Telemator 2021

Prosjektkartotek

 • Nytt menyvalg: Rediger > Prosjekt > Slå sammen to prosjekt…
 • Arkfanen linje: Nye kolonner for start og stopp ender med adresser
 • Arkfanen punkt og utstyr: Ny kolonne for etasje

Punktkartotek

 • Utvidet fritekstsøk
  • Søker etter finterminering rack uten kabel
  • Søker i RowKey
  • Søker i nye felt
 • Arkfanen linjer:
  • Viser alle linje alias bak linje (ikke lenger knytt mot ende)
 • Arkfanen kabler:
  • Når kabel hadde både kveil og utstyr i punktet var det tilfeldig hva av disse som ble vist. Nå vises utstyret i dette tilfellet.
 • ‘Vis mer’ knappen:
  • Arkfanen Leiedetaljer: Nytt felt for leietaker
  • Arkfanen Tilleggsinformasjon: Nytt felt for aksessfordelingspunkt brukes til å overstyre automatisk valg av aksessfordelingspunkt i forbindelse med «Mengdeopprett rør, kabel og skjøt»
  • Arkfanen Tilleggsinformasjon: Nytt felt for Hovednode (MainNode) for eksport til Kapany kartlag
  • Feltene finnes også i tabellen ‘Punkt’ for mengdeimport
 • Mye raskere velg «Alias» fra liste

Skjøt ledere i punkt

 • Mulig å legge inn kommentar på kladd av skjøt. Tidspunkt for kladd vises i skjøt-dialogen
 • Forbedret funksjon for å endre navn på boks.  (Høyremenyvalg: Rediger skjøteboks)
 • Mengdeopprett skjøt mellom node og kundepunkt (Menyvalg: Vis > Mengdeopprett fibernett til hjem og bedrifter > Arkfanen ‘Skjøt’)
  • Nytt alternativ for bare å fjerne skjøt til kundekabler (nyttig der aksesskablene er skjøtt fra før)
  • Loggutskrift etter skjøting viser nå også punkt type

Trasékartotek

 • Rediger > Kabel i trasé > Helautomatisk plassering av kabel i trasé og rør
  • Valgfritt om funksjonen skal bruke alle kabler i et prosjekt, eller fritt valgte kabler
  • Valgfritt om funksjonen skal bruke rør eller ikke (tidligere var rør alltid på)
  • Nytt filter på rør med en bestemt eier og/eller prosjekt
  • Alle kabler kan nå legges i rør uten EMC-krav (C0), men rør med riktig kategori har høyere prioritet
  • Kraft/jord kabler kan nå alltid legges i rør uten EMC-krav
  • Mye raskere enn før
 • Rediger > Kabel i trasé > Automatisk plassering av kabel i traséer. Listen har fått kolonne for  ‘Prosjekt for rør’
 • Nytt merknadsfelt på rør
 • Funksjon for å mengdeoppdatere kabellengde.
 • Fletting av parallelle traseer fra GIS: Dersom en av de to oppgitte traseene ikke hadde hverken rør eller kabel ble den alltid foreslått for sletting. Den testen er nå fjernet for å kunne styre det 100% fra TelMe.
 • Egen hjelpetekst for redigering av trase-knekkpunkt

Kabelkartotek

 • Traseer og kveiler skjermbildet: Listen har fått nye kolonner for prosjekt på trase og rør
 • Ny funksjon: Eksport/Import > Fakturakontroll for innleide, linjer og kabler
 • Knappen ‘Leiedetaljer’: Standard og materiell for feltet ‘Produkt’ kan nå ha leverandør og pris
 • Mye raskere velg «Alias» fra liste
 • Rediger > Kabel > Splitt kabel: Kan splitt kabel i flere parallelle via template
 • Mye raskere «Rediger > Kabel i trase > Helautomatisk plassering av kabler i traséer og rør»

Utstyrkartotek

 • Dialogen ‘Rediger kort i utstyr’: Flervalg for sletting av kort
 • Dialogen ‘Rediger port’: Ny avkryssing for port «DISABELED».  En port du i praksis ikke kan bruke.
 • Mye raskere velg «Alias» fra liste

Linjekartotek

 • Linje alias var tidligere knytt opp mot spesielle ender. Det er nå forenklet til å bruke samme aliasfunksjon om for Punkt, kabler og utstyr.
 • Redigering av pris i egen dialog (vis mer) med dato for når prisen gjelder fra
 • Listen «Alle ender» viser om rutingen er i punkt eller utstyr i kolonnen «har ruting»
 • N-knapp (Navnsetting) bak linje ID for å se neste ledige ID

Ruting

 • Ruting > Mengderuting av mange linjer i kabler:
  • Fjernet muligheten til å velge et intervall med linje alias.
 • Ruting > Mengdeopprett og rut linjer på skjøtte fibre mellom punkt:
  • Alternativ for «Rut også RESERVERTE linjer i ferdigskjøtte fibre mellom node og aksessfordelingspunkt for fremtidige kunder (som har trase men ikke kabel)».  Det er kunder som det bare er lagt rør til.
  • Funksjonen bruker punktet i motsatt ende av kundepunkt på kabelen som aksesspunkt
  • Funksjonen tester nå om kundepunkt har linje fra før.  Hvis det har det, brukes linjen.

Kundekartotek

 • Ny arkfane for innleide punkt

Tekstutskrift visning

 • Valgfri visning av sideoppdeling skrus av/på med kategori Utskrift > Vis sideskift, i båndet på utskriften.  Forhåndsvisning og skriver viser alltid sideskift.

Nettdiagram

 • Nytt høyreklikk menyvalg: Skjul denne og alle etterfølgere

Google kart integrasjon (Trasémodul)

Dette er en kartmodul for nett oppimot 20.000 traséer

 • Mye raskere visning av objekt fra Telemator ved at kartet ikke genereres på nytt hver gang noe skal vises i kartet
 • Norgeskart viser nå eksisterende stolper for telefon, strøm og gatelys (zoom 18-20)
 • Nytt menyvalg for å vise punkt med prefiks TRACK- (grått kartlag for originale innmålte filer)(se hjelp)
 • Endringer for å sikre at Telemator Google Kart jobber mot riktig Telemator database når mange bruker den samtidig på samme terminalserver
 • Endringer for å unngå tapte museklikk ved tegning av trasé
 • Når man legger en eksisterende kabel inn i en trasé, enten man står i Trasékartotek eller i Kabelkartotek, så fjernes nå den blå rette kabelstreken i Telemator Google Kart.  Det motsatte skjer nå når man fjerner en kabel fra en trasé, den blå rette streken for kabel blir tegnet.
 • Menyvalg for opplasting av Telemator Google kart til kartserver.no: Fil > Database vedlikehold > Send kopi av nettområde til > kartserver.no (krever abonnement på Kartserver.no fra Micado)(se hjelp)
 • Viser ikke innleide linjer (kabler) der nedkoblet dato er oppgitt og passert

Nye utskrifter

 • Utskrift > Prosjekt > Valgt > Vertikal visning av kabelnett i bygninger (SVG-tegning)… (se hjelp)
 • Utskrift > Prosjekt > Valgt > Endringslogg
 • Utskrift > Prosjekt > Alle > Endringslogg
 • Utskrift > Kabel > Alle > Datakvalitet > Vis kabler bare delvis i trase
 • Utskrift > Utstyr > Alle > Datakvalitet > Status for utstyr
 • Utskrift > Trase > Alle > Sammenhengende rør
 • Utskrift > Linje > Alle > Rutingsvei for ukompliserte linjer (Excel)
 • Utskrift > Endringer > Vis antall endringer (endringsloggen er flyttet fra menyen Fil > Database vedlikehold)

Utskriftsforbedringer

 • Utskrift > Punkt > Alle > Vis hvilke aksesspunkt som tilhører hvilken node. Ny avkryssing for å vise ekstra informasjon (f.eks noder som ikke er skjøtt fiber til)
 • Utskrift > Punkt > Alle > Datakvalitet > Status for punkt, ny kolonne for status, gammel statuskolonne omdøpt til «I bruk»
 • Utskrift > Punkt > Valgt > Panelkort – Fiber fra ODF til endepunkt (Excel) viser nå avstand fra valgt-punkt
 • Utskrift > Punkt > Valgt > Skjematikk for skjøtte ledere (Excel) har nytt alternativ for å vise panel/boks i punktet
 • Utskrift > Punkt > Valgt > Punktkort, seksjon linje: Viser alle linje alias bak linje (ikke lenger knytt mot ende)
 • Utskrift > Punkt > Valgt > Skjøtekort for kabler (tekstbasert), viser nå boks selv om det er autoskjøt
 • Utskrift > Trase > Alle > Traseer, viser prosjekt for trase og rør
 • Utskrift > Trase > Alle > Datakvalitet tester ikke lenger bort interne-traseer og traseer til utstyr (unødvendig siden de neppe finnes). Dette forenkler teksten i menyvalgene.
 • Utskrift > Kabel > Alle > Datakvalitet > Kabler uten terminering, har fått filter og er mye raskere enn før.
 • Utskrift > Linje > Alle > Linjer
  • Filter på ‘opprettet dato’ og valgfri kolonne ‘opprettet dato’
  • Ny kolonne for linje på alle rader for ‘All ruting i kabel’
  • Ny kolonne for linje på alle rader for ‘Ruting i utstyr i start/stopp ende’
 • Utskrift > Linje > Alle > Linjer/kunder, har fått valgfri kolonne for ‘Prosjekt’ (for kunde)
 • Utskrift > Kunde > Valgt > Kundekort, kan vise mer valgfri informasjon om linjen
 • Excel skjematikk:
  • Excel skjematikk skjuler ordet AUTO i finterminering
  • Lysere grå bakgrunnsfarge i Excel-lister. Løsningen krever Excel2007 eller nyere.
  • Excel PutFreezePanes exception var noen plaget med.  Det unngås ved å fjerne problematisk «Pos» ved behov fra registry HKEY_CURRENT_USER Software\Microsoft\Office\16.0\Excel\Options
 • Excel filstørrelse or hastighet:
  • Excel-filer blir mindre enn før (i ett eksempel ble størrelsen redusert fra 100MB til 4MB). Det øker også hastigheten.

Eksport og import

 • Ny spesialimport:EQPORT_ROUT_CIRC_V1 for å rute linjer på porter i utstyr og legge utstyret inn som linje stopp ende
 • CIRCREF_UPDATE_CIRCUIT_V1 for å skrive endringer til linjen med angitt referanse.
 • RENAME_ID_V1 kan nå også endre alias (se hjelp)
 • Ny import avkryssing: Forkast hele importen dersom det kommer en feilmelding. Det erstatter tidligere intern testrunde for å avdekke problemer før skarp import (se hjelp)
 • Telemator Google kart: (se hjelp)
  • Ny SOSI import
  • Ny KOF import
 • Eksport/Import > Altibox > Eksporer punkt til Kapany kartlag (konfigureres i Fil > Database vedlikehold > Konfigurer nettområde) (se hjelp)

Diverse

 • Opprett ny database: Når får du beskjed om hvilke ID-kolonner som er bredere enn standard (tidligere fikk du bare beskjed om at noe var utvidet)
 • Konfigurer antall tråder i nye linjer viser default 2 istedenfor 0 når det ikke er konfigurert
 • Raskere sletting i databasen
 • Flyttet samsvarserklæring fra utskrift til Hjelp-menyen
 • Fritekstsøk på RowKey

Automation med brukergrensesnitt (for GIS)

 • GeoNIS kartkobling skrus nå automatisk av når trasemodulen vises
 • NetBas problem med å finne 64 bit Telemator løst ved at Telemator nå også registrer seg i 32bit registry ved oppstart: HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\WOW6432Node\CLSID\{24E72535-812B-4213-8A3E-43E1C9763E12}
 • DDE opprett gir nå feilmelding hvis ID er for lang
 • ClipTrace med TRACK prefix finner ny trase ID prefikset med TRACK

Automation server (Telemator uten brukergrensesnitt)

 • Raskere oppstart på grunn av færre spørringer mot databasen ved oppstart
 • Nye kall:
  • GET /telemator/cables/{kabel-id}/routstopend-splicestopend viser ruting og skjøt stopp ender
  • GET /telemator/equipment/{utstyr-id}/cards viser alle kort i utstyret
  • DELETE /telemator/circuits/{id} sletter linjen
  • «SaveToSosi» for KartserverUpload.exe
  • GET /telemator/customers?OrgNum=123
 • Kall som gjør mer:
  • GET telemator/customers returnerer nå OrgNum i tillegg til CustId og Name
  • POST/telemator/cables kan nå skrive kabel lengde
  • GET telemator/fn/GetNextFreeId returnerer hvilken id POST med «AllaoAutoId» vil lage
 • Feilhandtering:
  • POST gir nå feilmelding hvis ID er for lang
  • POST ImportTablesFromFile gir nå feilmelding + rollback hvis fil inneholder ukjent tabellnavn
  • MakePrint skriver eventuell feilmelding til log. Feilmelding til brukeren kommer før tekniske detaljer slik at den blir lettere å lese i bl.a. kartserver.no
  • «message» logges nå

RESTserver

SQLite – innebygd filbasert database

 • Ny versjon

SQL Server

Anbefales når mange brukere benytter databasen samtidig (flerbruker)

 • Støtte for SQL Server 2019 (i tillegg til eldre versjoner fra og med 2012)
 • Støtte for read committed snapshot hvis det er slått på for databasen
 • Endret SQL Server isolation level ved skriving fra serialized til read committed for å redusere låsing ved mye samtidig skriving

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!