Auto-import fra NetAdmin

Vi har laget et importformat, der man kan fylle inn informasjon
om det man har behov for fra NetAdmin når det gjelder utstyr, kundeutstyr,
leveransepunkter, kundenavn, linjenummer og tjenester kunden abonnerer på.

Man lager et script som eksporterer ønsket informasjon fra NetAdmin
og fyller det inn i Telemator sitt importformat.

Ett annet script overfører dataene til Telemator hver natt, eller så ofte man ønsker.

Telemator sørger for å opprette svitsjene, linjene og kundene og rute linjene på riktige porter i utstyrene og riktige fibre gjennom kabelnettet fra ODF til kundepunktene. I tillegg knyttes linjene til sine respektive kunder.

Informasjonen man henter ut gjør at fysisk og logisk nett blir koblet sammen i Telemator.

Da får man koblingen fra svitsj via ODF og helt ut til kundepunktet.

Under import lages en logg-fil som presenterer avvik i dokumentasjonen. Dette gjelder bl.a. leveransepunkt som finnes i mangementsystemet, men ikke har sin motpart i Telemator. Det gjelder også der Telemator ikke finner en gjennomskjøtt fiber mellom ODF og kundepunkt.

Dette kan brukes som arbeidsliste for hva som gjenstår å dokumentere eller rette opp i.

Det finnes også et importformat for å importere utstyrene i stamnettet med med linjene mellom og hvilke porter de er rutet på i begge ender. Linjene må deretter rutes på kablene i Telemator.

For mer informasjon kontakt MX Data, support@mxdata.no eller 76 95 13 50