Telemator-2017

Nyheter i Telemator 2017

Prosjektkartotek

 • Endret fra å være en dialog til ett hovedkartotek
 • Egne faner over listen for alle typer element i prosjektet
 • Oppgaver kan nå også opprettes på prosjekt
 • Fritekstsøk
 • Fane kan skjules med menyvalg Fil>Database vedlikehold>Konfigurer nettområde
 • Oppfølging av fakturaer (egen fane over listen)
 • Knapp bak alle prosjekt-inputfelt i hovedkartotekene for å gå til Prosjektkartotek

Punktkartotek

 • Ny funksjon (egen fane) for å registrere hvilke tjenester som kan leveres i et punk (kundepunkt)
 • Utstyr opprettet i punktkartotek legges inn i hurtiglisten «sist brukte» og blir «globalt valgbar»
 • Nytt felt NKOM/PTS klassifisering
 • Rackliste: Høyremenyvalg for «Vis rack innhold»
 • Valg av adresse fra matrikkel: Avkryssing for sted er delt opp i postnr + poststed
 • Adkomst kan nå redigeres direkte i feltet i hovedbildet

Zoom punkt

 • Høyreklikk menyvalg: «Vis feilsted når du vet avstanden til feil» kan nå også vises i Google kart

Skjøt ledere i punkt

 • Nytt felt for å registrere Prosjekt på hvert skjøteintervall. Dette gjør det mulig å se hva som er eksisterende og planlagte skjøter.  Planlagte skjøter går automatisk over til eksisterende når fullførtdato på prosjektet er utfylt.
 • Viser planlagt-status på de skjøteintervallene det gjelder
 • Ny kolonne for prosjekt i listen
 • Endret arkfanen «Plan» til «Utkast»

Rack i punkt

 • Utskriften «Vis innhold i rack» har nå mulighet for kortere utskrift ved å samle etterfølgende posisjoner med samme innhold i intervall.
 • Endring: Utskriften forutsetter nå at nederste vertikale posisjon i racket er oppgitt for utstyr og paneler som bruker flere vertikale posisjoner i racket. Tidligere var dette motsatt (feil) for rack der posisjonene var nummerert nedover (høyest tall ved gulvet).

Trasékartotek

 • Nytt felt for status
 • Rør diameter er utvidet for å kunne skrive både ytre og indre diameter med en skråstrek mellom (40/38)

Kabelkartotek

 • Viser ikke lenger «Leiedetaljer» etter lagring
 • Fritekstsøk kan også søke på internkabler (kabler mellom to rack eller panel i samme punkt)
 • Redundans: Mulig å legge til og fjerne redundante kabler (samme prinsipp som relaterte linjer)
 • Termineringstype (Term.type) vises i liste i ende A og B
 • Dialogen «Traséer og kveiler for kabel»: Hvis man prøver å legge kabelen i en trasé som ikke finnes får man mulighet for å opprette traséen ved hjelp av mal.
 • Listen øverst i dialogen «Leiedetaljer» har fått en ny kolonne for linje status

Zoom kabel

 • Kolonnen «status» for kabel-leder viser nå også eventuell «Kabeltrunk» i tillegg til brudd, planlagt, eier, feilkode osv.
 • Høyreklikkmeny «Opprett ny linje og utfør ruting» i listen foreslår nå linjens start/stopp ende ved å sjekke hvor langt valgt fiber er skjøtt i begge retninger.

Kabellengde kalkulator

 • Kan nå oppgi forskjellig lengde for kveil i ende A og B
 • Forslag til kveil i ende A eller B blir nå utgrået hvis det er kveil der fra før
 • Egen avkryssing for å opprette kveiler i via-punkt der røret som kabelen går i IKKE er skjøtt

Kabel finterminering

 • Nytt felt for å registrere Prosjekt på hver delterminering. Dette gjør det mulig å se hva som er eksisterende og planlagte fintermineringer.  Planlagte fintermineringer går automatisk over til eksisterende når fullførtdato på prosjektet er utfylt.
 • Justert ledetekstene på finterminering av ODF

Utstyrkartotek

 • Ruting på port kan blokkeres med egen avkryssing
 • Endret feilmelding i infomelding ved plassering av flere utstyr på samme posisjon (side by side)
 • Nytt felt NKOM/PTS klassifisering

Utstyrstrunk (trunkmodul)

 • Nytt felt for prosjekt
 • Globus-knapp for visning av «traséer» i GIS

Linjekartotek

 • «Velg linje fra liste» har fått kolonne for «Linje dato»
 • Arkfanen «Kabler med ruting»: Kolonnen for «tråder» og «ledere» er flyttet nærmere kabel ID for enklere å se hvilke ledere i kabelen som har ruting
 • Arkfanen «Utstyr med ruting» har fått høyreklikk menyvalg for å:
  • Vise relaterte linjer
  • Vise linjer som valgt linje er rutet gjennom
  • Vise linjer som er rutet gjennom valgt linje
 • Arkfanen «Punkt med ruting» har fått sortering med rekkefølge fra start-ende til stopp-ende

Ruting

 • Manuell ruting i kabel:
  • Viser informasjonen «OBS: Valgt leder inngår i en kabeltrunk» (hvis man benytter kabeltrunker)
  • Kontaktruting foreslås ikke lenger for fiber
  • Menyvalget «Opprett ny linje og utfør ruting» rydder nå opp etter seg (fjerner nyopprettet linje) hvis du trykker på AVBRYT i ruting-dialogen
 • Automatisert ruting forslag:
  • Når start/stopp ende er utstyr uten kabel og utstyret har ruting får ikke bruker lenger beskjed om å rute i utstyret manuelt
  • Når skjøt hadde forskjellig Rack+Boks på inn og ut fiber, oppfattet automatisert ruting det som at det ikke var en skjøt.  Svakheten er fikset.

Kundekartotek

 • Ny arkfane for leide kabler

Fritekstsøk

 • Fritekstsøk er nå mulig på prosjekt
 • Menyvalget «Fritekstsøk i endepunkt» er nå erstattet med en ny fane i vanlig fritekstsøk
 • Fritekstsøk kan nå søke på internkabler (kabler mellom to rack eller panel i samme punkt)

Nettdiagram

 • Stiplet tegnstil benyttes nå bare for planlagte ting (punkt, traséer, kabler, utstyr, skjøt)
 • Viser nå også fiberskjøt i ytterste punkt når det er filtrert på antall nivå som skal tegnes, selv om kabler i ytterste punkt er filtrert bort
 • Kan nå vise kartposisjon
 • Utgangspunkt for nettdiagram blir splittet når valgt punkt finnes i flere bokser. Her er et eksempel der du får to «firkanter» med samme punkt i nettdiagram for linje:
  [Punkt1]—Internkabel—[Punkt1]—Kabel2—[Punkt2]—Kabel3—[Punkt3]
  Nå du tidligere valgte Punkt1 i Telemator som utgangspunkt for nettdiagram var det tilfeldig hvilken av de to «firkantene» som ble tegnet først.
  Ny oppførsel: Nå tegnes den av disse to «firkantene» som har færrest antall streker til/fra seg først.

Google maps integrasjon (Trasémodul)

Dette er ikke en erstatning for en kartmodul, men et billig og enkelt alternativ å komme i gang med kartregistrering på.

 • Lagt inn Googles kraftige søkefunksjon (øverst i høyre hjørne i kartvinduet)
 • Mulighet for å konfigurere hva som skal tegnes i kartet (Konfigurer «Vis hele nettet» med alle/ingen punkt, alle/ingen traséer og hvilke kabeltyper som skal tegnes)
 • Viser nå punkt med samme plassering i samme «marker» for å vise et ryddigere kart og benytte mindre minne
 • Alternativ «Vis hele nettet» endres automatisk til «Vis valgte» når nettet har > 50.000 kabler. Dette på grunn av kapasitetsbegrensning.
 • Nå kan også punkt med koordinater i havet opprettes (oljeplattformer ol.)
 • Flere endringer i Telemator oppdaterer nå kartet uten behov for å «skrive ut» på nytt kart.
 • «Utskrift av valgte» fra kundekartotek viser alle leveringsadresser
 • Nye kartalternativer: Norgeskart, Sjøkart
 • Google maps integrasjon følger inntil videre med Trasémodulen, men har en prøveperiode med full funksjonalitet i 30 dager etter datoen lisensen gjelder fra
Nye funksjoner i kartet:
 • Rediger > Ny kabel mellom 2 valgte punkt
Nye valg i info-vindu for punkt:
 • Vis valgt punkt i StreetView
 • Opprett trasé fra valgt punkt
Nye valg i info-vindu for traséer:
 • Vis i StreetView
 • Rediger knekkpunkt på trasé
 • Kutt trasé (eller kabel)

Nye utskrifter

 • Punkt > Alle > Datakvalitet > Vis leveransepunkt som mangler ferdig skjøtt fiber til node (Excel) (FTTH Datakvalitet)
 • Trasé > Alle >Datakvalitet > Vis traséer mellom punkt med tomme rør

Utskriftsforbedringer

 • Punkt > Valgt > Punktkort, nye alternativ for kolonner:
 • Filter er forbedret i de fleste utskriftene som har filter
  • Viser kartposisjon for punkt i prosjektet
  • Ny seksjon for faktura
 • Prosjekt:
  • «Til ende» har fått alternativ for kartposisjon
  • «Skjøtt til» har fått alternativ for kartposisjon
 • Punkt > Valgt > Punktkort > Termineringskort, nye alternativ for kolonner:
  • «Til ende» har fått alternativ for kartposisjon
  • «Skjøtt til» har fått alternativ for kartposisjon
 • Punkt > Valgt > Skjematikk for skjøtte ledere:
 • Punkt > Valgt > Skjøtekort for kabler, nye alternativ for kolonner:
  • «Til ende» har fått alternativ for kartposisjon
  • «Skjøtt til» har fått alternativ for kartposisjon
  • Fått flere alternativ i dialogen
 • Utskrift > Trasé > Alle > Traséer:
  • Mye raskere
 • Utskrift > Trasé > Alle > Kabel/rør og subrør/rør eier konflikter
  • Mye raskere
 • Kabel>Valgt>Kabelkort
  • Viser redundante kabler
 • Kabel > Alle > Kabler:
  • Filter har ny serie-fane for linjer
 • Kabel > Alle > Kabler/Innleide med linjer og kunder:
  • Filter har ny serie-fane for linjer
 • Kabel>Alle>Trekkliste:
  • Filter har ny serie-fane for linjer
 • Linje > Valgt > Linjekort
  • Intern funksjon for å «slå sammen ledere i samme kontakt/par» tester nå også i motsatt ende av kabelen for å ikke slå sammen samme tråd som går både frem og tilbake i samme kabel
 • Materiell > Materiell bestilling/Materiell i nettet har fått serie-filter for prosjekt

Eksport og import

 • Nye menyvalg:
  • Maler > Importer nye maler med valgbart språk fra https://mxdata.no
  • Importer fletting av element > Slå sammen linjer
 • Benytter nå ISO 8601 datoformat «YYYY-MM-DD HH:MM»
 • Import: Gjenkjenner tabellnavn Cable^5 som et alternativ til Cable^^^^^
 • Import: Begrensning på 222 kolonner fjernet.
 • Eksport til sammensatt fil for ett prosjekt tar nå med alle VENDOR, ENGINEER, ELMOWNER, SERVICE.
 • Stor hastighetsforbedring på noen importer.

Diverse

 • Bedre støtte for 4K skjermer
  • I høy oppløsning kunne kolonner i lister bli så smale at det var umulig å utvide dem med museklikk. Det er endret.
  • Font i merknad dialog skalerte ikke. Teksten ble derfor vanskelig å lese. Det er endret.
 • Slette-dialog: Legg til element som skal slettes med filter
 • «Ny» funksjonen tar utgangspunkt i sist lagde ID i aktuelt kartotek hvis det ikke er konfigurert andre alternativer.
 • Opprett kabel fra trasémal: Viser kalkulator for kabellengde etterpå
 • Mengderuting: Nytt høyremenyvalg: «Legg til en»
 • Ruting > Mengdeopprett og rut linjer på skjøtte fibre mellom punkt: bedret SQL ytelse i lister
 • Ved oppretting av ny database kan du velge å kopiere eiere fra valgt database.

Automation med brukergrensesnitt (for GIS)

 • OpenNetworkAreaInFolder() og MergeNetworkAreaInFolder() tar nå filnavn (tidligere kun mappenavn)
 • Lagring av prosjekt i prosjektkartotek trigger nå Event_UpdatedCableEnds() og Event_UpdatedCableTraces()
 • Justering for kartkobling uten traséer (NetBas):
  • Fjernet advarsel om manglende ExtSysId for radiolinjekabel når bruker trykker på globus for å vise den i kartet
  • Bruker ikke “Radiolink:” prefiks når radiolink-kabel har ExtSysId
  • «ImportTablesFromFile” nytt flagg ‘T’ for «TestOnly med utskrift selv om ingen feil»
  • Visning av kabler i GIS sender ikke lenger kabler med ExtSysId==0.  De filtreres bor for å unngå feilmeldingen «COleException() The server threw an exception»
 • Ved visning av linje i GIS via klikk på globus er spørsmål om å ta med relaterte linjer erstattet med dialog med alternativer:
  • Vis relaterte linjer
  • Vis linjer som valgt linje er rutet gjennom
 • Og linjer relatert til disse
  • Vis linjer som er rutet gjennom valgt linje
 • Etter “SplitCableTraceInPoint” vises nå punkt istedenfor trasé
 • Nytt DDE.ini alternativ for OpenNIS: DisableWindowWarning=1

Automation server (Telemator uten brukergrensesnitt)

 • Kan nå produsere PDF Linjekort, Utstyrskort og Nettdiagram for linje
 • Støtter ny funksjonalitet i eksport/import
 • Støtter ny funksjonalitet i RESTserver
 • Krever vedlikeholdsavtale

RESTserver

 • ID som returneres er nå urlencodet
 • Endret kall:
  • GET /telemator/circuits/{id} returnerer nå «computed_End_A» og «computed_End_A»
 • Nye kall:
  • GET /telemator/traces/{id}
  • GET /telemator/traces/{id}/ducts
  • GET /telemator/traces/{id}/cables
  • GET /telemator/cables/{id}/cabterm
  • GET /telemator/cables/{id}/traces
  • GET /telemator/cables/{id}/ducts

SQL Server

 • Støtte for SQL Server 2016
 • database.udl fungerer nå selv om den er lagret direkte på et share (tidligere virket det bare når den lå i en underkatalog).

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!