Auto-import for Altibox partnere

Signal Bredbånd har utviklet et script som henter utvalgt informasjon fra OBI (Oracle Business Intelligence) for dem som er i gammel systemstack (Siebel og Gridmanager) og skal utvikle nytt script som henter data fra Altibox Analytics (Kapany og InfoNova R6).

Med data fra OBI/AiB Analytics får man informasjon om kunder og leveransepunkter.

Videre har Signal Bredbånd laget et script som eksporterer all informasjon om utstyr og hvilke porter som går til hvilke kundepunkt (adresse).

Alle disse dataene blir satt sammen i et script for å passe inn i Telemator sin importfunksjon.

Telemator sørger for å opprette svitsjene, linjene og kundene og rute linjene på riktige porter i utstyrene og riktige fibre gjennom kabelnettet fra ODF til kundepunktene. I tillegg knyttes linjene til sine respektive kunder.

Informasjonen man henter ut gjør at fysisk og logisk nett blir koblet sammen i Telemator.

Da får man koblingen fra svitsj via ODF og helt ut til kundepunktet.

Signal Bredbånd har også laget et script som presenterer avvik i dokumentasjon på en logg-side. Dette gjelder leveransepunkt som finnes i mangementsystemet, men ikke har sin motpart i Telemator. Det gjelder også der Telemator ikke finner en gjennomskjøtt fiber mellom ODF og kundepunkt.

Dette brukes som arbeidsliste for hva som gjenstår å dokumentere eller rette opp i. Scriptet kjøres hver time og oppdaterer logg-siden fortløpende.

Scriptene justeres fortløpende for å dekke nye behov. Funksjonen benyttes i dag av Signal Bredbånd, Vesterålskraft, Lofotkraft og Hålogaland kraft.

Signal Bredbånd stiller scriptet til bruk for alle Altibox partnere.

For mer informasjon, pris og bestilling kan du kontakte:

  • Jørn Håvard Olsen
  • Fiber og dokumentasjonsansvarlig, Signal Bredbånd AS
  • Mob: 450 07 913 / Tlf: 75 43 05 35
  • jorn.olsen@signal.no