ‘Fra panel retning’
 • Utskrift > Punkt > Valgt > Skjøtekort for kabler (tekstbasert)
  • Ny kolonne for fra kabel
 • Utskrift Trasé > Alle > Trasé
  • Kan vise kabelkode
  • Kan vise utvalgte kun i kart
  • Filter utvidet med rør og kabel
 • Utskrift Trasé > Alle > Datakvalitet
  • Stor ytelsesforbedring.
  • Kan nå også brukes til å markere disse i kartet:
   • «Vis traséer mellom punkt uten rør…»
   • «Vis traséer mellom punkt uten kabler…»
   • «Vis traséer mellom punkt med rør, uten kabler…»
   • «Vis traséer mellom punkt med minst ett tomt rør…»
  • Utskrift Kabel > Valgte > Kabelkort
   • Forbedret visning av finterminering og ruting
  • Utskrift Kabel > Alle > Kabler
   • Kan vise utvalgte kun i kart
  • Linjer > Alle > Linjer
   • Ny avkryssing for å vise all ruting i kabel under hver rad med linjeinformasjon
   • Ny valgfri filterkolonne for å enklere kunne filtrere i Excel
   • Kan vise utvalgte kun i kart
   • Stor ytelsesforbedring ved filter på alias/telefon
  • Linjer > Alle > Vis kabler/traséer for linjer i GIS/Visio/Nettdiagram
   • Ny fane med avkryssing for å legge til linjer som er relaterte, linjer som valgt linje er rutet gjennom og linjer som er rutet gjennom valgt linje
  • Utskrifter med filter fra GIS
   • Nye knapper for Punktkort og Kabelkort
  • Feltet ‘Etasje’ er med på flere utskrifter
  • Fil > Database vedlikehold > Vis endringslogg
   • Kan vise endringer i motsatt rekkefølge (nyeste hendelser først)

Eksport og import

 • Eksport/Import > SOSI > Eksporter
  • Valgfritt koordinatsystem (UTM 31..36 + Geografisk). Tidligere var det kun geografisk.
 • Eksport/Import > Eksport/Import av tabeller
  • Punkt eksport tar med ekstrafelt 1, 2 og 3
  • Import av kabel finterminering/skjøt deler opp og sletter intervall (deltermineringer) i databasen før import for å gjøre intervall-import mer forutsigbar.
  • Import av kabel finterminering/skjøt slår sammen intervall der det er mulig etter import for å gjøre det mer oversiktlig
  • Import av kabel finterminering/skjøt gir feilmelding når oppgitt posisjon er et tall utenfor lovlig område
  • Import av porter på utstyr kunne ikke redusere pinner når ubrukt pinne hadde rad i databasen. Det er fikset.
  • Ny sammensatt fil for spesialimport som oppretter utstyr med utgangspunkt i maler og legger inn forutbestemte ID’er: CREATE_FROM_TEMPLATE<tab>EQUIPMENT<tab>TEMPLATE-valgfri_mal<tab>ID_for_nytt_utstyr. Seksjonen med teksten «EQUIPMENT» betyr at det er en mal for utstyr.  Filen importeres med menyvalget for import av sammensatt fil.
  • Støtte for databaseversjon i sammensatt fil slik at versjonskontroll kan gjøres ved import. Eksempel: ImportSettings (i kolonne A) DbVersion=19.0.001 (i kolonne B) Importdirektivet plasseres i en av radene før første raden med importdata.
 • Nytt menyvalg: Eksport/Import > Eksporter sammensatt fil > En valgt linje med punkt, kabler, traséer etc. Nyttig for å motta komplett informasjon om en innleid linje (mørk fiber) fra underleverandører som kan importeres rett inn i egen database.  Den inneholder alle punkt, traséer, rør og kabler som linjen går igjennom hos underleverandøren (klikk her for hjelp).
  • Eksporterer også TM_POINTS og TM_TRACES fra TelMe når databasen ligger i SQL Server
  • Filen fra denne eksporten importeres med menyvalget for import av sammensatt fil
 • Eksport/Import > Netadmin > Import
  Har fått et tillegg for å se sammenhengen mellom utstyr i utskriften «Nettdiagram for linje» gjennom hele stamnettet fra kundesvitsj til PE-ruter (mao.: en kundelinje kan nå vises hele veien fra kundeterminering til PE-ruter):

   

  • Fase 1: Importer alle utstyr i NETADMIN_CIRCUIT_EQ2EQ_V1
   setter alle porter til trådløs
   setter alle til-porter til overordnet
   Lagrer utstyr-id til fase 2.
  • Fase 2: Går igjennom alle utstyr importert i fase 1 (kun de fra EQ2EQ, ikke de fra EQ2DELIV)
   Relaterer alle porter som ikke er overordnet til en overordnet port (hvis det er flere velges en og de andre ignoreres)
  • Fjerner «trådløs alternativet» fra porter som er patchet innenfor samme punkt
  • Fjerner «trådløs alternativet» fra port når linjens start- og stopp-ende er i samme punkt

Diverse

 • Menyvalg: Hjelp > Bruk online hjelp
  • Velger web-basert hjelp istedenfor lokal hjelpefil når man benytter F1 og hjelpeknappene rundt om i programmet
 • Menyvalg: Fil > Database vedlikehold > Konfigurer nettområde
  • Endringer i disse dialogene logges nå i endringsloggen
  • Ny avkryssing i arkfanen «Diverse»: «Fyll inn dagens dato som ‘i drift/lagt’ dato for nye punkt, traséer, kabler og utstyr»
 • Menyvalg: Eksport/Import > «Erstatt TEMPLATE-TM- maler med nye fra mxdata.no» endret til «Hent nye TEMPLATE-TM- maler fra mxdata.no»
 • Funksjon «Naviger i/vis sammenhengende skjøt» har nye kolonner for:
  • Finterminering
  • Kabel størrelse og type
 • Spørsmål ved mengdesletting har fått avkryssing for «Ikke spør igjen»
 • Ny ID førsøker i 20 sec å lage ny ID basert på input. Går deretter over til å bruke konfigurert ID eller default «auto id»
 • Nytt menyvalg: Fil > Database vedlikehold > Admin: Lag dummy-traséer for alle kabler med type ‘innleid linje’ eller ‘radiolinje’ (For Vattenfall sin ‘Powel Explorer’ som ikke forstår ShowCableTraces<tab>LeasedIn:CABLE1<tab>TRACE1<tab>TRACE2)
 • Serie-filter: Høyreklikk > Legg til alle
 • Serie-filter for kundekort: Høyreklikk > Legg til fra filter
 • Oppstartsparametere kan nå legges i Telematw.ini [StartupParameters] som et alternativ til kommandolinjen
 • Dialog for å vise merknad i stort vindu har fått valgfri Courier font og tekstbryting

Automation med brukergrensesnitt (for GIS)

 • Nytt kall SpliceCoreAutoIfOnly2Cables(punkt<tab>fra fiber[<tab>til og med fiber])
 • Bedre feilmeldinger til GIS ved exception
 • Mulig å henvise WindowClassName til registry HKEY_CURRENT_USER når WindowClassName ikke er lik for alle brukere. Registry key er valgfri, men må starte med HKEY_CURRENT_USER. Eksempel for filen DDE.INI :
  WindowClassName=HKEY_CURRENT_USER\Software\company\app

Automation server (Telemator uten brukergrensesnitt)

 • Krever vedlikeholdsavtale
 • Nye kall for kartserver.no
  • GET/telemator/points/{url encoded id}/FreeCoresStopEnd
  • POST /telemator/MakePrint/NetdiagCircuit {«Filter»  : { «Circuit» : [«10000» , «10001»] }, «Options» : { «ShowFiberSpliceDetails» : true|false, AddCirc_Superior» : true|false }, «FileFormat» : «pdf»}
  • POST /telemator/MakePrint/CircuitCard {«Filter»  : { «Circuit» : [«10000» , «10001»] }, «Options» : { «ShowFiberSpliceDetails» : true|false,  AddCirc_Superior» : true|false }, «FileFormat» : «pdf»}
 • PDF utskrift via Automation/Json for kartserver.no
  • Tidsforsinkelse på 60 sekund ved manglede lisens er fjernet
  • Ved bruk av ‘Microsoft Print to PDF’ avsluttet nettdiagram før PDF var klar. Telemator venter nå i inntil 2 sekunder på filen etter at Netdiag.exe har avsluttet.

RESTserver

 • Støtte for Java 9, 10 og 11 (i tillegg til Java 8). Java 7 støttes ikke lenger.
 • Kall som er endret for å kunne hente alle eller utvalgte (tidligere bare en og en):
  • /GET/telemator/points/
  • /GET/telemator/equipment/
  • /GET/telemator/traces/
  • /GET/telemator/cables/
  • /GET/telemator/circuits/
  • /GET/telemator/customers/
 • http://localhost:8080/telemator/circuits/1000/routing viser nå også
  «Cable» : [{«Cable» : «K1», «End_A» : «XX», «End_B» : «YY»}] «computed_Path» : [
  {«End» : «XX», «IsEquipm» : 0, «Type»:»xxx», «computed_Lvl» : 1 },
  {«End» : «YY», «IsEquipm» : 0, «Type» : «xxx», «computed_Lvl» : 2}]
 • fra overordnet port: computed_TR_Card, computed_TR_Port, computed_TR_First_Circuit
 • fra kabel: computed_Circuit, computed_Wire, computed_Xinfo

SQLite innebygd filbasert database

 • Støtte for .dbf filer er fjernet med unntak av at disse filene (inntil videre) automatisk konverteres til SQLite. Frittstående program TMfox2sqlite.exe er lagd for å konvertere gamle Telemator- og Feliks 2.5 databaser til SQLite når støtte for konvertering fra .dbf også fjernes.
 • Oppgradering av databaser fra før Telemator 2009 støttes ikke lenger
 • Fritekstsøk gjør ikke forskjell på store og små bokstaver
 • Bedre flerbrukerkontroll
 • ‘Om Telemator’ viser hvilken bruker som benytter hvilken database

SQL Server

Anbefales når mange brukere benytter databasen samtidig.

 • {ODBC Driver 17 for SQL Server} eller {ODBC Driver 13 for SQL Server} bør være installert på maskiner som kjører Telemator. Det gir best ytelse og stabilitet.
 • Støtte for SQL Server 2017 (i tillegg til eldre versjoner fra og med 2008R2)
 • Knapp i ‘Om Telemator’ for å kaste ut alle brukere (etterspurt ved oppgradering).

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!