Telemator 2011

Noen av forbedringene i Telemator 2011

Punktkartotek

 • Ny fane for rack og mulighet for å registrere rack med posisjoner og utvendige dimensjoner
 • Bedre håndtering av koordinater når oppgitt koordinat ikke stemmer med posisjonsformat som er valgt for Telemator
 • Utvidet adressefeltet fra 30 tegn pr. linje til 40

Zoom punkt

 • Bedre sortering av lasker i kombinasjon med signalkabler
 • Ny kolonne for “Termineringstype” (Term.Type – viser panel og kontakttype)
 • Ny kolonne for “Tjenester” på linjen
 • “Aktiv linje” heter nå “Valgt linje”

Trasékartotek

 • Eget felt for diameter på rør
 • Tillater nå også punktum som subrørdeler i tillegg til bindestrek
 • Hurtigvalg av siste benyttede for ende A og B
 • Ny knapp for å gå direkte til ende A eller B av traséen

Automatisert plassering av kabel i traséer

 • Viser rørdimensjon

Skjøt ledere i punkt

 • Multiselect for endring av kveiler
 • Multiselect for bytte av skjøt type
 • Multiselect for utskrift av merkede rader
 • Knappen “Skriv ut skjematisk” har fått bedre utseende på utskrift

Skjøt rør i punkt

 • Hurtigmenyvalg for å bytte skjøt type
 • Hurtigmenyvalg for å gå til Punkt- eller Trasé kartotek
 • Hurtigtast F8 for “Lag ny kabel fra mal og legg den i røret…”
 • Automatisk skjøt av rør basert på kabel – alle rør i ett punkt (Trykk på “Mengdeendring”)
 • Automatisk skjøt av rør basert på kabel – alle rør som valgt kabel ligger i (Kabelkartotek, menyvalg: Rediger -> Kabel i trasé).
 • Multiselect for bytte av skjøt type
 • Multiselect for sletting av rørskjøt
 • Multiselect for å skjøte valgte rør mot rør i en annen trasé (Høyremenyvalg: Skjøt mot valgt i annen trasé)
 • Multiselect for utskrift av merkede rader

Kabelkartotek

 • Filter på “Innleid aktiv” testet på “oppsagt”, nå testes det også på “nedkoblet”
 • Ny knapp for å gå direkte til ende A eller B av kabelen  Gå til

traséer og kveiler for kabler

 • Kveilfunksjon har fått ny knapp “Bruk forrige verdi”
 • Ny knapp for “Skjøt rør…”

finterminering

 • Knapp bak feltet “Rack” for å velge forhåndsdefinerte rack
 • Nytt felt for panelhøyde (Telemator gir beskjed hvis panelet overlapper et annet eller går utfor racket)

Kabeltrunk

 • Justert utseende
 • Ny knapp for å gå direkte til ende A eller B av trunken Gå til

Utstyrkartotek

 • Nytt felt for “Annen merking” (Alias)
 • Utstyr port: Ny knapp “Kopier etterfølgende port”
 • Nye radio-felt på kort for “kanalbredde” og “modulasjon”
 • Knapp for å velge rack for plassering av utstyr samt felt for posisjon (i cm eller U) og høyde på panelet

Zoom utstyr

 • Kryss-info er utvidet fra maks 1 til maks 6 “krysskoblingstråder”
 • Avkryssing for å vise “Rut/skjøt-stopp ender for kabler”
 • Ny kolonne for “Tjenester” på linjen
 • “Aktiv linje” heter nå “Valgt linje”
 • Håndterer flere patchede situasjoner

Utstyrstrunk

 • Nytt kartotek (krever trunkmodul ) som viser alle utstyr og kanalkort som inngår i samme trunk  ved siden av hverandre (f.eks. i en SDH-ring eller kjede)
 • Her kan man også rute linjer i kanaler i trunken, se alle kanaler som er ledig og opptett gjennom hele kjeden og navigere til de forskjellige utstyrene

Linjekartotek

 • Mye raskere fritekstsøk på SQL Server
 • ExtSysId kan redigeres (Rediger-menyen)

Kundekartotek

 • ExtSysId kan redigeres (Rediger-menyen).

Automatisert ruting – foreslå ledere

 • Ved flertrådsruting foreslås nå aldri par der bare en leder er ledig
 • Foreslår nå også eventuelle internkabler det er skjøtt mot i start og stopp punkt
 • Foretrekker ledere som ikke er tamp i start og stopp punkt.  Mao. bruker primært finterminerte ledere/fibre der det er mulig.

Manuell ruting

 • Gir beskjed dersom kabel har er blokkert for ruting (menyvalg: Rediger – Kabel – Rutingforslag blokkering)
 • Mulighet for å rute inntil 26 tråder (A..Z) i samme operasjon

Forenklet drift fra utstyr

 • Ny kolonne for “Linje referanse”
 • Ny kolonne for “port type” (konnektortype) på utstyr
 • Ny kolonne for “terminering type” på panel i punktet

Prosjekt

 • “Vis/Gå til” er samlet under en felles menyknapp
 • “Vis/Gå til” kan navigere til ordrer i prosjektet (Ordremodul  må aktiveres først)

Nettdiagram
Nettdiagram med skjøter og termineringer
generelt

 • Endret tegnemåte av strek for kabler og traséer. Nå vises de hver for seg.

for kabler

 • Ny og mye bedre uttegning av fiberskjøter, finterminering og “kabel som går via”
 • Når punkt fjernes, fjernes ikke tilhørende kabel i skjøteskjematikken
 • Nytt filter for kabeltype
 • Ny flik for utvalgte kabler (nå kan man legge inn en og en kabel)
 • Forbedret handtering av trådløs ruting
 • Kan tegne ut kobberskjøt i punktene

for traséer

 • Ny og mye bedre uttegning av rør og rørskjøter

for linjer

 • Avkryssing for å splitte utstyr i henhold til kryss-informasjon
 • Forbedret automatisk splitting av punkt der linjen passerer flere ganger
 • dBm målinger i start og stopp punkt er nå valgfri (velges i Grunnmodul)
 • Punkt og utstyr anvendelse kan vises (velges i dialogen “Alternativer for kabelnettdiagram”)

Nye utskrifter

 • Kabler + Datakvalitet + Aktive innleide som ikke er i bruk
 • Kabler + Datakvalitet + Parallelle innleide linjer
 • Kabler + Datakvalitet + Vis kabler med ExtSysId
 • Traséer + Datakvalitet + Vis traséer med ExtSysId
 • Linjer + Datakvalitet + Linjer uten kunde
 • Kunde + Datakvalitet + Kunder uten linje
 • Utvalgte utskrifter med skjematikk + Skjøtekort for valgt punkt (i kabelnettdiagram)

Diverse utskriftsforbedringer

 • Utskrift LEDIGE OG OPPTATTE PORTER I UTSTYR viser nå antall porter med disponible linjer
 • Utstyr kort og katalog kan vise nytt felt Alias (Annen merking)
 • Punktkort kan vise linjer
 • Linjekort viser fra ende og fra finterminering i “RUTINGEN AV LINJEN” for punkt
 • Oppgavekort viser tilleggsinformasjon om elementet som oppgaven tilhører
 • Linje dato viser status “Disp” dersom nedkoblet dato er passert
 • Status for punkt viser antall skjøtte rør og antall ikke skjøtte rør i alle punkt
 • Færre spørsmål ved utskrift av lister
 • Utskrift av lister direkte til Excel
 • Kundekort viser utleiepris iht rentedager for å få lik pris hver mnd (i tillegg til gammel visning)
 • Utskrift + Valgt linje + Felles element for valgt linje: Nytt alternativ for kun å se element som alle valgte linjer har
 • Utskrift av rørleie: Når foreldrerør mangler brukes eier fra besteforelder rør
 • Fjernet pinner i utskrift av ruting på kontakter (i både tekstbasert- og grafisk linjekort)

Vedlikehold av eksterne koblinger

 • Ny funksjon for å kunne vise brutte koblinger (koblede filer som ikke finnes)
 • Mappevelger tilgjengelig ved endring av mappe for eksterne koblinger
 • “Flytt/slett eksterne koblinger” har blitt raskere.
 • Har også fått bedre plass og oppsummering av antall vist i listen

Varsling til berørte kunder

 • Varsling til e-post eller SMS hentet tidligere bare e-post adresser og telefonnummer fra merknadsfeltet i Kundekartotek. Nå hentes e-postadresser og telefonnummer også fra merknadsfeltet i Linjekartotek
 • Valgfrie emner, signatur og blindkopi(BCC) kan settes opp med menyvalg Fil + Database vedlikehold + Konfigurer kabelnettområde.

Eksport og import

 • Endringer i “Standard og Materiell” kan nå importeres
 • Ny eksport/import for kveiler og viapunkt
 • Ny eksport/import for rack
 • Ny import for å slette rør
 • Ny import for å slette IP-adresser
 • Ny import for å slette feilregistreringer fra linjer
 • Ny import for å slette tjenester fra linjer
 • Ny import for å slette start/stopp og andre spesielle ender fra linjer
 • Ny import for å slette tjenester
 • Ny import for å slette eksterne koblinger
 • Ny import for å slette kunder
 • Ny import for å slette kort i utstyr

Diverse

 • Flere justeringer for Vista, Windows 7 og Windows Server 2008
 • Endring av adresse til uppercase foregår nå ved lagring til database slik at adresse fra GIS følger samme regel som andre felt
 • Kartkoordinat lagres bare hvis endret (unngår uønsket endring av sone fra CXY til UTM)
 • Støtte for flere kolonner i lister og redusert minneforbruk i lister
 • Menyvalg “Hjelp + Sett default brukerinnstillinger” gir diagnosemeldinger ved problem med tilgang til registry
 • Hjelp for navnestandarden for Svenska stadsnät

Visio

 • Oppslag i Visio fra Telemator ved å trykke på “globus knappen” (krever trasémodulen )
 • Oppslag i Visio fra Telemator søker gjennom alle åpne Visio-dokument og presenterer liste over åpne dokument hvis aktuell ID blir funnet i flere dokument
 • Oppslag fra Visio til Telemator ved å høyreklikke på element og velge “Go to Telemator”
 • Visiotegninger (nettdiagram) som skrives ut fra Telemator er ferdigkoblet mot Telemator
 • Nye menyvalg i Visio sin Telematormeny for å koble valgt element mot Telemator

Automation

 • Nytt kall “ShowCircAskAssignStartStopEnd” for å kunne legge inn Start og Stopp-ender for linjer fra kartet
 • Nytt kall “ShowEndsWithCableTraces” for å starte kabelnettdiagram for traséer fra kartet

 

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!