Fra kundene

På denne siden finner du informasjon og tilbakemelinger fra våre kunder.  Den blir oppdatert etter hvert som vi får stoff som kan være av allmenn interesse.  Har du interessant informasjon rundt Telemator som du ønsker å dele med andre er du velkommen til å sende oss dette.  Det kan enten være råmateriale som vi kan redigere eller ferdig tekst og eventuelt bilder.

Les om:

En solskinnshistorie fra Sola
BKK Bredbånd med hurtig informasjon til kunder ved feil i kabelnettet
Erfaring med Telemator hos Bredbåndsfabrikken
E-post fra Jernbaneverket i Narvik
Telenors nye hovedkvarter på Fornebu

En solskinnshistorie fra Sola

4/3-2011

Sola Bredbånds dokumentasjonsprosjekt

Sola bredbånd AS er eid av Sola kommune, og ble stiftet 7. april 2003.  Selskapets formål er å bygge ut, eie og drifte et kabelnettverk av fiber for bredbåndstjenester til Sola kommune, for innbyggere, lokalt næringsliv og offentlige etater i kommunen. Bredbåndsabonnementet baseres på at kundene får en fiberkabel til sin bolig eller næringsbygg. I dag (mars 2011) har Sola Bredbånd ca. 4.500 fibertilknytninger i kommunen.

Sola Bredbånd har avtale med Altibox om levering av tjenester til privatkunder.

I dag er det 3 ansatte i Sola Bredbånd. Øystein Hauge (Sjef), Reidar Støle (Utbygningsjef) og Anne Grete Prytz (Øk/Adm. ansvarlig). Primus motor fra starten av har vært Reidar Støle og utbyggningen har vært basert på innleie av lokale entrepenørfirma.

Frem til høsten 2010 var dokumentasjonen av kabelnettet basert på innmålte traséer som ble lagt inn i kommunens kartsystem. Videre var skjematiske fremstillinger tegnet i Visio og detaljene lagret i Excel.

Etter hvert viste det seg at det ble vanskelig å holde styr på alle versjoner og filer. Spesielt mistet man den store sammenhengen og de minste detaljene.

Sola bredbånd startet derfor et dokumentasjonsprosjekt for å konvertere informasjon og registrere kabelnettet i et program laget til det bruk.

Telemator med kartmodulen TelMe ble valgt som programvare. Dette sammen med kart ble installert på en terminalserver hos Netpower (ekstern leverandør av ISP tjenester) med lisens for 2 samtidige brukere. Dette gjør at også eksterne entrepenører kan registrere og hente ut informasjon på egen hånd når de har behov.

Rekkefølgen i dokumentasjonsprosjektet

Punkt og traséer
I første runde konverterte Micado de innmålte traséene samt kummer, skap, noder og kundetermineringer inn i Telemator/TelMe. Dette resulterte i over 8000 punkt og over 8500 tomme traséer. I TelMe er det funksjonalitet som gjør dette automatisk, det sparer masse arbeid og gir en “flying start”! Litt må imidlertid justeres manuelt etter at konverteringen var gjort; dette skyldes slike ting som at kummen eller skapet som traséen går til er større i virkeligheten enn tilhørende symbolstørrelse i kartet eller at automatikken har tolket kryssinger på de innmålte strekene litt feil. I bedriftsbygg manglet også føringsveien fra utvendig vegg og til datarom.

Alle kunder (aktive og oppsakte) ble hentet ut fra Altibox sin Gridmanager og lagt inn automatisk i kartet og fremkommer med symboler. Blå er aktive og røde er oppsakte. Det er adresse som er nøkkelen mellom Gridmanager og TelMe. Det viste seg at en del adresser var registrert litt annerledes enn standarden (brukt andre felt), men avvikene får man ut i en loggfil. Da kan man gå tilbake til kilden (Gridmanager) og rette det opp slik at det blir riktig neste gang.

Rør
Knut Nysæther fra MX Data ble innleid til å rydde i strekene og legge inn rør. Knut registrerte og Reidar fôret han med informasjon om rørene. Informasjonen befant seg delvis på papirkart, Visioskisser og i hode på Reidar som hadde en imponerende oversikt og engasjement, så det gikk fort unna i svingene.

Rør både i stamnett og kundenett ble registrert. I kundenett var det primært mikrorør som ble skjøtet igjennom direkte fra node til pidestall (smalt fordelerskap) for kunden. Jobben (skjøtingen) ble kvalitetskontrollert node for node etter hvert som man var ferdig – med funksjonalitet for det i skjøtedialogen i Telemator.

Videre ble det lagt samme farge på de husene og pidestallen de tilhørte slik at det er lett å se hva som hører til hvem. Da er det også lettere å se hvilke områder som er ferdig registrert. Dette er det en egen funksjon for i TelMe.

Reidar valgte å ikke registrere rør fra pidestall til kunde, men skal registrere kablene og skjøte de i pidestallene. De innmålte traséene (uten rør) mellom pidestall og kunde var lagt inn under den automatiske konverteringen.

Kabler
Parallellt med dette satt Lars fra Norsk Fiberoptikk og registrerte kabler, la de i rør og skjøtte fibrene i Telemator.  Norsk Fiberoptikk er innleid for å blåse kabel i rørene og skjøte fibrene.

Linjer
Videre skal Norsk Fiberoptikk registrere linjer og rute de på riktige fibre både i stamnett og kundenett.

Utstyr
Det er bare Sola bredbånds eget data- og WDM utstyr som skal registreres i Telemator. Kundesvitjser og hjemmesentraler holder Altibox styr på i sitt system.

Opplæring

Opplæring i bruk av programmene (Telemator og TelMe) for noen av de som skulle registrere kabelnettet ble gjennomført ved at de satt sammen med Knut og jobbet.  Dette la også et godt grunnlag til de skulle delta på et komplett 3 dagers kurs som ble holdt på møterommet hos Sola Bredbånd.

Første dagen på kurset omhandlet TelMe Plan og ble holdt av Roaul Abrahamsson fra Micado og de 2 siste dagene ble holdt av Knut Nysæther og omhandlet Telemator og TelMe.  Det startet med en generell opplæring og på slutten av kurset ble det lagt vekt på de registreringssituasjonene man var midt oppe i og de som var nært forestående.  De tingene som allerede var registrert i Sola Bredbånd sin database ble også vist, slik at deltakerne kunne diskutere og bli bedre kjent i databasen.

Fremdrift

Jobben med å konvertere og registrere data startet i september 2010 og i løpet av desember 2010 var mye gjort, men prosjektet fortsetter i alle fall ut 2012.
Vedlikehold av dataene og dokumentering av nye utbyggingsprosjekt må uansett gjøres kontinuerlig. Det siste blir nå enklere siden Telemator og TelMe blir brukt allerede i planleggingsfasen for nye utbyggingsprosjekt.

Knut Nysæther jobbet hos Sola Bredbånd i nærmere 3 uker. Underveis i jobbingen serverte Anne Grete stadig nye fruktfat. De var uforglemmelige, spesielt de med blåbær, jordbær, druer og sjokoladefavoritter! 🙂

Med så mye Sol må det jo bli en solskinnshistorie!

BKK Bredbånd med hurtig informasjon til kunder ved feil i kabelnettet

9/9-2002

I november 2000 startet BKKs storsatsing på bredbånd. Kraftselskapet kjøpte Mannsverk Elektro AS, Bergens nest største kabelTV-leverandør med 11 000 borettslagskunder. Datterselskapet BKK Bredbånd ble etablert, og senere kjøpte BKK ElTele Vest AS, som selger tele- og datatjenester til bedrifter på Vestlandet mellom Haugesund og Kristiansund. BKK Bredbånd leverer fremtidsrettede løsninger slik at de kan oppgraderes til fremtidens krav og ytelse. Det fokuseres på å levere gode løsninger uten å binde kundene opp i teknologi.

Tjenestene fra BKK Bredbånd omfatter de mest innovative typer bredbånds-tjenester som finnes på markedet.   BKK Bredbånd opplever at mange profesjonelle brukere ser nytten av en partner som kan levere Internett tilpasset egen bedrift, og som kan vokse med behovene til bedriften.

Leif Inge Yrke jobber som driftssjef i BKK Bredbånd og har ansvaret for blant annet oppfølging av feilmeldinger fra kundene.  Hvis eksempelvis en svitsj med mange kunder går ned vil mange av kundene ringe BKKBs feilmeldingsmottak og melde om feilen.  Dette medfører unøding belastning på feilmeldingen og at kundene opplever det unødvendig at man skal være nødt til å melde om åpenbare feil.

I dag er hele infrastrukturen (punkt, kabler, utstyr), trafikken i den (linjer, samband) og kundene registrert i Telemator.  De kundene som ønsker det er registrert med et mobilnummer som mottar SMS melding hvis noe av utstyret de er tilkoblet skulle feile.

Med det samme et utstyr feiler går det en alarm som Leif Inge mottar.  Han søker opp det utstyret i Telemator og får ut en liste med alle mobiltelefonnummer til kundene som har linjer (forbindelser) på det aktuelle utstyret.  Telefonnumrene kopieres og limes direkte inn i et SMS program som sender melding til alle telefonene samtidig.  Meldingen kan for eksempel inneholde en beklagelse for driftsforstyrelsen og når ting ventes å være i orden igjen.  Samme prosedyren kan også gjøres ved et kabelbrudd.

Det tar under 90 sekunder å gi denne beskjeden og henvendelsene til feilmeldingen er redusert med opptil 70% i slike situasjoner sier Leif Inge.  Dette gjør både kunder og de som tar imot feilmeldinger mer fornøyd.

Dette er også med på å motivere de som jobber med drift og feilretting til å holde registreringene i Telemator à jour og det er jo det som til syvende og sist er grunnlaget for at dette er mulig.

Erfaring med Telemator hos Bredbåndsfabrikken

1/3-2002

Peter Axelsson, Tomas Nivall

Generelt:

Enkelt å bruke, det tar forholdsvis kort tid å lære seg hvilken rekkefølge man skal gjøre de ulike registreringene.  Et stabilt program som aldri har låst seg og ser ut til å være fritt for barnesykdommer.

Kort læretid for å komme i gang, spesielt hvis man kjøper kurs av leverandør. For eksempel så hadde vi 2 dagers kurs og etter det var vi alle i full gang med registrering. Kurset og konsultasjon var godt tilrettelagt og oppbygning av registreringen er helt nødvendig for å ikke gjøre feil fra begynnelsen, men det gjelder jo alle program.
Avanserte deler kan man lære seg etter hvert.

Tilpasningsdyktig program, sett ut fra hvilke behov man har. Man tilpasser alle register for utstyr, kabler, skjøtebokser og alle detaljer som man har bygd in i kabelnettet til sin egen situasjonen etc. Men det finns også standarddetaljer for de som vill bruke det.

Alle menyer er oversiktlige. Utseendemessig kanskje ikke så selgende, men det tenker man ikke på etter at man er i gang.
Bra søke og kopieringsfunksjoner.

Zoom funksjonen gjør det enkelt og se hva som går gjennom ulike traseer, kabler og punkter.

Utskrifter:

Vi har ikke brukt så mange ulike typer utskrifter, men kabelnettdiagram for kabel og linjedelen er bra når man vil ha grafiske utskrifter der man kan følge kabelnettets oppbygning.

Punkt, kabel, trasemoduler:

Registrering er enkel og selvforklarende.
Mange muligheter, men man trenger ikke benytte alle.
Ved endringer på et sted lagras detta direkte i databasen, dvs. alle brukere har alltid siste oppdateringer.
Søkefunksjonen i kartotekene er bra.
Bra kopieringsfunksjoner for nye poster, også når man har ferdigteriminert kabler, så følger dette med og det er enkelt å endre.
Bra flytt og kopieringsfunksjoner av ruting ved endring/nye kabler.

Utstyr:

Se over, i tillegg kan man kan gjøre “maler” for ulike varianter som man benytter.

Terminering:
Man ser enkelt att det blir riktig utført.
Tilpasningsbart ved detaljer i kabelnettet når man ikke helt klart vet hvordan det er utført.
Terminering og patching i panel utføres på samme måte og i samme skjermbilde.
Som tidigere nemt så er det enkelt å lage seg “maler” for ulike typer termineringer som man kopierer og benytter , detta gjør att registrering går raskt.

Ruting (krysskopling):

Enkelt å se om man skjøtt fiber feil når man ruter linjer gjennom en trase, om det ikke er riktig gjort så kommer man ikke fram til det punktet man hadde tenkt. Man ser var fiberen stopper ved feil.

Om man har valgt patching i panel på noen steder så ser man det lett når man ruter og kan gå til de punktene.
Oversiktlig bilde på ferdigrutede linjer for å se hvilke punkt rutingen går gjennom.  Dette er bra for å se at man har gjort riktig.
Ved utskrifter av Linjediagram kan man på en enkelt måte følge en linje gjennom kabelnettet).

E-post fra Jernbaneverket i Narvik

6/3-2002

Hei!
Vi har brukt Telemator i en rekke år, med stor tilfredshet, og denne nye versjonen ser ut for å være i særklasse.  Det er spesielt en funksjon som vi har savnet som er kommet i Telemator 2002, og det er arkfanene i Linje kartotek. Navigering mellom ender, kabler og porter er “smakk” og letter/effektiviserer arbeidet enormt.
Så all honnør til dere for et utmerket produkt.
Hilsen
John-Karstein Hansen
Anleggsleder
Jernbaneverket
BaneProduskjon, Tele/El.installasjon
Narvik

Fra Telenors nye hovedkvarter på Fornebu

November 2001

MX Data har besøkt en av sine kunder, Bravida, i forbindelse med IT, tele- og alarmnettet de installerer i Telenors nye hovedkvarter på Fornebu.

image001

Telenors nye hovedkvarter på Fornebu vil samlokalisere virksomheten i Oslo-området og samle 6000 ansatte når bygget står ferdig i 2002. Det nye bygget er på 137.000 kvadratmeter med lyse arealer, samt et parkeringsanlegg under bakken med plass til 1.600 biler.

Telenor Eiendom Fornebu AS har inngått kontrakt med Bravida om bl.a. El- og IT-installasjoner i Telenors nye hovedkvarter. Dette er den største enkeltkontrakten på El, IT og tele-løsninger i et kontorbygg i Norge noensinne.

Kontrakten har en verdi på 175 millioner kroner og omfatter totalleveranse på kabling av elkraft, svakstrøm, telefoni og data. Totalt skal det legges mer enn 3 millioner meter med kabler i det nye hovedkvarteret.

Bravida er i dag Norges største og ledende bedrift innen totalleveranser av installasjons-, service- og driftstjenester. Bravida har valgt Telemator til å dokumentere kabelnettet med. Til nå er over 25.500 kabler registrert i databasen.

Det er på grunn av Bravidas gode erfaringer med Telemator fra andre prosjekt at Telemator ble valgt på Fornebu.

I Telemator registreres alle arbeidsplasskontakter, etasjefordelere, bygningsforedelere og områdefordelere med mellomliggende kabler (fiber og kobber). Her registreres også hvordan kablene er terminert i begge ender. Videre registres alle forbindelser (linjer, samband) og hvordan de er krysset i de forskjellige fordelerne.

Eli og OlaDet er Eli Enger og Ola Kalbakk som har ansvaret for registreringen i Telemator. Eli Enger har brukt Telemator i mange år i forskjellige prosjekt både for Telenor, Statsbygg og andre oppdragsgivere.

Ola Kalbakk er ansatt i Netco AS på Hamar. Han har hittil jobbet 3 dager i Oslo og 2 dager på Hamar hver uke. Med Telemator installert på kontoret på Hamar og kontoret på Fornebu gikk det greit å flytte med seg basen, så lenge det var snakk om registering av kabler og punkter. Ca 25.500 kabler og 25.200 arbeidsplasskontakter opptar ca 50MB så det blir tross alt ikke mye data av det. Når dataene skulle flyttes til en annen PC eller sendes med e-post ble de pakket med WinZip. Størrelsen på filen blir da i overkant av 1 MB og går fint på en diskett eller som vedlegg på en e-post.

Pr. i dag (medio oktober 2001) er det imidlertid behov for å være i nærmiljøet større deler av uken, da endringer og stadig ny informasjon krever rask aksjon.
Arbeidsgangen her på Fornebu er at alt av svakstrømsrelaterte element først blir registrert i Telemator. Dette danner grunnlag for vedlegg til de arbeidsordrene som montørene bruker for å krysskople eller patche alt av interne linjer (tele, data, alarm etc.), samt eksterne linjer (samband, ISDN, alarm etc.).

Det er lagt spesielt vekt på å forenkle registreringen av store mengder informasjon og dette er viktig her på Fornebu hvor det er så mange kabler, sier Eli. Noe av det fine med Telemator er at man kan registrere alle forhold i et kabelnett, også utstyr med både de fysiske og logiske forbindelsene gjennom systemene når den tid kommer.
Etter hvert skal det også utvikles import/eksport muligheter mellom Telemator og støttesystemet for sentralbordet og telefonsentralen på Fornebu.

Men, det er klart at underveis kan vi møte på ting som vi ønsker kan gjøres enklere eller bedre i selve programmet, fortsetter Eli. Det kan være slike ting som endringer i en utskrift eller en ny eksportmulighet. Vi har god kontakt med produsenten, MX Data, og som regel ligger det en oppdatering av programmet på Internett dagen etter. Beskjed får vi via e-post og da er det bare å oppgradere programmet. Det er gjort på under 2 minutter.

Ønskene vi kommer med, er som regel de samme behovene som andre brukere av Telemator har. Da blir dette en del av standardutgaven av Telemator og det fine er at jobben dekkes via vår årlige vedlikeholdskontrakt. Da unngår vi overraskende ekstrautgifter og arbeidet med å få utgiften godkjent i vår organisasjon. Det samme gjelder kundestøtte der telefon og e-post support er gratis.

Etter at vi som installatørbedrift er ferdig med jobben skal databasen overleveres byggherren, sier Eli. Da går man over fra installasjons- til driftsfasen. Innholdet i databasen skal danne grunnlag for arbeidsordre på de jobbene som må utføres i kabelnettet etter hvert som tiden går.

Vi har erfart fra tidligere prosjekt at det å oppdatere endringer i kabelnettet er meget viktig. Med andre ord; kart og terreng må stemme overens. Her på Fornebu ansettes det en egen person som skal ta seg av dette.

Hvis dette ikke blir tatt på alvor mister man fort tilliten til den registrerte informasjonen og må begynne å lete seg frem i det fysiske kabelnettet for å få gjort en jobb. Da bruker man uforholdsmessig mye tid på å gjøre jobben og det koster som kjent ekstra penger.

Gaute Moxnes fra MX Data understreker at Telemator ikke bare er laget for store byggeprosjekter. Det egner seg like gjerne til små enkeltstående kontorbygg. Man kan registrere både parkabel, koakskabel og fiberkabel, terminert både på plinter og i patchpanel.
Mer informasjon om firmaene omtalt her finner du på disse linkene:

Bravida: www.bravida.no
Netco: www.netco-as.no